Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Sprzedaż oprogramowania

W serwisie Amazon dozwolona jest wyłącznie sprzedaż pełnej wersji oprogramowania przeznaczonej do sprzedaży detalicznej na nośniku danych.

Oprogramowanie skopiowane lub powielone:

Sprzedawcy nie mogą sprzedawać oprogramowania, które zostało skopiowane przez osobę niebędącą producentem oryginalnego oprogramowania.

Oprogramowanie w wersji cyfrowej do pobrania:

W celu ochrony klientów, sprzedawców i właścicieli praw przed piractwem cyfrowym sprzedawcom nie wolno w żaden sposób sprzedawać oprogramowania w wersji cyfrowej do pobrania wiążącego się z użyciem m.in. kodów aktywacyjnych, linków rejestracyjnych, kluczy licencyjnych, numerów seryjnych ani jakichkolwiek innych danych uwierzytelniających. Dla uściślenia zakaz ten obejmuje mi.in. dostarczanie danych dostępowych i aktywacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu przesyłania wiadomości Amazon, witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, wszelkich kanałów elektronicznych oraz w formie drukowanej lub fizycznej.

Oprogramowanie, którego producent nie przeznaczył do sprzedaży detalicznej:

Sprzedaż w serwisie Amazon oprogramowania, które nie zostało zaprojektowane z myślą o sprzedaży detalicznej ani przeznaczone do takiej sprzedaży przez producenta, jest niedozwolona. Dotyczy to następującego oprogramowania:

Oprogramowanie OEM:

Oprogramowanie OEM jest dostarczane w pakiecie ze sprzętem komputerowym, instalowane na nim lub pakowane razem z nim. Nie możesz sprzedawać takiego oprogramowania w serwisie Amazon, chyba że sprzedajesz je wraz z powiązanym sprzętem, a wystawiona oferta odnosi się do ASIN tego sprzętu.

Oprogramowanie rozprowadzane bezpłatnie lub oprogramowanie promocyjne:

Oprogramowanie rozprowadzane bezpłatnie przez producentów, w tym oprogramowanie typu freeware, shareware oraz oprogramowanie promocyjne.

Wersje beta (przedpremierowe):

Oprogramowanie rozprowadzane w celu rozwiązywania problemów, przeprowadzania testów i dokonywania oceny.

Oprogramowanie typu freeware i shareware:

Oprogramowanie rozprowadzane bezpłatnie przez właściciela praw autorskich.

Oprogramowanie oparte na subskrypcji, która wygasła:

Oprogramowanie, z którego nie można już korzystać, ponieważ minął okres jego subskrypcji.

Oprogramowanie akademickie

Oprogramowanie akademickie to oprogramowanie sprzedawane studentom, wykładowcom oraz instytucjom edukacyjnym, jednoznacznie przeznaczone do użytku przez te osoby i instytucje. Ponieważ nie mamy możliwości sprawdzenia, czy sprzedawca lub kupujący ma powiązania akademickie, zabraniamy sprzedaży większości rodzajów oprogramowania akademickiego w serwisie Amazon. Aby ustalić, czy sprzedaż oprogramowania akademickiego, które chcesz zaoferować, jest dozwolona w serwisie Amazon, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Weryfikacja przed zakupem:

Sprzedaż oprogramowania akademickiego wymagającego weryfikacji przed zakupem jest niedozwolona w serwisie Amazon, ponieważ nie mamy możliwości zweryfikowania, czy sprzedający lub kupujący spełnia warunki w momencie zakupu.

Weryfikacja po zakupie:

Oprogramowanie akademickie wymagające weryfikacji po zakupie może być sprzedawane w serwisie Amazon. Jeśli licencja jest niezbywalna lub kupujący nie będzie kwalifikować się do otrzymania pomocy technicznej bądź aktualizacji, wówczas sprzedaż takiej licencji w serwisie Amazon jest niedozwolona.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates