Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Regulamin

Zakup i korzystanie z dostawy lub powiązanych usług podlega regulaminowi opisanemu na tej stronie, zasadom udostępnionym w związku z kontem sprzedawcy, a także regulaminowi zewnętrznego przewoźnika i innym warunkom dostępnym po kliknięciu linków poniżej. Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, klikając pole wyboru lub przycisk „Kup usługę dostawy i potwierdź wysyłkę” w niniejszym regulaminie lub korzystając wcześniej z jednej z opisanych w nim usług.

Twój zakup. Kupujesz dostawę i wszelkie powiązane usługi (takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności) od stron trzecich, a nie od Amazon. Amazon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi zakupione od osób trzecich.

Obciążenia konta sprzedawcy. Kupując dostawę lub usługi powiązane od osób trzecich za pośrednictwem konta sprzedawcy, wyrażasz zgodę na uiszczenie opłat związanych z tymi usługami. Upoważniasz nas do obciążania konta sprzedawcy wszelkimi opłatami związanymi z zakupionymi usługami (w tym poprzez potrącenie wszelkich kwot płatnych przez Ciebie od kwot należnych Ci od nas). Ponadto możemy ubiegać się o zapłatę lub zwrot kosztów za pomocą innych środków dozwolonych przez umowę ze sprzedawcą lub obowiązujące prawo. Zastrzegamy sobie prawo do korekty opłat po ich początkowym zaksięgowaniu w celu odzwierciedlenia korekt dokonanych przez danego przewoźnika lub innego usługodawcę. Możemy ograniczać lub odbierać prawo dostępu do usług według własnego uznania.

Zgodność z przepisami prawa. Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących zasad, przepisów prawa i przepisów dotyczących kupowanych dostaw i powiązanych usług osób trzecich.

Obowiązują warunki korzystania z usług świadczonych przez osoby trzecie. Zakup dostawy i powiązanych usług oraz korzystanie z nich również podlega zasadom, warunkom i innym umowom zawartym między Tobą a danym przewoźnikiem lub innym usługodawcą. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z nimi i przestrzeganie ich.

W przypadku Yanwen Logistics wybierz https://portal.yw56.com.cn/merchant/contract.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates