Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Daty ważności produktów FBA

Zanim wystawisz na sprzedaż zapasy z datą ważności, upewnij się, że przestrzegasz poniższych zasad i wymogów. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących przygotowania produktów, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących produktów stanowi naruszenie zasad Amazon i może skutkować reklamacjami klientów, wykluczeniami w cyklu zamówień, wykluczeniami na poziomie konta i obciążeniami zwrotnymi.

Definicja produktu z datą ważności

Za produkt z datą ważności Amazon uznaje każdy produkt, który ma pewien okres trwałości lub wraz z upływem czasu traci skuteczność – nawet jeśli data ważności nie jest wskazana na opakowaniu.

Produkty z datą ważności obejmują między innymi:

 • wszelkie produkty, które są opatrzone datą ważności lub jest ona wydrukowana na opakowaniu;
 • produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta, takie jak chipsy ziemniaczane, herbata liściasta i suplementy diety;
 • produkty do stosowania miejscowego u ludzi i zwierząt, takie jak kremy, mydła, szampony, spraye do włosów i kosmetyki;
 • środki czyszczące, takie jak chusteczki dezynfekujące, spraye i roztwory czyszczące oraz detergenty;
 • produkty, których elementy mogą się przeterminować, takie jak ekspresy do kawy sprzedawane w zestawie z kawą.

Wymogi dotyczące okresu trwałości dla produktów z datą ważności

W momencie przyjęcia produktów w centrum logistycznym muszą one mieć jeszcze taki okres trwałości, który pozwala na pełne zużycie produktu i obejmuje dodatkowe 90 dni. Na przykład w momencie przyjęcia w centrum logistycznym opakowania suplementów zawierającego 240 dziennych dawek jego okres trwałości musi wynosić co najmniej 240 dni i dodatkowe 90 dni.

Poniższa tabela zawiera listę produktów, które Amazon uznaje za podlegające przeterminowaniu, wraz z wytycznymi dotyczącymi okresu trwałości.

Uwaga: Lista nie jest wyczerpująca i ma jedynie pełnić rolę ogólnych wytycznych.
Rodzaj produktu Minimalny czas od przyjęcia w centrum logistycznym do utraty ważności
Produkty dla niemowląt i noworodków 90 dni
Artykuły do pieczenia 90 dni
Napoje 90 dni
Gotowe posiłki 90 dni
Konserwy 250 dni
Płatki śniadaniowe 150 dni
Przyprawy, pasty i gotowanie 100 dni
Żywność zagraniczna 120 dni
Kosze i zestawy upominkowe 70 dni
Makarony i kasze 130 dni
Sosy do gotowania 100 dni
Przekąski i desery 70 dni
Czekolada 90 dni
Bombonierki 90 dni
Słodycze 90 dni
Desery 90 dni
Przyprawy 200 dni
Pasty 180 dni
Olej, ocet 100 dni
Białe pieczywo i podobne produkty 90 dni
Pieczywo oraz placki typu naan, chapati i pappadum 60 dni
Mleko UHT i podobne produkty 60 dni
Soki 90 dni
Woda 250 dni
Napoje bezalkoholowe 120 dni
Herbaty 300 dni
Kawa 150 dni

Etykietowanie produktów z datą ważności

Produkty z datą ważności muszą spełniać następujące wymogi etykietowania.

 • Wszystkie produkty przeznaczone do spożycia (w tym produkty dla zwierząt) muszą mieć wyraźnie oznaczoną datę ważności lub datę produkcji. Podanie samych numerów partii jest niewystarczające. Wyjątki dotyczące produktów przeznaczonych do spożycia znajdziesz poniżej.
 • Wszystkie produkty żywnościowe dla niemowląt, w tym preparaty do początkowego żywienia niemowląt, muszą mieć wyraźnie oznaczoną datę ważności.
 • Każda data ważności musi być wyraźnie oznaczona. Za równoznaczne sformułowania uznaje się „Best before (end)”, „Best by” i „Use by”.
 • Każda data produkcji musi być wyraźnie oznaczona. Data produkcji jest odpowiednikiem daty wytworzenia.
 • Nieokreślenie daty produkcji lub daty ważności na produkcie może spowodować opóźnienia w odbiorze produktów w centrum logistycznym lub odbiór produktów jako przeterminowanych.
 • Dopuszczalne formaty dat to MM-DD-RRRR i MM-RRRR.
 • Preferowane są liczbowe formaty daty. Daty z literowym skrótem nazwy miesiąca (na przykład DD-JAN-RRRR) są również dopuszczalne.
 • Wszystkie opakowania zbiorcze, opakowania zawierające wiele sztuk i opakowania wystawowe muszą być opatrzone datą ważności na opakowaniu lub pakiecie, a także na każdym pojedynczym produkcie w opakowaniu lub pakiecie.
 • Nie zakrywaj oryginalnej daty ważności ani innych informacji na opakowaniu produktu (np. składu, tabeli z informacjami o leku, masy netto lub danych dystrybutora).

Poza spełnieniem powyższych wymagań wszystkie zapasy FBA z datą ważności muszą mieć etykietę z kodem kreskowym Amazon. Więcej informacji znajdziesz na stronach Używanie kodu kreskowego Amazon do śledzenia zapasów i Usługa etykietowania w ramach FBA.

Wyjątki dotyczące produktów

Z wymogu oznaczania daty ważności na fizycznym produkcie są zwolnione następujące produkty:

 • świeże owoce i warzywa, w tym ziemniaki, które nie zostały obrane, pokrojone ani poddane podobnej obróbce (nie dotyczy to kiełków i podobnych produktów, w tym kiełków roślin strączkowych);
 • wina, wina wzmacniane, wina musujące, wina aromatyzowane i podobne produkty otrzymywane z owoców innych niż winogrona oraz napoje objęte kodem CN 2206 00 otrzymywane z winogron lub moszczu gronowego
 • napoje zawierające alkohol w ilości nie mniejszej niż 10% objętości
 • wyroby piekarnicze lub cukiernicze konsumowane zwykle w ciągu 24 godzin od wytworzenia
 • ocet
 • sól kuchenna
 • cukier kryształ
 • wyroby cukiernicze składające się prawie wyłącznie z cukrów aromatyzowanych lub kolorowych
 • gumy do żucia i podobne produkty do żucia.

Ważne:
 • Nasz system przechowuje informacje o dacie ważności według uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC). Ze względu na przeliczenia stref czasowych data na etykiecie opakowania może różnić się od pierwotnie wprowadzonej.
 • Produkty, które były przeterminowane w momencie dostarczenia do centrum logistycznego Amazon, zostaną oznaczone jako produkty do usunięcia. Zapasy podlegające usunięciu nie mogą być do Ciebie zwrócone.
 • W każdym opakowaniu wysyłanym do naszych centrów logistycznych produkty oznaczone tym samym ASIN muszą mieć jedną datę ważności. W tym samym opakowaniu mogą znaleźć się produkty oznaczone różnymi kodami ASIN, o ile wszystkie jednostki z tym samym ASIN mają tylko jedną datę ważności. Jeśli jednostki z tym samym ASIN mają kilka dat ważności, produkty o różnych datach ważności wyślij w oddzielnych opakowaniach.

Przygotowywanie produktów z datą ważności

Produkty z datą ważności muszą być w pełni zamknięte i zapieczętowane w opakowaniach nadających się do wysyłki. Te z nich, które wymagają dodatkowego przygotowania, np. zapakowania w worek polietylenowy lub folię bąbelkową, muszą mieć etykiety z datą ważności umieszczone na opakowaniu od strony zewnętrznej, tak aby były one dostępne dla pracowników Amazon podczas przyjmowania produktów w centrum logistycznym.

Kontrola zapasów w centrach logistycznych Amazon

Gdy produkty znajdą się w naszych centrach logistycznych, monitorujemy ich okres trwałości, aby nie dopuścić do dostarczenia klientom przeterminowanego produktu. Jeśli data ważności zapasów już upłynęła lub okres trwałości wkrótce się skończy, nadajemy im status nienadających się do sprzedaży i dyspozycję Wygasłe.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Obowiązkowe wycofanie. Jeśli chcesz, abyśmy automatycznie odsyłali Ci produkty, które nie nadają się do sprzedaży, ustaw w sekcji automatyzacji zapasów nienadających się do sprzedaży opcję Zwróć towar.


Daty ważności produktów FBA


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates