Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Opłaty za składowanie zapasów

Opłaty za składowanie są naliczane za wszystkie jednostki przechowywane w centrum logistycznym Amazon na podstawie miesiąca kalendarzowego i średniej dziennej objętości (mierzonej w stopach sześciennych dla Zjednoczonego Królestwa i metrach sześciennych dla innych serwisów europejskich). Pomiar każdej jednostki będzie oparty na wielkości jednostki, prawidłowo zapakowanej i gotowej do wysyłki do klientów zgodnie z zasadami programu FBA. Amazon zastrzega sobie prawo do samodzielnego pomiaru objętości lub wagi zapakowanych jednostek lub reprezentatywnych próbek. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między takim pomiarem a informacjami dostarczonymi przez sprzedawcę zastosowanie będą miały pomiary Amazon.

Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów

Opłaty za magazynowanie zapasów są naliczane między 7 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. Na przykład, aby zobaczyć opłatę za magazynowanie zapasów za styczeń, przejrzyj raport o płatnościach z lutego pod kątem transakcji od 7 do 15 lutego.

Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów (towary inne niż niebezpieczne)

Paczki o wymiarach standardowych z produktami z kategorii Odzież, obuwie i torby Paczki o wymiarach standardowych z produktami z pozostałych kategorii Ponadgabarytowe

Styczeń—wrzesień Październik—grudzień Styczeń—wrzesień Październik—grudzień Styczeń—wrzesień Październik—grudzień
Zjednoczone Królestwo (na podstawie stóp sześciennych miesięcznie) 0,43 GBP 0,60 GBP 0,71 GBP 1,00 GBP 0,46 GBP 0,64 GBP
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) 16,69 EUR 23,11 EUR 27,82 EUR 38,52 EUR 18,00 EUR 25,00 EUR
Francja 17,19 EUR 23,81 EUR 28,65 EUR 39,68 EUR 18,54 EUR 25,75 EUR
Szwecja (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) 175,50 SEK 242,90 SEK 292,10 SEK 404,50 SEK 189,00 SEK 263,00 SEK

Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów w przypadku towarów niebezpiecznych

Począwszy od 8 czerwca 2021 r. pobierana jest osobna miesięczna opłata za magazynowanie zapasów produktów sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne (więcej informacji znajdziesz na stronie Wytyczne dotyczące identyfikacji towarów niebezpiecznych), których magazynowanie jest regulowane przepisami prawa. Jest to opłata na pokrycie dodatkowych kosztów magazynowania takich produktów.

Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów (towary niebezpieczne)

Wymiary standardowe Ponadgabarytowe

Styczeń–wrzesień Październik–grudzień Styczeń–wrzesień Październik–grudzień
Zjednoczone Królestwo (na podstawie stóp sześciennych miesięcznie) 0,75 GBP 1,05 GBP 0,65 GBP 0,90 GBP
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) 30,00 EUR 41,00 EUR 25,00 EUR 35,00 EUR
Francja 30,90 EUR 41,23 EUR 25,75 EUR 35,05 EUR
Szwecja (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) 315,00 SEK 431,00 SEK 263,00 SEK 368,00 SEK

Obliczanie objętości w stopach sześciennych na podstawie wymiarów w centymetrach


  1. Pomnóż długość × szerokość × wysokość w centymetrach, aby uzyskać objętość.
  2. Podziel objętość przez 28 316,84 centymetrów sześciennych (30,48 cm × 30,48 cm × 30,48 cm = 28 316,84), co odpowiada 1 stopie sześciennej.

Przykład: Jednostka ma wymiary 47 cm × 12 cm × 10 cm, iloczyn wymiarów podzielony przez 28 316,84 = 0,199 stopy sześciennej.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates