Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania na temat kondycji konta

Czemu służy strona Kondycja konta?

Strona Kondycja konta zawiera zestawienie informacji na temat zgodności konta sprzedawcy z założeniami dotyczącymi jakości sprzedaży i zasadami sprzedaży na Amazon. Aby zapewnić klientom jak najlepsze wrażenia z zakupów, możemy podjąć stosowne działania, jeśli Twoje wskaźniki nie spełniają naszych założeń.

Regularnie sprawdzamy jakość sprzedaży i kontaktujemy się z każdym sprzedawcą, który nie osiąga wyznaczonych celów. Celem tej weryfikacji jest umożliwienie poprawy jakości sprzedaży, zanim sprzedaż na Amazon stanie się niemożliwa. Niekiedy konta sprzedawców o bardzo niskiej jakości sprzedaży są dezaktywowane w trybie natychmiastowym.

Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostało dezaktywowane, możesz spełniać warunki wymagane do jego przywrócenia. Możesz złożyć odwołanie, dostarczając nam plan działania mający na celu rozwiązanie problemów, które przyczyniły się do podjęcia przez nas określonych działań. Dowiedz się, jak złożyć odwołanie od decyzji o ograniczeniu lub pozbawieniu uprawnień do sprzedaży.

Na czym polega ocena kondycji konta?

Ocena kondycji konta (Account Health Rating, AHR) to nowa funkcja, która pomaga monitorować kondycję konta sprzedawcy, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad sprzedaży na Amazon. Uwzględnia ona takie czynniki, jak liczba nierozwiązanych naruszeń zasad na Twoim koncie w danym momencie, względna waga tych naruszeń oraz stopień, w jakim pozytywnie wpływasz na wrażenia klientów z zakupów poprzez swoje działania związane ze sprzedażą. Ocena ta nie zmienia istniejących zasad sprzedaży na Amazon i będzie nadal udoskonalana w miarę upływu czasu.

Aby utrzymać kondycję konta na poziomie „dobra”, reaguj w porę na każde naruszenie zasad. Jeśli AHR ma wartość „ryzykowna” lub „krytyczna”, Twoje konto może być zagrożone dezaktywacją. Ocena nie uwzględnia niektórych zasad sprzedaży. Zapewnij ogólną zgodność swojego konta z naszymi warunkami, zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawa, aby uniknąć jego dezaktywacji, niezależnie od AHR. Aby dowiedzieć się więcej o AHR, przejdź do Ocena kondycji konta – często zadawane pytania.

Co zrobić, jeśli na stronie Kondycja konta widzę jedno lub więcej naruszeń, problemów lub skarg?

Jeśli na stronie Kondycja konta widzisz jakiekolwiek naruszenia, problemy lub skargi, poświęć chwilę na zapoznanie się z nimi, klikając Wyświetl szczegóły w sekcji Zgodność z zasadami dotyczącymi produktów. Zobaczysz historię wszystkich usuniętych treści (oferty, zdjęcia itp.) wraz z ich aktualnym statusem oraz działania, które należy podjąć, aby umożliwić wznowienie sprzedaży. Aby wznowić sprzedaż produktu, który został usunięty, postępuj zgodnie z wytycznymi wyświetlonymi obok danego przedmiotu w kolumnie Kolejne działania.

Dowiedz się, jak złożyć odwołanie od decyzji o dezaktywacji konta lub usunięciu oferty.

Na stronie Kondycja konta mojego konta sprzedawcy jakość sprzedaży jest niższa niż wymagają tego określone wskaźniki lub zasady, ale nie ma tam żadnej informacji o tym, że konto jest zagrożone dezaktywacją lub że zostało dezaktywowane. Jaki jest tego powód?

Przy obliczaniu kondycji konta uwzględniamy liczbę zamówień.

Na przykład, jeśli masz tylko dziesięć zamówień i jedno z nich jest wadliwe, Twój wskaźnik wadliwych zamówień wyniesie 10%. Chociaż w tym wypadku przekroczony został dopuszczalny poziom 1%, niekoniecznie odzwierciedla to rzeczywisty problem z jakością sprzedaży, biorąc pod uwagę małą liczbę zamówień.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates