Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – opłata za składowanie długoterminowe w centrach logistycznych Amazon

Za produkty z zapasów, które znajdują się w centrach logistycznych Amazon przez ponad 365 dni, będzie naliczana miesięczna opłatą za składowanie długoterminowe. Za produkty niebędące multimediami pobierana jest miesięczna opłata za składowanie długoterminowe w wysokości 170 EUR za metr sześcienny. Za multimedia będzie naliczana większa z opłat za składowanie długoterminowe: 170 EUR za metr sześcienny lub minimalna długoterminowa opłata za składowanie długoterminowe w wysokości 0,10 EUR za jednostkę. Data oceny stanu zapasów będzie przypadać na 15. dzień każdego miesiąca.

Powiadomienia o opłatach za składowanie długoterminowe

Użyj raportu Produkty zalecane do wycofania i raportu o stanie zapasów , aby zidentyfikować zapasy, które podlegają opłacie za składowanie długoterminowe przy kolejnej kontroli. Zagrożone produkty pojawiają się w raporcie Produkty zalecane do wycofania sześć tygodni przed datą kontroli.

Przed każdą kontrolą zapasów poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, przekazując informacje o wszelkich zapasach w FBA, które znajdowały się w naszych centrach logistycznych przez 365 dni lub dłużej od tej daty.

Uwaga: FBA stosuje zasadę First In First Out (FIFO) podczas obliczania opłaty za składowanie długoterminowe. W praktyce jednak towary wysyłane w celu realizacji niestandardowych zamówień klientów są zoptymalizowane pod kątem kosztów i szybkości dostawy, a nie na zasadzie FIFO.

Przykład obliczenia LTSF

Produkt Multimedia lub produkty nie będące multimediami Wymiary Jednostki Czas składowania Mająca zastosowanie opłata za składowanie długoterminowe

(opłata 170 EUR za metr sześcienny)

Mająca zastosowanie minimalna opłata za składowanie długoterminowe Efektywna opłata za składowanie długoterminowe
Zabawka Produkty inne niż multimedia 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 1 Ponad 365 dni 0,48 EUR Nie dotyczy 0,48 EUR
Zabawka Produkty inne niż multimedia 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 2 Ponad 365 dni 0,96 EUR Nie dotyczy 0,96 EUR
DVD Multimedia 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 1 Ponad 365 dni 0,11 EUR 0,10 EUR 0,11 EUR
DVD Multimedia 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 2 Ponad 365 dni 0,21 EUR 0,20 EUR 0,21 EUR

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego pobierana jest opłata za składowanie długoterminowe?

Nadmiar zapasów lub zapasy przechowywane w nieskończoność w centrach logistycznych ograniczają możliwość zapewnienia miejsca na produkty, które szybko się sprzedają lub cieszą się zainteresowaniem klientów. Opłaty za składowanie długoterminowe pomagają nam zapewnić wysoki poziom usług wszystkim sprzedawcom i dostarczać klientom produkty, których szukają.

Który z moich produktów zostanie obciążony opłatą za składowanie długoterminowe i w jakiej wysokości zostanie naliczona?

Raport Produkty zalecane do wycofania może pomóc w identyfikacji zapasów podlegających opłacie za długoterminowe składowanie. Ten raport automatycznie oblicza na podstawie ASIN-by-ASIN liczbę produktów, które należy wycofać (zakładając, że nie będzie dalszej sprzedaży), aby uniknąć opłaty za składowanie długoterminowe, i pozwala wstępnie wypełnić żądanie zlecenia wycofania dla tych produktów. Raport identyfikuje tylko te produkty, które podlegają opłatom za długoterminowe składowanie w ciągu sześciu tygodni przed każdym dniem kontroli zapasów składowanych przez długi okres.

Aby uzyskać dostęp do raportów stanu zapasów i produktów zalecanych do wycofania, kliknij opcję Realizowane przez Amazon na karcie Raporty.

Czy istnieje łatwy sposób, aby sprzedawca po prostu wycofał wszystkie swoje produkty, które będą generowały opłatę za składowanie długoterminowe?

Funkcja automatycznego wycofania w przypadku długoterminowego składowania może być aktywowana na 24 godziny przed kolejną kontrolą zapasów składowanych przez długi okres. Włączenie tego ustawienia powoduje żądanie wycofania (zwrotu lub usunięcia) jednostek, których dotyczy kontrola. . Jednostki będące częścią zlecenia wycofania nie podlegają opłacie za składowanie długoterminowe. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Automatyczne wycofywanie zapasów.

Czy wycofanie musi być zakończone przed datą kontroli zapasów, aby uniknąć opłaty za składowanie długoterminowe, czy wystarczy złożyć odpowiednio wcześniej wniosek o wycofanie?

Wystarczy, że złożono wniosek o usunięcie przed datą kontroli, aby uniknąć opłaty za składowanie długoterminowe żądanych towarów, a wycofanie nie musi być zakończone. Zapasy w stanie nadającym się do sprzedaży będą dostępne do sprzedaży i nie będzie w ich przypadku pobierana opłata za składowanie długoterminowe produktów, dla których zawnioskowano o wycofanie lub usunięcie, chyba że anulujesz żądanie wycofania .

Czy opłata za składowanie długoterminowe jest naliczana w miejsce miesięcznej opłaty za składowanie zapasów, czy też dodatkowo do niej?

Opłata ta jest uzupełnieniem miesięcznej opłaty za składowanie zapasów. Miesięczna opłata za składowanie zapasów będzie naliczana co miesiąc. Oprócz miesięcznej opłaty za składowanie zapasów, opłata za składowanie długoterminowe jest naliczana co miesiąc za zapasy, które były przechowywane w naszych centrach logistycznych przez ponad 365 dni. .

Jeśli produkt zostanie sprzedany krótko po naliczeniu opłaty za składowanie długoterminowe, czy część opłaty zostanie zwrócona?

Nie. Opłata za składowanie długoterminowe jest pobierana za usługę magazynowania, która został już dostarczona; nie jest to koszt z góry, więc nie zostanie zwrócona.

Od jakiej daty oblicza się okres przechowywania zapasów?

Opłata jest oparta na dacie przyjęcia towaru w centrum logistycznym.

Czy produkty przetwarzane w ramach opłaty za składowanie długoterminowe będą nadal dostępne do sprzedaży dla klientów?

Tak. Produkty te mogą zostać przeniesione do innej lokalizacji fizycznej w centrum logistycznym, ale będą one dostępne do zakupu przez klientów i kwalifikują się do Amazon Prime i BEZPŁATNEJ dostawy.

Co się stanie, jeśli FBA straci produkt, a następnie znajdzie go pięć miesięcy później?

Jeśli jednostka zostanie utracona na więcej niż 30 dni, Amazon automatycznie zwraca sprzedawcy jej koszt.

Jeśli usunę produkty kwalifikujące się do opłat za składowanie długoterminowe, kiedy mogę wysłać kolejną przesyłkę tych produktów do Amazon?

Aby zachować stan zapasów i spójność między sprzedawcami, wszystkie numery ASIN, które są wycofywane po uruchomieniu kryteriów opłaty za składowanie długoterminowe, nie powinny być uzupełniane przez osiem następnych tygodni.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates