Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – opłata za składowanie długoterminowe w centrach logistycznych Amazon

Za produkty z zapasów, które znajdują się w centrach logistycznych Amazon przez ponad 365 dni, będzie naliczana miesięczna opłatą za składowanie długoterminowe. Za produkty niebędące multimediami pobierana jest miesięczna opłata za składowanie długoterminowe w wysokości 170 EUR za metr sześcienny. Za multimedia będzie naliczana większa z opłat za składowanie długoterminowe: 170 EUR za metr sześcienny lub minimalna długoterminowa opłata za składowanie długoterminowe w wysokości 0,10 EUR za jednostkę. Data oceny stanu zapasów będzie przypadać na 15. dzień każdego miesiąca.

Powiadomienia o opłatach za składowanie długoterminowe

Użyj raportu Produkty zalecane do wycofania i raportu o stanie zapasów , aby zidentyfikować zapasy, które podlegają opłacie za składowanie długoterminowe przy kolejnej kontroli. Zagrożone produkty pojawiają się w raporcie Produkty zalecane do wycofania sześć tygodni przed datą kontroli.

Przed każdą kontrolą zapasów poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, przekazując informacje o wszelkich zapasach w FBA, które znajdowały się w naszych centrach logistycznych przez 365 dni lub dłużej od tej daty.

Uwaga: FBA stosuje zasadę First In First Out (FIFO) podczas obliczania opłaty za składowanie długoterminowe. W praktyce jednak towary wysyłane w celu realizacji niestandardowych zamówień klientów są zoptymalizowane pod kątem kosztów i szybkości dostawy, a nie na zasadzie FIFO.

Przykład obliczenia LTSF

Produkt Multimedia lub produkty nie będące multimediami Wymiary Jednostki Czas składowania Mająca zastosowanie opłata za składowanie długoterminowe

(opłata 170 EUR za metr sześcienny)

Mająca zastosowanie minimalna opłata za składowanie długoterminowe Efektywna opłata za składowanie długoterminowe
Zabawka Produkty inne niż multimedia 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 1 Ponad 365 dni 0,48 EUR Nie dotyczy 0,48 EUR
Zabawka Produkty inne niż multimedia 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 2 Ponad 365 dni 0,96 EUR Nie dotyczy 0,96 EUR
DVD Multimedia 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 1 Ponad 365 dni 0,11 EUR 0,10 EUR 0,11 EUR
DVD Multimedia 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 2 Ponad 365 dni 0,21 EUR 0,20 EUR 0,21 EUR

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego pobierana jest opłata za składowanie długoterminowe?

Nadmiar zapasów lub zapasy przechowywane w nieskończoność w centrach logistycznych ograniczają możliwość zapewnienia miejsca na produkty, które szybko się sprzedają lub cieszą się zainteresowaniem klientów. Opłaty za składowanie długoterminowe pomagają nam zapewnić wysoki poziom usług wszystkim sprzedawcom i dostarczać klientom produkty, których szukają.

Który z moich produktów zostanie obciążony opłatą za składowanie długoterminowe i w jakiej wysokości zostanie naliczona?

Raport Produkty zalecane do wycofania może pomóc w identyfikacji zapasów podlegających opłacie za długoterminowe składowanie. Ten raport automatycznie oblicza na podstawie ASIN-by-ASIN liczbę produktów, które należy wycofać (zakładając, że nie będzie dalszej sprzedaży), aby uniknąć opłaty za składowanie długoterminowe, i pozwala wstępnie wypełnić żądanie zlecenia wycofania dla tych produktów. Raport identyfikuje tylko te produkty, które podlegają opłatom za długoterminowe składowanie w ciągu sześciu tygodni przed każdym dniem kontroli zapasów składowanych przez długi okres.

Aby uzyskać dostęp do raportów stanu zapasów i produktów zalecanych do wycofania, kliknij opcję Realizowane przez Amazon na karcie Raporty.

Czy istnieje łatwy sposób, aby sprzedawca po prostu wycofał wszystkie swoje produkty, które będą generowały opłatę za składowanie długoterminowe?

Funkcja automatycznego wycofania w przypadku długoterminowego składowania może być aktywowana na 24 godziny przed kolejną kontrolą zapasów składowanych przez długi okres. Włączenie tego ustawienia powoduje żądanie wycofania (zwrotu lub usunięcia) jednostek, których dotyczy kontrola. . Jednostki będące częścią zlecenia wycofania nie podlegają opłacie za składowanie długoterminowe. Aby dowiedzieć się więc