Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Opłaty FBA za wycofanie i usunięcie zapasów

Zlecenia wycofania mogą trwać od 10 do 14 dni roboczych, a w okresie świątecznym do 30 dni roboczych lub więcej (główny dzień, październik, listopad i grudzień). Obciążenie nastąpi w ciągu 45 dni od wycofania.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wycofywanie zapasów (informacje ogólne).

Opłaty za zlecenia wycofania są naliczane na podstawie wielkości i wagi wycofanego produktu. Za wycofania lokalne i transgraniczne naliczane są różne stawki, ale za towary zrealizowane przez ogólnoeuropejski FBA naliczane są opłaty według stawki lokalnej, jeżeli miejsce docelowe zwrotu znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Czechach lub w Polsce.

Lokalne opłaty za zlecenie wycofania zapasów

Wymiary standardowe Opłata za jednostkę (UK) Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Opłata za jednostkę (SE)
0–200 g 0,25 GBP 0,25 EUR 2,65 SEK
201–500 g 0,30 GBP 0,30 EUR 3,15 SEK
501–1000 g 0,55 GBP 0,55 EUR 5,80 SEK
1001+ g 0,65 GBP + 0,50 GBP za każde kolejne 1000 g* 0,65 EUR + 0,50 EUR za każde kolejne 1000 g* 6,85 SEK + 5,25 SEK za każde kolejne 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata za jednostkę (UK) Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Opłata za jednostkę (SE)
0–500 g 0,65 GBP 0,65 EUR 6,85 SEK
501–1000 g 1,30 GBP 1,30 EUR 13,65 SEK
1001–2000 g 1,95 GBP 1,95 EUR 20,50 SEK
2001–5000 g 3,25 GBP 3,25 EUR 34,15 SEK
5001+ g 3,90 GBP + 0,50 GBP za każde kolejne 1000 g* 3,90 EUR + 0,50 EUR za każde kolejne 1000 g* 40,95 SEK + 5,25 SEK za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transgraniczne opłaty za zlecenie wycofania zapasów

W przypadku transgranicznych zleceń wycofania zapasów kraje dzielą się na dwa regiony: Strefa 1 i Strefa 2.

Regiony docelowe
Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Szwecja, Słowacja, Słowenia

Transgraniczne opłaty za zlecenie wycofania zapasów (Zjednoczone Królestwo)

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 0,65 GBP 0,80 GBP
201–500 g 1,00 GBP 1,75 GBP
501–1000 g 2,00 GBP 3,00 GBP
1001+ g 2,50 GBP + 1,50 GBP za każde kolejne 1000 g* 3,50 GBP + 5,00 GBP za każde kolejne 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 2,75 GBP 3,50 GBP
501–1000 g 3,75 GBP 5,50 GBP
1001–2000 g 5,00 GBP 8,00 GBP
2001–5000 g 8,00 GBP 10,00 GBP
5001+ g 8,50 GBP + 1,00 GBP za każde kolejne 1000 g* 10,50 GBP + 0,25 GBP za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transgraniczne opłaty za zlecenie wycofania zapasów (DE, FR, IT, ES, NL, PL)

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 0,65 EUR 0,80 EUR
201–500 g 1,00 EUR 1,75 EUR
501–1000 g 2,00 EUR 3,00 EUR
1001+ g 2,50 EUR + 1,50 EUR za każde kolejne 1000 g* 3,50 EUR + 5,00 EUR za każde kolejne 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 2,75 EUR 3,50 EUR
501–1000 g 3,75 EUR 5,50 EUR
1001–2000 g 5,00 EUR 8,00 EUR
2001–5000 g 8,00 EUR 10,00 EUR
5001+ g 8,50 EUR + 1,00 EUR za każde kolejne 1000 g* 10,50 EUR + 0,25 EUR za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transgraniczne opłaty za zlecenie wycofania zapasów

Wymiary standardowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–200 g 6,83 SEK 8,40 SEK
201–500 g 10,50 SEK 18,38 SEK
501–1000 g 21,00 SEK 31,50 SEK
1001+ g 26,25 SEK + 15,75 SEK za każde kolejne 1000 g* 36,75 SEK + 52,50 SEK za każde kolejne 1000 g*
Wielkogabarytowe Opłata za strefę 1 (za jednostkę) Opłata za strefę 2 (za jednostkę)
0–500 g 28,88 SEK 36,75 SEK
501–1000 g 39,38 SEK 57,75 SEK
1001–2000 g 52,50 SEK 84,00 SEK
2001–5000 g 84,00 SEK 105,00 SEK
5001+ g 89,25 SEK + 10,50 SEK za każde kolejne 1000 g* 110,25 SEK + 2,63 SEK za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

FBA – opłata za usunięcie

FBA – opłata za usunięcie (wymiary standardowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska 0–200 g 0,28 EUR
201–500 g 0,40 EUR
501–1000 g 0,60 EUR
1001+ g 0,65 EUR + 0,50 EUR za każde kolejne 1000 g*
Zjednoczone Królestwo 0–200 g 0,28 GBP
201–500 g 0,40 GBP
501–1000 g 0,60 GBP
1001+ g 0,65 GBP + 0,50 GBP za każde kolejne 1000 g*
Szwecja 0–200 g 2,95 SEK
201–500 g 4,20 SEK
501–1000 g 6,30 SEK
1001+ g 6,85 SEK + 5,25 SEK za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

FBA – opłata za usunięcie (wielkogabarytowe)
Kraj Waga Opłata (za jednostkę)
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska 0–500 g 0,70 EUR
501–1000 g 1,35 EUR
1001–2000 g 2,00 EUR
2001–5000 g 3,40 EUR
5001+ g 4,50 EUR + 0,55 EUR za każde kolejne 1000 g*
Zjednoczone Królestwo 0–500 g 0,70 GBP
501–1000 g 1,35 GBP
1001–2000 g 2,00 GBP
2001–5000 g 3,40 GBP
5001+ g 4,05 GBP + 0,55 GBP za każde kolejne 1000 g*
Szwecja 0–500 g 7,35 SEK
501–1000 g 14,20 SEK
1001–2000 g 21,00 SEK
2001–5000 g 35,70 SEK
5001+ g 42,55 SEK + 5,80 SEK za każde kolejne 1000 g*

*Wagi przyrostowe są zaokrąglane w górę do 1000 g.

Transakcje zlecenia wycofania zapasów

Zostanie naliczona opłata za wycofanie zapasów po wysłaniu lub usunięciu zapasów. Zostanie naliczona opłata za wycofanie zapasów po dostarczeniu lub usunięciu zapasów. Transakcje usuwania pojawiają się w raporcie Płatności. Aby wyświetlić te transakcje:

  1. Na karcie Widok transakcji w raporcie Płatności wybierz opcję Opłaty za usługi i żądany zakres dat z menu rozwijanego. Kliknij Aktualizuj.
  2. W obszarze Szczegółowe informacje o produkcie zlokalizuj transakcje oznaczone jako zlecenie wycofania zapasów FBA. W kolumnie Data wyświetla się data przetworzenia zlecenia wycofania zapasów. Kolumna Opłaty pobierane przez Amazon wyświetla kwotę nałożoną dla tej pozycji w wierszu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates