Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasugeruj zmiany na stronie produktu

Narzędzie samoobsługowe

Jak wybieramy informacje na stronę produktu

Gdy wielu sprzedawców sprzedaje ten sam produkt za pośrednictwem jednej strony produktu, Amazon łączy automatycznie najtrafniejsze dane produktu ze zgłoszeń różnych sprzedawców, aby zapewnić klientom najlepsze wrażenia z zakupów. Sprzedawcy i producenci mogą umieszczać informacje o produkcie na stronie produktu. Oceniając dostarczane informacje, bierzemy pod uwagę wielkość sprzedaży, wskaźnik zwrotu pieniędzy, opinie o sprzedawcy i roszczenia z Gwarancji od A do Z.

Poprawianie atrybutów na stronie produktu

Aby poprawić stronę produktu za pomocą strony Zarządzaj zapasami, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami kliknij Edytuj obok produktu, który chcesz poprawić. Spowoduje to pojawienie się nowego okna ze stroną Edytuj informacje o produkcie.
 2. Wybierz odpowiednią kartę, aby zmienić następujące informacje:

  Opcja Opis
  Istotne informacje Zaktualizuj tytuł i kluczowe informacje o produkcie.
  Zdjęcia Prześlij nowe zdjęcia.
  Opis Zaktualizuj opis i elementy listy wypunktowanej.

 3. Dokonaj zmian, a następnie kliknij Zapisz.
  Uwaga: Aby zarządzać zdjęciami wystawionego produktu bezpośrednio ze strony Zarządzaj zapasami, kliknij Zarządzaj obrazami w menu rozwijanym Edytuj obok wystawionego produktu. Możesz zasugerować zmiany dotyczące jednego zdjęcia głównego oraz ośmiu zdjęć dodatkowych.
Po zweryfikowaniu przez Amazon dostarczonych przez Ciebie informacji, zostaną one wyświetlone na stronie produktu w ciągu 24 godzin. Jeśli po upływie określonego terminu Twoje zmiany nie zostaną wyświetlone na stronie produktu, oznacza to, że system Amazon wybrał informacje innego autora, które najlepiej opisują produkt w oparciu o wytyczne określone przez Amazon.
Ważne: Jeśli jesteś właścicielem marki, zarejestruj produkty pod swoją marką jeszcze przed zasugerowaniem zmian na stronie produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie Rejestrowanie produktów pod własną marką. Jeśli zasugerowane zmiany dotyczące zarejestrowanych kodów ASIN nie zostaną wyświetlone po upływie wyżej wymienionego terminu, skontaktuj się z zespołem pomocy Brand Registry Support .

Poprawianie wariantów produktu na stronie produktu

Niektóre strony produktu oferują warianty produktu, np. różne kolory, wzory czy rozmiary. Jeśli uważasz, że sprzedawca mógł dodać wariant do produktu, który różni się od informacji podanych na stronie produktu, możemy to poprawić. Niewłaściwe warianty mogą obniżyć pewność klienta co do tego, czy kupuje on odpowiedni produkt. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Ogólne informacje dotyczące powiązań między wariantami .

Przed przesłaniem żądania korekty przejrzyj następujące błędy i przykłady:

Błąd wariantu Opis Przykład
Inny produkt Wariant produktu dotyczy czegoś zupełnie innego niż strona produktu. Strona produktu jest poświęcona tosterowi, a wariant dotyczy ołówka.
Ten sam produkt, inna marka Wariant wydaje się tym samym produktem, ale jest produkowany pod różnymi markami. Strona produktu jest poświęcona słuchawkom Sony Stereo, a wariant dotyczy słuchawek Bose Stereo.
Ta sama marka, inna linia produktów Marki zgadzają się, ale produkty są różne. Strona produktu jest poświęcona klasycznym botkom damskim UGG, a wariant dotyczy kapci damskich UGG.
Podobne rodzaje produktów Wariant dotyczy produktu należącego do podobnej kategorii, ale innego rodzaju produktów. Strona produktu jest poświęcona legginsom damskim, a wariant dotyczy spodni damskich.
Wersja Wariant dotyczy innej wersji tego samego produktu, który różni się zasadniczo od poprzedniej wersji. Strona produktu jest poświęcona zdalnie sterowanemu helikopterowi X4 i pilotowi 4-przyciskowemu, a wariant dotyczy zdalnie sterowanego helikoptera X5 i pilota 5-przyciskowego.

Jeśli którykolwiek z tych scenariuszy ma miejsce, możesz przesłać do nas żądanie poprawienia błędu, korzystając z narzędzia samoobsługowego i wykonując czynności opisane w sekcji Nieprawidłowe warianty wystawionych produktów na stronie Skontaktuj się z nami.

Wymagania dotyczące dowodów na potrzeby aktualizacji informacji o atrybutach na stronie produktu

Ważne: Jeśli nie jesteś właścicielem marki, musisz przedstawić dowód potwierdzający proponowane zmiany na stronie produktu. Dopuszczalne dowody na potrzeby żądań aktualizacji atrybutów:
 • Adres URL witryny producenta lub wydawcy (w przypadku książek) wyraźnie pokazującej sugerowane zmiany wraz z widocznym identyfikatorem produktu (UPC, EAN, ISBN itp.), o ile jest dostępny.
 • Zdjęcia produktów o wysokiej rozdzielczości wyraźnie pokazujące sugerowane zmiany wraz z widocznym identyfikatorem produktu (UPC, EAN, ISBN itp.).
 • Zdjęcie o wysokiej rozdzielczości przedstawiające produkt w oryginalnym opakowaniu, z widocznym identyfikatorem produktu (UPC, EAN, ISBN itp.) oraz atrybutem lub atrybutami, które chcesz zmienić.

Adres URL witryny producenta lub jest jedynym akceptowalnym dowodem na potrzeby żądań aktualizacji zdjęć produktu. Żądania bez ważnego dowodu potwierdzającego zmiany nie będą przyjmowane.

Popraw błędy dopasowania na stronie produktu

W przypadku niektórych kategorii mogą wystąpić błędy wskazujące, że Twoja treść nie jest zgodna z informacjami znajdującymi się w naszych systemach. Błędy te są określane jako „błędy dopasowania”. Mechanizm ten ma na celu ochronę istotnych informacji o produkcie przed zastąpieniem ich innymi danymi, bez potwierdzenia, które dane są poprawne.

Komunikat o błędzie:

Atrybut: Podana wartość „XXX” nie może zostać użyta, ponieważ jest niezgodna z wartością „XYZ” dla ASIN Z w katalogu Amazon. Jeśli jest to ASIN „B0XXXXXXXX”, zaktualizuj tę wartość, aby pasowała do danych ASIN. Jeśli jest to inny produkt, zaktualizuj dane identyfikacyjne (UPC/EAN/numer części/itd.).

Jak poprawić błąd:

 1. Sprawdź, czy EAN, którego używasz, pasuje do produktu, który próbujesz wystawić. Jeśli nie pasuje, podaj poprawny identyfikator produktu (EAN/UPC/numer części itp.).
 2. Dostosuj wartość do wartości już istniejącej w naszym systemie.
 3. Ustaw ilość na „0”, aby uniknąć nieprawidłowych zamówień.
 4. Wyślij do nas żądanie poprawienia niepoprawnych wartości na stronie Poproś o zmianę na stronie produktu.
  Uwaga: Twoja oferta musi być aktywna w momencie przesłania żądania zmiany.

Potrzebujemy też ważnego dowodu potwierdzającego relację między używanym EAN/UPC/numerem części itp. a poprawnymi wartościami produktu.

Uwaga: Kategorie Odzież, Okulary, Buty, Torby, Biżuteria i Zegarki mają specyficzną logikę wyświetlania elementów listy wypunktowanej na głównej stronie produktu. Zamiast pokazywać atrybut „elementy listy wypunktowanej”, będą one wyświetlać atrybuty techniczne, które dostarczą klientom lepszych informacji o Twoich produktach.

Aby uzyskać pełną listę atrybutów technicznych wyświetlanych zamiast elementów listy wypunktowanej, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się ze stroną Wytyczne redakcyjne dla stron produktów dla tych kategorii.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates