Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Opłaty FBA za wycofanie i usunięcie zapasów

Zlecenia wycofania mogą trwać od 10 do 14 dni roboczych, a w okresie świątecznym do 30 dni roboczych lub więcej (Prime Week, październik, listopad i grudzień). Faktura zostanie wystawiona w ciągu 45 dni od wycofania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofywanie zapasów (przegląd).

Opłaty za zlecenia wycofania są naliczane na podstawie wielkości i wagi wycofanego produktu. Za wycofania lokalne i transgraniczne naliczane są różne stawki, ale za towary zrealizowane przez ogólnoeuropejski FBA naliczane są opłaty według stawki lokalnej, jeżeli miejsce docelowe zwrotu znajduje się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Czechach lub w Polsce.

Lokalne opłaty za zlecenie wycofania zapasów

Wymiary standardowe Opłata (za jednostkę)
0–200 g 0,25 EUR
201–500 g 0,25 EUR
501–1000 g 0,45 EUR
1001+ g 0,50 EUR + 0,40 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata (za jednostkę)
0–500 g 0,50 EUR
501–1000 g 1,00 EUR
1001–2000 g 1,50 EUR
2001–5000 g 2,50 EUR
5001+ g 3,00 EUR + 0,40 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transgraniczne opłaty za zlecenie wycofania zapasów

W przypadku transgranicznych zleceń wycofania zapasów kraje dzielą się na dwa regiony: Strefa 1 i Strefa 2.

Regiony docelowe
Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Szwecja, Słowacja, Słowenia
Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 0,65 EUR 0,80 EUR
201–500 g 1,00 EUR 1,75 EUR
501–1000 g 2,00 EUR 3,00 EUR
1001+ g 2,50 EUR + 1,50 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g* 3,50 EUR + 5,00 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 2,75 EUR 3,50 EUR
501–1000 g 3,75 EUR 5,50 EUR
1001–2000 g 5,00 EUR 8,00 EUR
2001–5000 g 8,00 EUR 10,00 EUR
5001+ g 8,50 EUR + 1,00 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g* 10,50 EUR + 0,25 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

FBA – opłata za usunięcie

FBA – opłata za usunięcie (wymiary standardowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Polska, Francja, Włochy, Hiszpania 0–200 g 0,25 EUR
201–500 g 0,30 EUR
501–1000 g 0,45 EUR
1001+ g 0,50 EUR + 0,40 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*
Wielka Brytania 0–200 g 0,25 GBP
201–500 g 0,30 GBP
501–1000 g 0,45 GBP
1001+ g 0,50 GBP + 0,40 GBP za każde przyrostowe 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

FBA – opłata za usunięcie (wielkogabarytowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Polska, Francja, Włochy, Hiszpania 0–500 g 0,50 EUR
501–1000 g 1,00 EUR
1001–2000 g 1,50 EUR
2001–5000 g 2,50 EUR
5001+ g 3,00 EUR + 0,40 EUR dla każdego przyrostowego 1000 g*
Wielka Brytania 0–500 g 0,50 GBP
501–1000 g 1,00 GBP
1001–2000 g 1,50 GBP
2001–5000 g 2,50 GBP
5001+ g 3,00 GBP + 0,40 GBP dla każdego przyrostowego 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transakcje zlecenia wycofania zapasów

Zostanie naliczona opłata za wycofanie zapasów po wysłaniu lub usunięciu zapasów. Zostanie naliczona opłata za wycofanie zapasów po dostarczeniu lub usunięciu zapasów. Transakcje usuwania są wyświetlane w raporcie Płatności. Aby wyświetlić te transakcje:

  1. Na karcie Widok transakcji w raporcie Płatności z menu rozwijanego wybierz opcję Opłaty za usługi i żądany zakres dat z menu rozwijanego w ciągu. Kliknij Aktualizuj.
  2. W obszarze Szczegółowe informacje o produkcie zlokalizuj transakcje oznaczone jako zlecenie wycofania zapasów FBA. W kolumnie Data wyświetlana jest data przetworzenia zlecenia wycofania zapasów. Kolumna Opłaty pobierane przez Amazon wyświetla kwotę nałożoną dla tej pozycji w wierszu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates