Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady zwrotu towaru przez klientów w ramach FBA

Dzięki FBA Amazon zapewnia realizację zamówień i obsługę klienta, w tym przetwarzanie zwrotów klientów. Korzystamy z polityki zwrotów firmy Amazon, aby ustalić, czy zakupiony produkt FBA kwalifikuje się do zwrotu. W

Zwroty kosztów

Zwrot kosztów to zwrot środków dla klienta za całość lub część kosztu zakupionego produktu. W niektórych przypadkach wystawiamy klientom „bezzwrotny zwrot kosztów”. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku odsyłania produktu z powrotem do centrum logistycznego. Niektóre produkty, które nie kwalifikują się do zwrotu, mogą kwalifikować się do zwrotu pieniędzy.

Zwroty

Zwrot to produkt wysłany przez klienta z powrotem do centrum logistycznego. Oceniamy stan każdego zwróconego produktu. Jeśli ustalimy, że produkt nadaje się do sprzedaży, umieścimy go z powrotem w Twoich zapasach. Jeśli stwierdzimy, że nie nadaje się on do sprzedaży (na przykład jest wadliwy lub uszkodzony), oceniamy, kto jest odpowiedzialny za szkodę (firma Amazon czy klient). Następnie zdecydujemy, czy należy Ci się zwrot kosztów.

Zwrócony produkt jest zaklasyfikowany jako nienadający się do sprzedaży z następujących powodów:

 • Produkt nie jest w takim samym stanie, jak poprzednio wymieniony.
 • Jest wadliwy, uszkodzony, otwarty, pozbawiony wymaganego etykietowania, zabroniony lub w inny sposób nieodpowiedni.
 • Zawiera on produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa naszych współpracowników lub kolejnego klienta, który zdecyduje się na jego zakup. Może to obejmować między innymi materiały eksploatacyjne, produkty do pielęgnacji ciała i produkty z datami ważności.

Jeśli zwrócony produkt ma nieulotną pamięć wewnętrzną (na przykład aparat cyfrowy) i znajdują się na niej ślady użytkowania, oznaczamy, że przypadek ten nie nadaje się do realizacji. Przy zwrocie tego typu produktów należy zadbać o wyczyszczenie pamięci urządzenia.

W przypadku zwróconych produktów, które na Twoją prośbę zostały wysłanie do Ciebie, możesz skorzystać z etykiety LPN na zwróconym produkcie, aby znaleźć informacje za pomocą raportu zwrotów od klientów FBA. Jeśli używasz kodu kreskowego producenta do śledzenia zapasów, informacje te mogą być niedostępne.

W przypadku produktów z Twoich zapasów zaklasyfikowanych jako Wadliwe lub Uszkodzone przez klienta, musisz złożyć zlecenie wycofania zapasów w ciągu 30 dni od dotarcia zwróconego produktu do centrum logistycznego. Możesz również wnioskować, abyśmy automatycznie zwrócili lub usunęli zapasy nienadające się do sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Usuwanie zapasów (informacje ogólne).

Ramy czasowe zwrotów

W większości przypadków klienci mogą dokonać zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Firma Amazon może uznać poszczególne przypadki za wyjątkowe i przyjąć żądanie zwrotu po upływie 30 dni od daty dostarczenia.

W większości przypadków, jeśli produkt nie dotrze do centrum logistycznego w ciągu 45 dni od złożenia żądania zwrotu, klient zostanie przez nas obciążony kosztami, a na Twoim koncie naliczymy kwotę za produkt.

Rozszerzone ramy czasowe zwrotów

Polityka zwrotów Amazon umożliwia klientom zwrot kwalifikujących się produktów dla niemowląt FBA, które są w stanie nowym, nieotwarte. Zwrot ten będzie wolny od opłat, jeśli zwrócą produkty w ciągu 90 dni od ich otrzymania. Amazon ponosi koszty za wysyłkę powrotną. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla Ciebie. Niniejsza zasada nie dotyczy realizacji zamówień wielokanałowych (MCF).

Zwroty kosztów

Gdy firma Amazon zwraca klientowi koszty za zamówienie FBA, Twoje konto Sprzedawcy zostaje przez nas obciążone za całość lub część kwoty zwrotu. W niektórych przypadkach, na przykład gdy produkt będący pod kontrolą Amazon zostanie zgubiony lub uszkodzony, możesz kwalifikować się do zwrotu kosztów za zamówienia FBA.

Kiedy możesz spodziewać się zwrotu kosztów za zamówienie FBA?

Jeśli klient otrzyma zwrot kosztów za produkt, jednak produkt ten nie zostanie zwrócony do centrum logistycznego Amazon w ciągu 45 dni od momentu zwrotu pieniędzy, w większości przypadków klient zostanie przez nas obciążony kosztami, a Ty otrzymasz zwrot kosztów.

Jeśli klient zwróci produkt do centrum logistycznego Amazon w ciągu 45 dni od daty zwrotu pieniędzy, ustalimy wtedy, jaki jest stan zwróconego produktu.

Jeśli zwrócony produkt nadaje się do ponownej sprzedaży, prześlemy go z powrotem do Twoich zapasów i nie otrzymasz zwrotu kosztów. Jeśli zwrócony produkt nie nadaje się do sprzedaży, ustalimy, kto jest odpowiedzialny za jego stan. Gdy ustalimy, że odpowiedzialność za zwrot w stanie nienadającym się do sprzedaży leży po naszej stronie, otrzymasz od nas zwrot kosztów, a produkt ten nie zostanie dodany z powrotem do Twoich zapasów.

Amazon nie ponosi odpowiedzialności ani nie zwraca kosztów za zwrócone produkty, które uszkodził klient, z zastrzeżeniem wycofania, wadliwości produktu lub naruszenia zasad Amazon lub z innych podobnych powodów. Po zwrocie takich produktów przesyłamy je do zapasów, które nie nadają się do realizacji.

Ważne: Amazon nie zwraca kosztów za produkty, które nie mogą zostać zwrócone przez klientów zgodnie z naszą polityką zwrotów, chyba że zwrot ten wynika z powodu, za który bierzemy odpowiedzialność.
Ważne: Amazon nie zwróci Ci pieniędzy za żadne zwroty kosztów, które wydajesz bezpośrednio klientowi.
Uwaga: W przypadkach, w których wystąpi wyjątek od Ogólnej Polityki Zwrotów Amazon, wciąż masz obowiązek zwrócić pieniądze firmie Amazon za zwroty kosztów, korekty lub wymiany dokonane przez nas na rzecz klienta, chyba że przyczyną zwrotu jest powód, za który bierzemy odpowiedzialność.

Utylizacja zwróconych jednostek

Niektóre jednostki, które zostaną zwrócone do centrum logistycznego, zostaną niezwłocznie usunięte. Praktyka ta ma na celu ochronę klientów, pracowników centrum logistycznego, przewoźników i sprzedawcy. Konieczność usunięcia tych jednostek wynika z jednej z następujących przyczyn:

 • Produkt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
 • Produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia
 • Produkt generuje ryzyko odpowiedzialności

Poniżej przedstawiono przykłady zwróconych jednostek, kwalifikujących się do niezwłocznego usunięcia:

 • Towary (materiały) niebezpieczne: jednostki zawierające niebezpieczne chemikalia lub substancje łatwopalne, takie jak produkty do golenia z zawartością alkoholu, elektronarzędzia z zawartością benzyny, baterie, perfumy itp. Usuniemy chemikalia i alkohol i zutylizujemy te produkty.
 • Uszkodzone produkty szklane.
 • Otwarte produkty do pielęgnacji osobistej i produkty z kategorii Zdrowie seksualne. Procedurę zwrotu uruchomimy tylko w przypadku nieotwartych, nowych jednostek.
 • Produkty z datami ważności lub numerami partii.
 • Pościel.
 • Produkty dla dzieci, takie jak smoczki, butelki i monitory dziecięce.
Uwaga: Amazon zastrzega sobie prawo do odmowy lub utylizacji wszelkich zapasów, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie. Zwrócimy Ci kwotę wartości zastąpienia wszystkich zwróconych jednostek, które zostaną zutylizowane, jeśli zwrot wynika z przyczyny, za którą Amazon bierze odpowiedzialność. Nie otrzymasz zwrotu kosztów za inne zwrócone jednostki, które zostaną zutylizowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia dotyczące produktów FBA.

Wartość zwrotu kosztów

Zwrot kosztów to kredyt, który wystawiamy Ci na całość lub część wartości zwrotu. Jeśli produkt zostanie zwrócony przy zamówieniu FBA, zwrócimy Ci wpływy ze sprzedaży produktu po odliczeniu odpowiednich opłat FBA i standardowej lokalnej stawki VAT.

Opłaty za sprzedaż w Amazon i FBA

FBA nalicza na Twoim koncie całość lub część prowizji od sprzedaży w serwisie Amazon oraz, w stosownych przypadkach, zmienną opłatę za zamknięcie zwróconego produktu. Nie zwracamy Ci kosztów za opłaty za FBA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tabelę prowizji od sprzedaży na Amazon.

Opłata za uzupełnienie zapasów

W niektórych przypadkach (na przykład jeśli zwrócony produkt został otwarty) możemy obciążyć klienta opłatą za uzupełnienie zapasów. W takim przypadku na Twoim koncie pojawi się kwota za opłatę za uzupełnienie zapasów. Nie otrzymasz jednak kwoty za opłatę za uzupełnienie zapasów, jeśli to my bierzemy odpowiedzialność za stan zwróconego produktu i otrzymasz od nas zwrot kosztów.

Opłata za przetwarzanie zwrotów

W przypadku produktów kategorii, w których klienci otrzymują bezpłatne zwroty, obowiązuje opłata manipulacyjna za zwrot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opłata manipulacyjna za zwroty.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates