Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące identyfikacji towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne to substancje lub materiały, które mogą stwarzać zagrożenie podczas magazynowania, obchodzenia się z nimi lub transportu, ponieważ zawierają substancje łatwopalne, pod ciśnieniem, żrące lub w inny sposób szkodliwe. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa, Amazon gromadzi informacje dotyczące towarów niebezpiecznych związane z produktami sprzedawanymi na Amazon.

Termin „towary niebezpieczne” odnosi się również do produktów konsumenckich, takich jak laptopy, smartfony, środki czyszczące wykorzystywane w gospodarstwach domowych, farby w sprayu i kosmetyki. Listę produktów, które mogą podlegać przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych znajdziesz na dole tej strony.

Uwaga: Aby przesłać karty charakterystyki i listy wyjątków, przejdź na stronę Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych. Więcej informacji na ten temat tych dokumentów znajdziesz na stronie Wymagane informacje i dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne są podzielone na dziewięć klas w oparciu o specyficzne cechy (patrz poniżej). Niektóre klasy lub działy klas nie mogą być sprzedawane w ramach FBA.

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące następujących kwestii:

 • Jakie towary niebezpieczne mogą być sprzedawane w ramach FBA
 • Jakie działy lub klasy produktów nie mogą być sprzedawane w ramach FBA
 • Jak ustalić, czy dany produkt jest towarem niebezpiecznym (karta charakterystyki)
 • Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych
 • Zgodność z przepisami i obowiązki sprzedawców
 • Produkty, które mogą podlegać przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Wymagane informacje i dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych.

Ważne: Uznanie konkretnego produktu gotowego za towar niebezpieczny zależy od jego właściwości fizycznych i chemicznych. Nie posługujemy się żadną wstępnie ustaloną klasyfikacją opartą na rodzaju produktu. Dlatego też wymagamy dostarczenia konkretnych informacji i dokumentów dotyczących towarów niebezpiecznych, nawet jeśli produkt nie podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne, które mogą być sprzedawane w ramach FBA

Jako sprzedawca w serwisie Amazon masz obowiązek dopilnować, by Twoje produkty były zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. W ramach FBA mogą być sprzedawane następujące towary niebezpieczne:

Klasa Dział Nazwa Etykieta UN ID Opis produktu Przykłady
9 - Różne substancje niebezpieczne


UN3480 UN3481 UN3090 UN3091 Baterie litowe Power banki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, ładowarki


UN2807 Materiał namagnesowany Głośniki, słuchawki, światłomierze, naklejki magnetyczne, małe narzędzia, zabawki
Ważne: Produkty z bateriami litowymi muszą spełniać określone warunki (zgodnie z instrukcjami pakowania 965–970 zawartymi w najnowszej wersji regulacji IATA DGR). Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania dotyczące baterii litowych i produktów przesyłanych z bateriami litowymi.

Program wysyłki towarów niebezpiecznych w ramach FBA

Oferujemy również program wysyłki towarów niebezpiecznych w ramach FBA, umożliwiający uczestniczącym w nim sprzedawcom sprzedaż dodatkowych typów towarów niebezpiecznych. Aby dołączyć do listy oczekujących na udział w programie w Zjednoczonym Królestwie i Unii Europejskiej, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do tematu Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych powyżej.
 2. Wybierz Program wysyłki towarów niebezpiecznych w ramach FBA.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij Zgłoś się do programu wysyłki towarów niebezpiecznych w ramach FBA.

Jeśli masz w centrum logistycznym Amazon zapasy, których klasyfikacja zostanie zmieniona na towary niebezpieczne, automatycznie dodamy Cię do listy oczekujących. Gdy znajdziesz się na liście oczekujących, powiadomimy Cię, jeśli pojawi się szansa na udział w programie.

Sprzedawcy zarejestrowani w programie wysyłki towarów niebezpiecznych mogą wysłać dodatkowe towary niebezpieczne tylko wtedy, gdy:

 • spełniają warunki programu Realizacja przez Amazon (FBA)
 • są pakowane w ograniczonych ilościach (zgodnie z definicją w przepisach ADR wydanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (pobierz tom 1, następnie przewiń do sekcji 3.2.1 i 3.4)
 • w przypadku klasy UN3171 spełniają wymagania dotyczące baterii litowych określone w przepisach ADR (pobierz tom 1, następnie przewiń do specjalnego przepisu 240 w rozdziale 3.3)
 • są wyłącznie w stanie nowym.
Ważne: W przypadku wysyłki ograniczonych ilości towarów niebezpiecznych do centrów logistycznych akceptowane są wyłącznie następujące etykiety:


Niektóre klasy towarów niebezpiecznych, nawet w ograniczonych ilościach, będą odrzucane przez Amazon. Produkty mogą być nie tylko objęte regulacjami prawnymi, ale również nie kwalifikować się do FBA. Informacje o przepisach i rozporządzeniach krajowych oraz lokalnych znajdziesz poniżej w sekcjach Czego nie można sprzedawać w ramach FBA oraz Regulacje i normy dotyczące towarów niebezpiecznych.

Co może być sprzedawane w ograniczonych ilościach

Produkty należące do tych klas mogą być sprzedawane w ramach FBA tylko w ograniczonych ilościach:

Klasa Dział Nazwa Etykieta transportowa Piktogram zagrożenia
2 2.1 Gazy łatwopalne
2.2 Gazy niepalne, nietoksyczne
3 - Płyny łatwopalne
4 4.1 Łatwopalne substancje stałe
5 5.1 Utleniacze
5.2 Nadtlenki organiczne
8 - Substancje żrące
9 - Różne substancje niebezpieczneWażne: Powyższe etykiety transportowe służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie używaj tych etykiet.

Czego nie można sprzedawać w ramach FBA

W ramach FBA nie mogą być sprzedawane produkty z następujących klas lub działów:

Klasa Dział Nazwa Etykieta transportowa Piktogram zagrożenia
1 - Substancje wybuchowe
2 2.3 Gaz toksyczny
4 4.2 Substancje podatne na samoistne spalanie
4.3 Substancje niebezpieczne po zmoczeniu
6 6.1 Substancje toksyczne
6.2 Substancje zakaźne
7 - Materiał promieniotwórczy
Ważne: Powyższe etykiety transportowe służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie używaj tych etykiet.

Określanie, czy produkt jest towarem niebezpiecznym

Każda etykieta ostrzegawcza lub ostrzeżenie na opakowaniu produktu oznacza, że może on podlegać regulacjom dla towarów niebezpiecznych. Niektóre produkty niebezpieczne (np. kosmetyki i głośniki z materiałem magnetycznym) nie wymagają etykiet ostrzegawczych ani ostrzeżeń. Brak etykiet lub ostrzeżeń nie oznacza, że dany produkt nie jest towarem niebezpiecznym.

Jeśli uważasz, że Twój produkt może podlegać regulacjom dotyczącym towarów niebezpiecznych, zapytaj producenta lub dostawcę. Producent ma obowiązek dostarczenia kart charakterystyki wszystkich produktów objętych regulacją. Twoim obowiązkiem jest z kolei przesłanie tej karty charakterystyki na stronie Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych.

Po otrzymaniu karty charakterystyki zweryfikujemy ją i odpowiednio sklasyfikujmy produkt, o ile informacje będą kompletne i dokładne. Więcej informacji znajdziesz na stronach Proces weryfikacji towarów niebezpiecznych i Wymagane informacje i dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych.

Więcej informacji znajdziesz w witrynach następujących instytucji:

Zgodność i obowiązki sprzedawców

Towary niebezpieczne wysyłane do Amazon muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego transportu, przechowywania, obsługi oraz etykietowania. Nieprzestrzeganie przepisów naraża pracowników, przewoźników i klientów na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Aby sprzedawać towary niebezpieczne w ramach FBA, należy spełnić następujące warunki:

 • dysponować aktualną wiedzą na temat obowiązujących przepisów i regulacji
 • podać kompletne i prawidłowe informacje o swoich produktach
 • przesłać kompletną, poprawną i aktualną kartę charakterystyki lub listę wyjątków.
Ważne: Na spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów będziesz mieć 14 dni roboczych. Niepodanie tych informacji może spowodować opóźnienie przesyłek, anulowanie dostaw do klientów lub usunięcie zapasów na Twój koszt. Amazon zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań bez wcześniejszego powiadomienia.

Wysyłając zapasy do Amazon, potwierdzasz, że wszystkie produkty są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi oraz że podane informacje są kompletne, prawidłowe i aktualne.

Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji może spowodować zablokowanie sprzedaży produktów. Inne możliwe konsekwencje to konieczność podjęcia działań naprawczych lub utrata uprawnień do sprzedaży na Amazon. Produkty, które przy odbiorze w centrum logistycznym zostaną zidentyfikowane jako towary niebezpieczne nienadające się do sprzedaży, mogą zostać usunięte na Twój koszt.

Produkty, które mogą być klasyfikowane jako towary niebezpieczne

Nie wszystkie produkty w tych kategoriach są potencjalnie niebezpieczne. Stanowią one jednak przydatną wskazówkę na temat towarów niebezpiecznych, które mogą znajdować się wśród Twoich ofert.

Użyj narzędzia Wyszukaj ASIN powyżej, aby sprawdzić, czy dany ASIN FBA jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny.

Odzież

 • Kapelusze i kamizelki zawierające baterie wielokrotnego ładowania
 • Usztywniacz do kapeluszy
 • Środek do odplamiania odzieży.

Motoryzacja i sporty motorowe

 • Konserwacja silnika i opon
 • Konserwacja wnętrz i farb
 • Oleje i płyny
 • Akumulatory ołowiowo-kwasowe
 • Akumulatory elektrolitowe i nieelektrolitowe
 • Poduszki powietrzne.

Produkty dla niemowląt

 • Pielęgnacja niemowląt i pielęgnacja skóry
 • Produkty antybakteryjne.

Uroda i higiena osobista

 • Dezodoranty w sprayu
 • Lakier do włosów
 • Koloryzacja włosów
 • Farby do włosów
 • Perfumy
 • Olejki eteryczne
 • Samoopalające balsamy i spraye
 • Środki antyseptyczne i dezynfekujące
 • Zabiegi na brodawki i kurzajki
 • Środki odstraszające owady
 • Kosmetyki po goleniu
 • Wkłady czyszczące (golarki elektryczne)
 • Kosmetyki i zabiegi do depilacji
 • Kremy lub pianki do golenia
 • Lakier do paznokci.

Książki

 • Książki dźwiękowe
 • Czasopisma z próbkami produktów kosmetycznych
 • Czytniki e-booków, e-czytniki.

Elektronika użytkowa

 • Powerbanki
 • Telefony komórkowe
 • Ładowarki i akumulatory
 • Wyposażenie ciemni fotograficznej
 • Głośniki.

Żywność i napoje

 • Aromatyczne olejki eteryczne
 • Produkty o wysokiej zawartości alkoholu
 • Żywność w pojemniku pod ciśnieniem lub w postaci aerozolu (np. bita śmietana)
 • Alkohole.

Zdrowie i gospodarstwo domowe

 • Środki i urządzenia czyszczące
 • Płyny i proszki do zmywania naczyń
 • Płyny i proszki do prania.

Majsterkowanie i narzędzia

 • Grille
 • Zwalczanie szkodników i owadów.

Biuro

 • Wkłady i tonery
 • Środki czyszczące do urządzeń
 • Taśmy i kleje
 • Markery, zakreślacze, długopisy i wkłady.

Produkty dla zwierząt domowych

 • Pielęgnacja uszu i oczu
 • Zwalczanie pcheł, much, komarów, wszy i kleszczy
 • Środki na swędzenie
 • Dezodoryzatory
 • Środki do czyszczenia szklanego akwarium
 • Środki do uzdatniania wody akwariowej i zestawy do testowania.

Obuwie i torby

 • Świecące obuwie
 • Odplamiacz do podeszew i obuwia
 • Pasta do butów.

Sport i turystyka

 • Akcesoria do airsoft
 • Piece obozowe
 • Ocieplacze
 • Rowery i skutery elektryczne
 • Narzędzia i sprzęt rowerowy
 • Akumulatory elektrolitowe i nieelektrolitowe
 • Kamizelki ratunkowe.

Zabawki i gry

 • Zabawki na baterie
 • Sztuka i rzemiosło
 • Zestawy budowlane
 • Zestawy chemiczne
 • Zestawy do malowania i naprawcze
 • Zestawy ze sprayami
 • Petardy.

Gry wideo

 • Kontrolery
 • Słuchawki bezprzewodowe i Bluetooth
 • Gamepady.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates