Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Plik z informacjami o cenach i ilościach

Plik z cenami i ilościami umożliwia przesyłanie modyfikacji do bieżących zapasów, jeśli nie chcesz wypełniać wszystkich pól wymaganych przez plik z zapasami lub większe pliki produktowe. Plik z cenami i ilościami to najmniejszy format o najkrótszym czasie przetwarzania.

Pobierz: Szablon pliku z cenami i ilościami.

Możliwe jest również aktualizowanie informacji o cenie i ilości przy użyciu pliku z zapasami lub plików produktowych dla poszczególnych produktów. Większych plików produktowych należy używać tylko w następujących sytuacjach:

 • Masz dodatkowe produkty do wystawienia.
 • Musisz zmienić szczegóły istniejącego produktu (na przykład zmienić pozycję „Uwaga do produktu”).
 • Musisz usunąć produkty.

Pola wymagane

W tym pliku przesyłania musi być wypełnione pole SKU, a także co najmniej jedno z następujących pól dodatkowych, które chcesz zmodyfikować: cena lub ilość.

 • SKU: Jednostka utrzymania zapasów, używana do śledzenia inwentaryzacji. SKU może być dowolnym ciągiem alfanumerycznym. Każda jednostka SKU podana w pliku musi być niepowtarzalna dla danego produktu w istniejących ofertach. Nie przesyłaj zduplikowanych SKU. Prześlij swój SKU dokładnie tak, jak pojawia się w ofertach z zapasów Amazon. Musisz podać SKU w pliku z cenami i ilościami.
 • Cena: Cena produktu w złotych polskich. Nie wpisuj symbolu PLN. Brak wartości lub zerowa cena (0,00) dla dowolnego produktu spowoduje błąd i plik produktowy zostanie odrzucony. Pole to można pozostawić puste tylko wtedy, gdy korygujesz ilości.
 • Ilość: Liczba lub ilość produktów, które masz na sprzedaż. Użyj liczby całkowitej większej od zera dla dostępnych zapasów. Ustaw ilość na „0", aby wskazać, że produkt jest niedostępny. Pole to można pozostawić puste jedynie, jeśli korygujesz tylko ceny.

Opcjonalne pola pliku z informacjami o cenach i ilościach

 • minimalna-dozwolona-cena-sprzedawcy: To pole pomaga firmie Amazon zidentyfikować potencjalne błędy w ustalaniu cen Twoich ofert. Aby skorzystać z tej usługi, wprowadź minimalną dopuszczalną cenę dla tego produktu. Jeśli spróbujesz ustawić cenę produktu poniżej minimalnej dopuszczalnej ceny, Twoja oferta stanie się nieaktywna i zostaniesz powiadomiony(-a) pocztą elektroniczną. Zawsze możesz zmienić minimalną dopuszczalną cenę, modyfikując wartość w tym polu i przesyłając zaktualizowany plik do Amazon.
 • maksymalna-dozwolona-cena-sprzedawcy: To pole pomaga firmie Amazon zidentyfikować potencjalne błędy w ustalaniu cen Twoich ofert. Aby skorzystać z tej usługi, wprowadź maksymalną dopuszczalną cenę dla tego produktu. Jeśli spróbujesz ustawić cenę produktu powyżej maksymalnej dopuszczalnej ceny, Twoja oferta stanie się nieaktywna i zostaniesz powiadomiony(-a) pocztą elektroniczną. Zawsze możesz zmienić maksymalną dopuszczalną cenę, modyfikując wartość w tym polu i przesyłając zaktualizowany plik do Amazon.
  Uwaga: Aby usunąć maksymalną lub minimalną wartość ceny produktu, wprowadź wartość „usuń” w odpowiednim polu. Nie wprowadzaj „0" ani innych wartości liczbowych. Jeśli uwzględnisz to pole, ale nie podasz wartości, nie zostanie wprowadzona żadna zmiana istniejącej maksymalnej lub minimalnej wartości ceny.
 • kanał-realizacji: Użyj tego pola, aby określić kanał realizacji zamówień (sprzedawca lub Amazon) dla Twojego produktu.
  • Produkty realizowane przez Amazon: Wpisz „amazon”, aby określić, że zamówienia na produkt będą realizowane przez Amazon. Nie używaj pola „ilość” po wpisaniu „amazon” jako kanału realizacji. Jeśli podasz ilość dla produktu, który jest aktualnie realizowany przez Amazon i pozostawisz pole kanału realizacji puste lub wpiszesz wartość „domyślną”, Twoja oferta zostanie przetworzona na produkt realizowany przez sprzedawcę.
  • Produkty realizowane przez sprzedawców: Pozostaw to pole puste lub wpisz wartość „domyślną”, aby wskazać, że będziesz realizować zamówienia na produkt. Wprowadź również wartość w polu liczby lub ilości. Jeśli podasz „amazon” dla produktu, który jest aktualnie realizowany przez sprzedawcę, Twoja oferta zostanie przetworzona na produkt realizowany przez Amazon.
  Uwaga: Nie trzeba używać pól kanału realizacji i liczby lub ilości, jeśli aktualizujesz informacje o cenach. Gdy oba pola są puste, zostanie użyty bieżący kanał realizacji.

Zarządzanie produktami niedostępnymi w magazynie

Najlepszym i najszybszym sposobem na wskazanie, że produkt jest niedostępny, jest użycie pliku z informacjami o cenach i ilościach, aby ustawić liczbę lub ilość na zero. Podczas ponownego wprowadzenia produktu do magazynu w tej samej jednostce SKU należy użyć pliku zapasów dla konkretnego produktu lub pliku Asystenta zarządzania zapasami i ofertami, aby ustawić dostępną liczbę/ilość.

Nie zaleca się usuwania SKU, które są tymczasowo niedostępne. Aby wyraźnie usunąć SKU, należy użyć pliku zapasów dla konkretnego produktu lub pliku Asystenta zarządzania zapasami i ofertami tylko wtedy, gdy nie planuje się uzupełniać zapasów tego produktu w przyszłości.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates