Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wysyłka produktów do Amazon

Możesz zarządzać produktami FBA online za pomocą narzędzi umożliwiających zarządzanie zapasami niemal w czasie rzeczywistym.

Określ oferty (SKU), których realizację chcesz zlecić firmie Amazon. Na stronie Zarządzanie zapasami możesz znaleźć oferty do realizacji w Widoku wszystkich zapasów. Oferty realizowane przez Amazon możesz znaleźć zarówno w Widoku wszystkich zapasów, jak i w widoku Zapasy na potrzeby realizacji przez Amazon.

Przesyłkę można utworzyć na jednej z tych stron, korzystając z poniższych instrukcji.

Możesz wysłać swoje zapasy do centrów logistycznych Amazon przez utworzenie planu wysyłki, spakowanie swoich produktów i wysłanie zapasów do centrów logistycznych wyznaczonych przez firmę Amazon, korzystając z wybranego przewoźnika. Zapasy wysyłane do centrum logistycznego są zazwyczaj skanowane i udostępniane do sprzedaży w ciągu trzech dni roboczych od dostarczenia.

Przeczytaj Wymagania dotyczące wysyłki i wyznaczania trasy, aby dowiedzieć się, jak zapewnić bezpieczną i terminową dostawę do naszych centrów logistycznych.

Dostępne są następujące opcje tworzenia przesyłki:

Wyślij do Amazon (beta) Usprawniona procedura dla opakowań zawierających pojedyncze SKU wysyłanych jako przesyłki na paletach, korzystając z usług przewoźnika innego niż partnerski lub jako przesyłki małych paczek, korzystając z przewoźnika partnerskiego Amazon lub przewoźnika innego niż partnerski. Usługa Wyślij do Amazon umożliwia tworzenie szablonów opakowań wielokrotnego użytku w celu zapisania informacji o zawartości opakowań, ich wagi i wymiarów oraz szczegółów przygotowania i etykietowania na potrzeby SKU. Pozwala to oszczędzić czas przy każdym uzupełnieniu.
Wyślij/uzupełnij zapasy Ta procedura tworzenia przesyłki jest przeznaczona dla przesyłek paletowych zawierających pojedynczy SKU dostarczanych za pośrednictwem przewoźnika partnerskiego Amazon oraz dla przesyłek opakowań zawierających więcej niż jeden SKU. W przypadku wszystkich innych rodzajów przesyłek spróbuj uzupełnić zapasy za pomocą opcji Wyślij do Amazon, uproszczonej procedury z mniejszą liczbą kroków.
Narzędzie do przesyłania plików planu wysyłki W przypadku przesyłek średnich i dużych możesz przesłać plik.csv zawierający zapasy, utworzony za pomocą dostarczonego przez nas szablonu. Przesyłka zostanie automatycznie utworzona dla Ciebie.
Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) Do przesyłek średnich i dużych. Możesz zintegrować własne systemy zarządzania zapasami za pomocą interfejsów API Amazon.

Wysyłaj swoje produkty do lokalizacji, które firma Amazon wyznaczyła dla Twojego planu wysyłki. Dzięki temu zapasy będą bliżej klientów, a czas realizacji zamówień będzie krótszy. Niewysyłanie produktów zgodnie z zatwierdzonym planem wysyłki – na przykład poprzez anulowanie części zatwierdzonego planu wysyłki, nieprawidłowe przekierowanie przesyłki lub wysłanie niekompletnej przesyłki – jest niedozwolone i skutkuje koniecznością dodatkowego przetwarzania i obsługi, co może opóźnić odbiór zapasów i ich dostępność do sprzedaży.

Uwaga: Opłata za nieplanowaną usługę przygotowania będzie naliczana za jednostki wymagające etykiet, otrzymane bez etykiety produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usługi nieplanowane. Planowane przygotowanie lub etykietowanie, jako część FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon lub FBA – usługi etykietowania, może opóźnić kompletny odbiór Twojej przesyłki. Jednak nieplanowane przygotowanie albo przygotowanie, które nie jest częścią przygotowania FBA ani FBA – usługi etykietowania, może dodatkowo opóźnić kompletny odbiór dostaw nawet o 48 godzin.

Przypisanie do centrum logistycznego

Ta usługa, jeśli jest dostępna w kraju określonym przez FBA, przypisuje każdą utworzoną przez Ciebie wysyłkę do konkretnego centrum logistycznego na podstawie kilku parametrów, np. rozmiaru i kategorii produktu, Twojego adresu i innych czynników sieci logistycznej. Możemy podzielić Twoje zapasy na wiele przesyłek trafiających do różnych centrów logistycznych w oparciu o szereg kryteriów.

Problemy z przesyłkami do Amazon

Problemy z przesyłkami do centrów logistycznych Amazon mogą skutkować zastosowaniem procedur oceny jakości i późniejszym zawieszeniem uprawnień do tworzenia i modyfikacji przesyłek. W większości przypadków uprawnienia mogą zostać przywrócone po zapoznaniu się z wszelkimi dostarczonymi przez nas przykładami i potwierdzeniu naszych wymagań. Ponadto wielokrotne niestosowanie się do naszych wymagań może skutkować usunięciem uprawnień.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates