Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Przykładowe obliczenia opłaty zatrzymanej z tytułu zwrotu kosztów

Poniższe przykłady ilustrują sposób obliczania opłaty zatrzymanej z tytułu zwrotu kosztów dla produktów innych niż książki, muzyka, filmy i płyty DVD.

Przykład 1: Zwrot kosztów pojedynczej pozycji z zamówienia

Produkt A (cena produktu) 1500,00 zł
Produkt B (cena produktu) 250,00 zł
Dostawa dla produktu A 200,00 zł
Dostawa dla produktu B 25,00 zł
Opakowanie na prezent dla produktu A 25,00 zł
Opakowanie na prezent dla produktu B 10,00 zł
SUMA 2010,00 zł

Następnie zwrócisz koszty produktu A, w tym koszty wysyłki i opakowania na prezent (zwykle odbywa się to, jeśli klient anuluje produkt przed wysłaniem zamówienia). Zakładając, że stopa prowizji dla produktu w tej kategorii wynosi 15%, początkową zatrzymaną opłatę oblicza się w następujący sposób:

Opłata zatrzymana dla produktu A

= 20% x [prowizja od sprzedaży x (produkt A + wysyłka produktu A + opakowanie na prezent dla produktu A)]
= stawka zatrzymanej opłaty x [stawka prowizji x (produkt A + wysyłka produktu A + opakowanie na prezent dla produktu A)]
= 20% x [15% x (1500 zł + 200 zł + 25 zł)]
= 20% x [15% x 1725 zł]
= 20% x [258,75 zł]
= 51,75 zł

Ponieważ zatrzymana opłata dla tej pozycji nie może być większa niż 25 zł, jest ona ograniczona do 25 zł. Należy pamiętać, że inne opłaty związane z produktami, takie jak wysyłka i opakowanie na prezent, są uwzględnione w obliczeniach zatrzymanej opłaty.

Przykład 2: Zwrot wielu (różnych) produktów z zamówienia

Załóżmy, że otrzymasz to samo zamówienie z dwoma produktami, jak opisano powyżej, ale tym razem zwracasz koszty zamówienia w całości, w tym koszty wysyłki i opakowania na prezent (zwykle odbywa się to, jeśli klient anuluje zamówienie przed wysyłką). Wstępne obliczenie zatrzymanej opłaty dotyczy każdej pozycji zwrotu kosztów w następujący sposób:

Opłata zatrzymana dla produktu A

= stawka zatrzymanej opłaty x [stawka prowizji x (produkt A + wysyłka produktu A + opakowanie na prezent dla produktu A)]
= 20% x [15% x (1500 zł + 200 zł + 25 zł)]
= 20% x [15% x 1725 zł]
= 20% x [258,75 zł]
= 51,75 zł

Opłata zatrzymana dla produktu B

stawka zatrzymanej opłaty x [stawka prowizji x (produkt A + wysyłka produktu A + opakowanie na prezent dla produktu A)]
= 20% x [15% x (250 zł + 25 zł + 10 zł)]
= 20% x [15% x 285 zł]
= 20% x [42,75 zł]
= 8,55 zł

Ale ponieważ każda z tych zatrzymanych opłat nie może przekroczyć 25 zł, pierwsza jest ograniczona do 25 zł, a druga jest przyjmowana bez zmian, dla całkowitej zatrzymanej opłaty w wysokości 33,55 zł. Ponownie, należy pamiętać, że inne opłaty związane z przedmiotami, takie jak koszty wysyłki i opakowania na prezent, są uwzględnione w obliczeniach zatrzymanej opłaty.

Przykład 3: Zwrot kosztów za wiele sztuk tego samego produktu z zamówienia

Załóżmy, że otrzymasz następujące zamówienie składające się z trzech produktów:

Produkt A (ilość: 2) 3000,00 zł
Produkt B 250,00 zł
Dostawa dla produktu A 100,00 zł
Dostawa dla produktu B 25,00 zł
Opakowanie na prezent dla produktu A 25,00 zł
Opakowanie na prezent dla produktu B 10,00 zł
SUMA 3410,00 zł

Następnie zwrócisz obydwa produkty A, z wyłączeniem wysyłki i pakowania prezentów (zwykle odbywa się to, jeśli klient zwróci przedmioty po wysłaniu zamówienia). Ponieważ obliczanie zatrzymanej kwoty dotyczy każdej unikatowej pozycji w zwrocie kosztów, a wiele sztuk jednego produktu składa się na jedną pozycję, obliczenie stosuje się jeden raz dla obu produktów A. Zakładając ponownie, że stopa prowizji dla produktów tej kategorii wynosi 15%, początkowa zatrzymana opłata (przed zastosowaniem pułapu 25 zł) jest obliczana w następujący sposób:

Opłata zatrzymana dla obu produktów A

= stawka prowizji x [stawka zatrzymanej kwoty x (produkty A)]
= 20% x [15% x 3000 zł]
= 20% x [450 zł]
= 90 zł

Ponieważ ta zatrzymana opłata jest większa niż 25 zł, jest ona ograniczona do 25 zł. Należy pamiętać, że do kolejnych zwrotów kosztów związanych z tą pozycją nie stosuje się żadnych obliczeń zatrzymanej opłaty, ponieważ limit 25 zł jest już osiągnięty.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates