Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wystawianie produktów nieposiadających GTIN (UPC, EAN, JAN lub ISBN)

Jeśli produkt nie posiada standardowego identyfikatora produktu, takiego jak UPC, EAN, JAN lub ISBN, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania UPC dla kategorii produktu.

Podanie standardowego identyfikatora produktu, określanego również jako GTIN (Global Trade Item Number), takiego jak UPC, ISBN lub EAN, w trakcie tworzenia nowych stron produktów to pierwszy krok do zapewnienia klientom jak najlepszych wrażeń z zakupów na Amazon. Korzystanie z GTIN ułatwia również dodawanie dodatkowych informacji do stron produktów. Większość kategorii produktów wymaga podania GTIN podczas tworzenia nowych stron produktów lub podczas sprawdzania, czy produkt istnieje już w katalogu Amazon.

Więcej informacji dotyczących wymagań w związku z GTIN znajdziesz na stronie Wymogi dotyczące zwolnienia z obowiązku podania UPC dla poszczególnych kategorii produktów. Aby uniknąć duplikowania stron produktów, zapoznaj się ze stroną Zasady tworzenia ASIN.

Jeśli produkt nie posiada GTIN

Jesteśmy świadomi, że niektóre produkty nie posiadają GTIN. Jeśli Twój produkt jest już oferowany na Amazon, możesz zamieścić swoją ofertę na istniejącej już stronie produktu i nie musisz podawać numeru GTIN. Jeśli Twój produkt nie jest oferowany na Amazon, złóż wniosek o zwolnienie z obowiązku podania GTIN.

Zanim złożysz wniosek o zwolnienie z obowiązku podania GTIN

Niektóre marki wymagają podania GTIN w celu zamieszczenia oferty na Amazon. Zwolnienie z obowiązku podania GTIN nie jest możliwe w przypadku tych marek, ponieważ umieszczają one na swoich produktach zatwierdzony kod kreskowy GS1. Nawet jeśli posiadasz zwolnienie z obowiązku podania GTIN dla określonej kategorii produktów, zamieszczenie oferty produktu jednej z tych marek bez identyfikatora produktu będzie niemożliwe.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz listę marek wymagających podania GTIN.

Oto kilka przykładowych sytuacji, w których możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN:

 • Chcesz sprzedawać produkty, w przypadku których marka, producent lub wydawca nie podaje GTIN. Przykład: produkty marki własnej.
 • Chcesz sprzedawać produkty, w przypadku których jesteś producentem, właścicielem marki lub wydawcą, nieposiadające kodów kreskowych. Przykład: produkty marki własnej.
 • Chcesz sprzedawać części produktów nieposiadające GTIN. Przykład: akcesoria do urządzeń mobilnych.
 • Chcesz sprzedawać zestawy zawierające więcej niż jeden produkt. Przykład: zestaw składający się ze skórzanego paska i portfela lub zestaw dwóch koszul.
  Uwaga: 1. Zapoznaj się ze stroną Wymogi dotyczące zwolnienia z obowiązku podania UPC dla poszczególnych kategorii produktów, aby dowiedzieć się, które kategorie nie wymagają podawania identyfikatorów produktów w ofertach.
  Uwaga: 2. Jeśli kategorie produktów, w których planujesz zamieszczać oferty, podlegają ograniczeniom, to oprócz zwolnienia z obowiązku podania GTIN konieczne będzie również uzyskanie zgody na zamieszczenie oferty w danej kategorii. Jeśli nie posiadasz jeszcze takiej zgody, zapoznaj się ze stroną Przegląd kategorii, aby dowiedzieć się, czy zamieszczenie oferty w danej kategorii wymaga zatwierdzenia, a następnie złóż odpowiedni wniosek.

Przypadki kwalifikujące się do zwolnienia z obowiązku podania GTIN

Oto kilka przypadków, w których możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN:

 • Jeśli marka, producent lub wydawca nie podaje GTIN dla produktów (np. produktów marki własnej lub rękodzieła).
 • W przypadku produktów niemarkowych, nieposiadających kodów GTIN (np. produktów w sprzedaży hurtowej).
 • Jeśli części nie posiadają GTIN (np. niektóre części samochodowe i ).
 • W przypadku zestawów nieposiadających GTIN (np. niestandardowe zestawy produktów mogą nie posiadać GTIN).

Uwaga: Na potrzeby wniosku o zwolnienie z obowiązku podania GTIN za wydawcę uznaje się studio filmowe w przypadku filmów wideo i płyt DVD, a wytwórnię muzyczną w przypadku muzyki. Wybierz wydawcę w formularzu wniosku dla produktów z kategorii Wideo, DVD i Muzyka.

Składanie wniosku o zwolnienie z obowiązku podania GTIN

Możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN tutaj . Przed złożeniem wniosku upewnij się, że posiadasz następujące informacje:

 • Nazwa produktu i co najmniej dwa (a maksymalnie dziewięć) zdjęć przedstawiających produkt ze wszystkich stron oraz jego opakowanie. Upewnij się, że spełnione zostały poniższe wytyczne:
  • Nazwa marki podana podczas składania wniosku powinna być taka sama jak nazwa marki widniejąca na produkcie lub opakowaniu.
  • Zdjęcia powinny być rzeczywistymi fotografiami produktów i opakowań, tzn. produkt i opakowanie należy położyć do zdjęcia na dłoni lub stole.
  • Oznaczenie marki powinno być umieszczone na stałe na opakowaniu lub produkcie.
  • Zatwierdzony kod kreskowy GS1 nie powinien być widoczny ani na produkcie, ani na opakowaniu. Jeśli zatwierdzony kod kreskowy GS1 jest dostępny, możesz użyć go podczas tworzenia ofert, zamiast ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN.

Mając zdjęcia produktu, wykonaj następujące instrukcje w celu złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku podania GTIN.
 1. Na stronie Złóż wniosek o zwolnienie z obowiązku podania GTIN kliknij Wybierz, a następnie wybierz odpowiednią kategorię produktu z wyskakującej listy.
 2. Wpisz nazwę marki lub wydawcy w polu Marka/Wydawca. W przypadku niemarkowych produktów i zestawów wpisz Ogólne (z rozróżnieniem małych i wielkich liter). Wskazówka: Możesz ubiegać się o wiele zwolnień (maksymalnie 10), klikając + Dodaj więcej marek/wydawców, aby dodać marki lub wydawców w tej samej kategorii. Kliknij + Dodaj więcej kategorii, aby dodać nowe kategorie.
 3. Kliknij Sprawdź kwalifikację. Wyświetli się Podsumowanie dotyczące kwalifikacji produktu. Jeśli kwalifikujesz się do zwolnienia z obowiązku podania GTIN, w kolumnie Status pojawi się znacznik wyboru. Jeśli Twój produkt nie kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku podania GTIN, złożenie wniosku nie będzie możliwe.
 4. Jeśli Twój produkt kwalifikuje się do zwolnienia, kliknij Kontynuuj, aby przesłać dowód.
 5. Na stronie Dostarcz dowód, załącz swoje zdjęcia.
  • Podaj nazwę produktu i załącz zdjęcia przedstawiające ten sam produkt ze wszystkich stron.
  Powtórz punkt 5 dla wszystkich produktów, których dotyczy Twój wniosek.
 6. Kliknij Prześlij wniosek.
W ciągu 48 godzin otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o statusie Twojego wniosku. Możesz też sprawdzić status na stronie Sprawy i wnioski.

Podczas składania wniosku mogą wystąpić poniższe błędy. Kliknij każdy błąd z osobna, aby dowiedzieć się więcej o błędzie i o tym, jak go usunąć:

Dodawanie produktu po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku podania GTIN

Koniecznie zapamiętaj:

 • Po złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku podania GTIN sprawdź status swojego wniosku na stronie Sprawy i wnioski.
 • Gdy tylko uzyskasz zwolnienie z obowiązku podania GTIN, odczekaj 30 minut zanim dodasz swój produkt, tak samo, jak w przypadku produktów z GTIN. Nasze systemy zidentyfikują zwolnienie z obowiązku podania GTIN i pozwolą Ci kontynuować bez GTIN (identyfikatora produktu).
 • Aby rozpocząć zamieszczanie ofert produktów w Seller Central, możesz w niektórych przypadkach potrzebować (oprócz zwolnienia z obowiązku podania GTIN) zgody na zamieszczenie ofert w danej kategorii. Jeśli nie możesz zamieszczać ofert przy użyciu zatwierdzonego zwolnienia z obowiązku podania GTIN, koniecznie sprawdź, czy masz zgodę na zamieszczanie ofert w danej kategorii. Jeśli nie posiadasz jeszcze takiej zgody, zapoznaj się ze stroną Przegląd kategorii, aby dowiedzieć się, czy zamieszczenie oferty w danej kategorii wymaga zatwierdzenia, a następnie złóż odpowiedni wniosek.
 • Aby zwolnienie było skuteczne, wpisz nazwę kategorii i nazwę marki/wydawcy dokładnie tak, jak podane one zostały w zawiadomieniu o zatwierdzeniu zwolnienia. Jeśli użyjesz błędnie wielkich i małych liter lub wstawisz dodatkowe znaki albo spacje, system nie rozpozna Twojego zwolnienia.
 • Po uzyskaniu zwolnienia kolumny Identyfikator produktu i Typu identyfikatora produktu możesz pozostawić puste.

 • Możesz złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku podania GTIN ponownie, jeśli poprzedni zawierał nieprawidłową nazwę marki lub kategorię produktu.
 • Zwolnienie z obowiązku podania GTIN jest przyznawane jedynie w celu zamieszczania ofert produktów bez identyfikatora produktu. W celu zamieszczenia ofert produktów może być wymagane uzyskanie dodatkowej zgody dla marki.
 • Za każdym razem, gdy chcesz zamieścić ofertę pod inną marką lub kategorią, złóż wniosek o zwolnienie z obowiązku podania GTIN.
 • Możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN dla maksymalnie 10 różnych kombinacji nazw marki i kategorii produktów w jednym formularzu.

Możesz dodawać produkty w Seller Central na dwa sposoby:

Dodaj produkt (pojedynczo) – opcja dla sprzedawców indywidualnych i profesjonalnych

Na stronie Dodawanie produktów pojedynczo znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego narzędzia. Dzięki zwolnieniu z obowiązku podania GTIN możesz pozostawić puste pola w kolumnach Identyfikator produktu oraz Typ identyfikatora produktu w sekcji Istotne informacje.

Uwaga: Upewnij się, że kategoria, w której zamieszczasz ofertę, nie podlega ograniczeniom lub że posiadasz wymaganą zgodę na zamieszczenie oferty w danej kategorii. Aby uzyskać więcej informacji na temat kategorii produktów wymagających zatwierdzenia, przejdź do strony Przegląd kategorii.


 1. Kliknij kolejno Zapasy > Dodaj produkt > „Dodaję produkt niesprzedawany dotąd na Amazon” i wprowadź szczegółowe informacje o produkcie.
 2. Jeśli na produkcie lub opakowaniu nie ma identyfikatora produktu (kodu kreskowego, UPC, EAN, JAN lub ISBN), możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podania GTIN i dodać swoje produkty bez identyfikatora produktu.
 3. Po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku podania GTIN odczekaj 30 minut, zanim zamieścisz oferty produktów.
 4. Jeśli możesz już dodawać oferty, kliknij „Dodaję produkt niesprzedawany dotąd na Amazon” i wprowadź szczegółowe informacje o produkcie. Wybierz dokładny typ produktu, dla którego zatwierdzono zwolnienie z obowiązku podania GTIN.
 5. Wybierz dokładny typ produktu, dla którego zatwierdzono zwolnienie z obowiązku podania GTIN.
 6. Dodaj nazwę marki, dla której zatwierdzono zwolnienie z obowiązku podania GTIN. Po dodaniu prawidłowej nazwy marki pole Identyfikator produktu nie zostanie podświetlone na czerwono, co oznacza, że jest opcjonalne.
 7. Podaj wszystkie informacje dotyczące produktu. Pola zaznaczone na czerwono są obowiązkowe. W razie potrzeby wybierz w prawym górnym rogu opcję Widok zaawansowany, aby dodać inne wymagane szczegóły. Gdy wszystkie wymagane atrybuty zostaną podane, przycisk Zapisz i zakończ u dołu zmieni się z szarego na turkusowy.
Uwaga: Jeśli Twój produkt nie jest markowy (np. jest to zestaw produktów), wpisz Ogólne (z rozróżnieniem małych i wielkich liter) w polu Nazwa marki.

Dodaj wiele produktów naraz (za pomocą pliku) – opcja tylko dla sprzedawców profesjonalnych

Zapoznaj się ze stronami Prześlij plik produktowy, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego narzędzia. Dzięki zwolnieniu z obowiązku podania GTIN możesz pozostawić puste pola w kolumnach Identyfikator produktu oraz Typ identyfikatora produktu w szablonie pliku.

Uwaga: Upewnij się, że kategoria, w której zamieszczasz ofertę, nie podlega ograniczeniom lub że posiadasz wymaganą zgodę na zamieszczenie oferty w danej kategorii. Aby uzyskać więcej informacji na temat kategorii produktów wymagających zatwierdzenia, przejdź do strony Przegląd kategorii.


 1. Kliknij kolejno Zapasy > Dodaj wiele produktów naraz, a następnie przejdź do zakładki Pobierz plik produktowy.
 2. Przejdź do sekcji Narzędzie wyszukiwania i wpisz typ produktu, który chcesz oferować.

  Jeśli wybrana kategoria nie wymaga zatwierdzenia, przycisk Wybierz będzie dostępny. Jeśli produkt wymaga zgody na zamieszczenie oferty w danej kategorii, kliknij Złóż wniosek o zatwierdzenie. Więcej informacji na temat sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom znajdziesz na stronie Kategorie i produkty wymagające zatwierdzenia. Więcej .

 3. Jeśli narzędzie wyszukiwania nie pozwala Ci znaleźć kategorii, której szukasz, spróbuj użyć kategorii asystenta klasyfikacji produktów znajdujących się poniżej paska wyszukiwania.
 4. Obecnie jedynie biżuteria modowa nie wymaga uzyskania zwolnienia z obowiązku podania UPC.
 5. Po wybraniu wszystkich istotnych kategorii produktu wybierz typ szablonu pliku, który chcesz wygenerować, a następnie kliknij Generuj szablon.
 6. Ewentualnie, jeśli chcesz wypełnić plik płaski właściwy dla danej kategorii, pobierz potrzebny plik, klikając ten link. Koniecznie podaj typ feedu produktowego oraz pozostaw puste pola w kolumnach Identyfikator produktu oraz Typ identyfikatora produktu. Podana nazwa marki powinna być taka sama jak nazwa marki użyta do uzyskania zwolnienia z obowiązku podania GTIN.
Uwaga: Zwolnienia z obowiązku podania GTIN przyznane po 24 sierpnia 2018 r. nie wygasają. Jeśli Twoje zwolnienie zostało zatwierdzone przed tą datą, złóż wniosek ponownie, korzystając ze strony Zwolnienie z obowiązku podania GTIN. Sprawdź istniejące zwolnienia z obowiązku podania GTIN na stronie Sprawy i wnioski.

Dodatkowe materiały

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates