Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ograniczenia dotyczące produktów w FBA (Realizacja przez Amazon)

Przed wystawieniem oferty w ramach Realizacja przez Amazon (FBA) koniecznie dowiedz się, jakie produkty nadają się do FBA, a jakie nie. Pamiętaj, aby zapoznać się z treścią wszystkich poniższych artykułów na temat dodatkowych wymagań i ograniczeń dotyczących produktów.

Ważne: Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących przygotowania produktów do FBA, wymogów bezpieczeństwa oraz ograniczeń dotyczących produktów może skutkować odmową przyjęcia, usunięciem lub zwrotem zapasów w momencie odbioru w centrum logistycznym Amazon, zablokowaniem przyszłych przesyłek do centrów logistycznych Amazon, naliczeniem opłat za przygotowanie lub nieprzestrzeganie wymogów, zawieszeniem uprawnienia do sprzedaży lub grzywnami.

Wymagania i ograniczenia Amazon dotyczące produktów

Niektóre produkty wymagają zatwierdzenia, zanim będzie je można sprzedawać na Amazon. Wszystkie wymagania i ograniczenia Amazon mają zastosowanie również do FBA. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Wymagania i ograniczenia dotyczące produktów w ramach FBA

Niektóre produkty mogą kwalifikować się do sprzedaży na Amazon, ale nie kwalifikują się do FBA. Produkty muszą spełniać określone wymagania dotyczące daty ważności oraz wymagania wobec produktów wrażliwych na temperaturę, aby mogły kwalifikować się do FBA. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Materiały niebezpieczne (hazmat)

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates