Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Anulowanie produktu, zamówienia lub wielu zamówień

Możesz anulować wszelkie niewysłane produkty lub zamówienia na stronie zarządzania zamówieniami. Po anulowaniu produktu lub zamówienia serwis Amazon wyśle kupującemu wiadomość e-mail o anulowaniu.

Anulowanie jednego zamówienia


  1. Na stronie zarządzania zamówieniami znajdź zamówienie, które chcesz anulować.
  2. Kliknij Anuluj zamówienie w kolumnie Akcja.
  3. Na stronie Anuluj zamówienie wybierz przyczynę anulowania. Możesz również wprowadzić wszelkie informacje, które chcesz zachować, w polu Notatka Sprzedawcy.
  4. Kliknij Prześlij.

Anulowanie wielu zamówień

Możesz również anulować wiele zamówień przy użyciu jednej z następujących metod:

Uwaga: Oczekujemy, że Sprzedawcy będą utrzymywać właściwe poziomy zapasów. Niedostosowanie zapasów w odpowiednim czasie może prowadzić do nadmiernej liczby anulowanych zamówień przed realizacją. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uwzględniania anulowanych zamówień w ogólnej jakości obsługi, patrz Statystyki dotyczące klientów.

Częściowy zwrot kosztów

Ważne: Aby wysłać żądanie co do tego pliku, musisz być deweloperem Amazon MWS.

Czasami konieczne może się okazać anulowanie części zamówienia z wieloma produktami i zwrot kosztów za towary, które zostały anulowane. Jeśli zarządzasz zamówieniami przy użyciu plików zapasów, możesz przesłać plik korekty zamówienia.

Aby anulować lub dokonać zwrotu kosztów za część zamówienia z wieloma produktami, wykonaj następujące czynności:


  1. Wyślij i potwierdź wszystkie pozycje zamówienia, które możesz zrealizować.
  2. Użyj pliku korekty zamówienia, aby przesłać zwrot kosztów dla pozycji zamówienia, których nie możesz zrealizować. Podaj w pliku następujące informacje:
    • Anulowana liczba jednostek: liczba jednostek, których nie można zrealizować.
    • Przyczyna korekty: kod zwrotu kosztów. Wybierz NoInventory lub CustomerCancel.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates