Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Opłaty za wycofanie i usunięcie zapasów w ramach FBA

Zanim produkty ujęte w zleceniu wycofania zapasów zostaną wysłane z centrum logistycznego, może minąć od 10 do 14 dni roboczych, a w okresie świątecznym (Prime Week, październik, listopad i grudzień) nawet 30 dni roboczych lub więcej. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 45 dni od wycofania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólne informacje dotyczące wycofywania zapasów.

Opłaty za zlecenia wycofania zapasów są pobierane na podstawie wielkości i wagi wycofanego produktu. Za lokalne i transgraniczne zlecenia wycofania zapasów naliczane są różne stawki, ale za produkty podlegające realizacji w ramach programu Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) naliczane są opłaty według stawki lokalnej, jeśli miejsce docelowe zwrotu znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Czechach lub Polsce.

Opłaty za lokalne zlecenie wycofania zapasów

Wymiary standardowe Opłata za jednostkę (UK) Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Opłata za jednostkę (SE)
0–200 g 0,29 GBP 0,29 EUR 2,91 SEK
201–500 g 0,39 GBP 0,39 EUR 3,92 SEK
501–1000 g 0,78 GBP 0,78 EUR 7,84 SEK
1001 g i więcej 0,97 GBP + 0,57 GBP za kg powyżej 1000 g* 0,97 EUR + 0,57 EUR za kg powyżej 1000 g* 9,75 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 1000 g*
Ponadgabarytowe Opłata za jednostkę (UK) Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Opłata za jednostkę (SE)
0–500 g 0,97 GBP 0,97 EUR 9,75 SEK
501–1000 g 1,94 GBP 1,94 EUR 19,50 SEK
1001–2000 g 2,36 GBP 2,36 EUR 23,72 SEK
2001–5000 g 3,32 GBP 3,32 EUR 34,95 SEK
5001 g i więcej 3,90 GBP + 0,57 GBP za kg powyżej 5000 g* 3,90 EUR + 0,57 EUR za kg powyżej 5000 g* 40,95 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 5000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów

W przypadku transgranicznych zleceń wycofania zapasów kraje dzielą się na dwa regiony: strefę 1 i strefę 2.

Regiony docelowe
Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Szwecja, Słowacja, Słowenia

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (UK)

Jeśli wycofujesz zapasy przechowywane w Zjednoczonym Królestwie, adres, na który wysłane zostaną wycofywane produkty, musi znajdować się w Zjednoczonym Królestwie.

Wymiary standardowe Opłata (za jednostkę)
0–200 g 0,65 GBP
201–500 g 1,00 GBP
501–1000 g 2,00 GBP
1001 g i więcej 2,50 GBP + 1,50 GBP za każde kolejne 1000 g*
Ponadgabarytowe Opłata (za jednostkę)
0–500 g 2,75 GBP
501–1000 g 3,75 GBP
1001–2000 g 5,00 GBP
2001–5000 g 8,00 GBP
5001 g i więcej 8,50 GBP + 1,00 GBP za każde kolejne 1000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (DE, IT, ES, NL, PL)

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 0,65 EUR 0,80 EUR
201–500 g 1,00 EUR 1,75 EUR
501–1000 g 2,00 EUR 3,00 EUR
1001 g i więcej 2,50 EUR + 1,50 EUR za każde kolejne 1000 g* 3,50 EUR + 5,00 EUR za każde kolejne 1000 g*
Ponadgabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 2,75 EUR 3,50 EUR
501–1000 g 3,75 EUR 5,50 EUR
1001–2000 g 5,00 EUR 8,00 EUR
2001–5000 g 8,00 EUR 10,00 EUR
5001 g i więcej 8,50 EUR + 1,00 EUR za każde kolejne 1000 g* 10,50 EUR + 0,25 EUR za każde kolejne 1000 g*

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (FR)

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 0,67 EUR 0,82 EUR
201–500 g 1,03 EUR 1,80 EUR
501–1000 g 2,06 EUR 3,09 EUR
1001 g i więcej 2,58 EUR + 1,55 EUR za każde kolejne 1000 g* 3,61 EUR + 5,15 EUR za każde kolejne 1000 g*
Ponadgabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 2,83 EUR 3,61 EUR
501–1000 g 3,86 EUR 5,67 EUR
1001–2000 g 5,15 EUR 8,24 EUR
2001–5000 g 8,24 EUR 10,30 EUR
5001 g i więcej 8,76 EUR + 1,03 EUR za każde kolejne 1000 g* 10,82 EUR + 0,26 EUR za każde kolejne 1000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (SE)

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 6,83 SEK 8,40 SEK
201–500 g 10,50 SEK 18,38 SEK
501–1000 g 21,00 SEK 31,50 SEK
1001 g i więcej 26,25 SEK + 15,75 SEK za każde kolejne 1000 g* 36,75 SEK + 52,50 SEK za każde kolejne 1000 g*
Ponadgabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 28,88 SEK 36,75 SEK
501–1000 g 39,38 SEK 57,75 SEK
1001–2000 g 52,50 SEK 84,00 SEK
2001–5000 g 84,00 SEK 105,00 SEK
5001 g i więcej 89,25 SEK + 10,50 SEK za każde kolejne 1000 g* 110,25 SEK + 2,63 SEK za każde kolejne 1000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty FBA za usunięcie zapasów

Opłaty FBA za usunięcie zapasów (wymiary standardowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska 0–200 g 0,32 EUR
201–500 g 0,50 EUR
501–1000 g 0,90 EUR
1001 g i więcej 1,04 EUR + 0,65 EUR za kg powyżej 1000 g*
Zjednoczone Królestwo 0–200 g 0,32 GBP
201–500 g 0,50 GBP
501–1000 g 0,90 GBP
1001 g i więcej 1,04 GBP + 0,65 GBP za kg powyżej 1000 g*
Szwecja 0–200 g 3,22 SEK
201–500 g 5,03 SEK
501–1000 g 9,05 SEK
1001 g i więcej 10,45 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 1000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Opłaty FBA za usunięcie zapasów (ponadgabarytowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska 0–500 g 1,05 EUR
501–1000 g 2,16 EUR
1001–2000 g 3,19 EUR
2001–5000 g 5,44 EUR
5001 g i więcej 6,47 EUR + 0,65 EUR za kg powyżej 5000 g*
Zjednoczone Królestwo 0–500 g 1,05 GBP
501–1000 g 2,16 GBP
1001–2000 g 3,19 GBP
2001–5000 g 5,44 GBP
5001 g i więcej 6,47 GBP + 0,65 GBP za kg powyżej 5000 g*
Szwecja 0–500 g 10,55 SEK
501–1000 g 21,71 SEK
1001–2000 g 32,06 SEK
2001–5000 g 54,67 SEK
5001 g i więcej 65,02 SEK + 6,53 SEK za kg powyżej 5000 g*

Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transakcje dotyczące zleceń wycofania zapasów

Opłata za wycofanie zapasów zostanie naliczona po dostarczeniu lub usunięciu zapasów. Transakcje dotyczące zleceń wycofania zapasów są wyświetlane w raporcie o płatnościach.

Aby wyświetlić te transakcje:
  1. Na karcie Widok transakcji w raporcie o płatnościach wybierz opcję Opłaty za usługi z menu rozwijanego i żądany zakres dat z menu rozwijanego W zakresie. Kliknij Aktualizuj.
  2. W obszarze Szczegóły produktu zlokalizuj transakcje oznaczone jako Zlecenie wycofania zapasów FBA. W kolumnie Data wyświetla się data przetworzenia zlecenia wycofania zapasów. Kolumna Opłaty pobierane przez Amazon zawiera kwotę pobraną za daną pozycję wiersza.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates