Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące stanu produktu

Pierwszym krokiem do zapewnienia wysokiego zadowolenia kupującego i sprzedawcy jest uczciwa ocena nowych, używanych lub odnowionych produktów bądź przedmiotów kolekcjonerskich, które wystawiasz na sprzedaż na rynku Amazon.pl.

Produkty niemożliwe do przyjęcia i niedozwolone

Nie przyjmujemy produktów w którymkolwiek z poniższych stanów do wystawienia na Amazon.pl.

 • Produkt nie działa prawidłowo pod każdym względem.
 • Produkt nie jest czysty, ma ślady pleśni, jest mocno zabrudzony lub skorodowany.
 • Produkt jest uszkodzony w sposób utrudniający używanie go.
 • W produkcie brakuje istotnych materiałów lub części dołączonych do niego. (Niekoniecznie dotyczy to instrukcji.)
 • Produkt wymaga naprawy lub serwisu.
 • Produkt nie został wytworzony przez oryginalnego producenta lub posiadacza praw autorskich. Obejmuje to kopie, artykuły podrobione, repliki i imitacje.
 • Produkt był pierwotnie rozpowszechniany jako egzemplarz promocyjny, pakiet promocyjny, próbka produktu lub egzemplarz okazowy. Obejmuje to nieskorygowane wersje wstępne egzemplarzy przeznaczonych do druku lub nieopublikowane książki.
 • Każdy aspekt produktu jest zasłonięty i nie nadaje się do czytania ani oglądania ze względu na oznaczenia, naklejki lub inne uszkodzenia.
 • Upłynęła data ważności produktu (dotyczy to terminów „najlepiej zużyć/spożyć przed” i „sprzedać przed”), pozostała część jego okresu magazynowania jest niedopuszczalna lub usunięto bądź zmieniono jego datę ważności.
 • Sprzedaż produktu jest zabroniona na Amazon.pl.
 • Produkt był przeznaczony do zniszczenia lub utylizacji bądź w inny sposób oznaczony przez producenta, dostawcę, sprzedającego lub sprzedawcę detalicznego jako nienadający się do sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabronionych produktów, przeczytaj artykuł Produkty podlegające ograniczeniom.

Na Amazon.pl można sprzedawać wyłącznie pełne wersje oprogramowania przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates