Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Popraw swoją jakość obsługi

Roszczenia i obciążenia zwrotne

Na tej stronie znajdziesz kilka sugestii dotyczących poprawy wyników sprzedawcy.

Jeśli roszczenia i obciążenia zwrotne mają wpływ na wyniki sprzedawcy, oto kilka sugestii, które pomogą Ci ich uniknąć:

 • Odpowiadaj na wszystkie wiadomości e-mail od kupujących w ciągu 24 godzin.
 • Wykonuj zwroty za zamówienia proaktywnie. Bezzwłocznie odpowiadaj na żądania zwrotu i zwracaj pieniądze kupującym, gdy jest to właściwe.
 • Wystawiaj swoje produkty z dokładnymi opisami i obrazami. Wszystkie oferty muszą być dopasowane do prawidłowego numeru ASIN i muszą być klasyfikowane zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi stanu.
 • Monitoruj swoje oferty, aby upewniać się, że pozostają one dokładne.
 • Nigdy nie używaj notatek o stanie jako metody opisywania pominięć lub różnic w stosunku do produktu wymienionego na stronie szczegółowych informacji (np. „Jak nowy, ale brak osłony obiektywu”). Wszystkie oferty muszą dokładnie pasować do strony szczegółowych informacji o produkcie.
 • Wysyłaj tylko na adres podany przez Amazon.
 • Używaj wysokiej jakości obrazów produktów.
 • Zachowuj ostrożność podczas wysyłki. Stosuj uważne pakowanie, identyfikowalne metody wysyłki i metody z wymaganym podpisem dla towarów o wysokich kosztach.
 • Regularnie aktualizuj swoje zapasy, aby uniknąć braku w magazynie.
 • Szybko anuluj zamówienia, jeśli otrzymasz zamówienie na produkt, którego nie możesz wysłać.
 • Monitoruj postępy swoich zamówień, gdy są one w drodze.
 • Natychmiast powiadamiaj kupujących o wszelkich opóźnieniach.
 • Bądź aktywny(-a) w rozwiązywaniu problemów z dostawą związanych z używaną metodą dostawy.
 • Nigdy nie zamawiaj ani nie akceptuj płatności poza Amazon Marketplace.

Roszczenia z tytułu gwarancji od A do Z i obciążenia zwrotne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki sprzedawcy. Pamiętaj o odpowiadaniu na powiadomienia o roszczeniach od Amazon o roszczeniach i obciążeniach zwrotnych w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty powiadomienia e-mailem. Jeśli nie odpowiesz na powiadomienia w tym przedziale czasowym, możesz zostać uznany(-a) za niedotrzymującego(-ą) warunków transakcji. Jeśli piszemy do Ciebie po raz drugi, prosząc o dodatkowe informacje, pamiętaj, aby odpowiedzieć w określonym terminie.

Dowiedz się więcej o roszczeniach z tytułu gwarancji od A do Z i obciążeniach zwrotnych.

Wygasłe zamówienia

Unikaj zezwalania na wygaśnięcie zamówień. Wygasłe zamówienie to zamówienie, które zostało anulowane przez firmę Amazon, ponieważ przesyłka nie została zrealizowana lub potwierdzona przez dłuższy okres czasu po dacie zamówienia. Gdy zezwalasz na wygaśnięcie zamówienia, wynikiem jest bardzo słabe zadowolenie klienta.

Jeśli wygasłe zamówienia negatywnie wpływają na wyniki sprzedawcy, oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby tego unikać:

 • Nie polegaj na wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Mogą one zostać przypadkowo usunięte lub zablokowane przez filtr antyspamowy. Zamiast tego sprawdzaj swoje zamówienia w obszarze Zarządzaj zamówieniami.
 • Dopasuj procesy realizacji, aby upewnić się, że nie tracisz śledzenia zamówień.
 • Zawsze anuluj zamówienie, gdy tylko wiesz, że nie będziesz w stanie go zrealizować. Kupujący może być bardziej wyrozumiały, jeśli anulujesz natychmiast, a nie po oczekiwanej dacie wysyłki. Śledź anulowanie z przeprosinami dla kupującego.
 • Ustaw status oferty na nieaktywny, jeśli wybierasz się na urlop lub tymczasowo nie możesz zarządzać swoim kontem z jakiegokolwiek powodu.
 • Przygotuj się na zwiększenie wolumenu zamówienia w kluczowych okresach sprzedaży, takich jak okres poprzedzający sezon wakacyjny. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zamówieniami.

Negatywna opinia

Na wyniki sprzedawcy negatywnie wpływa otrzymanie opinii 1-gwiazdkowych lub 2-gwiazdkowych. Najczęstszymi przyczynami negatywnych opinii są problemy z ofertą produktów lub procesem realizacji zamówienia. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec negatywnym opiniom:

 • Utrzymuj minimalny poziom zapasów.
 • Synchronizuj swoje systemy zaplecza, aby upewnić się, że można dopasować dostępność zapasów do czasów wysyłki.
 • Podawaj dokładne opisy produktów i dołączaj obrazy do ofert. Ważne jest, aby kupujący otrzymywali produkt zgodnie z opisem na stronie szczegółowych informacji o produkcie.
 • Upewnij się, że numer telefonu i adres e-mail Twojego Działu obsługi klienta są poprawne na Twoich stronach pomocy Amazon online.
 • Upewnij się, że każda komunikacja z kupującymi jest uprzejma, odpowiednia i prawidłowa.

Dowiedz się więcej o negatywnej opinii.

Anulowanie przez sprzedawcę

Unikaj anulowania zamówień, chyba że kupujący o to poprosili. Zamówienia, które są anulowane z jakiegokolwiek powodu innego niż żądanie kupującego, wpłyną negatywnie na Twoją ocenę. Pewien procent wyczerpania zapasów może być nieunikniony w normalnej praktyce biznesowej. Oczekujemy jednak, że zminimalizujesz takie problemy.

Jeśli anulowane zamówienia wpływają na ogólne wyniki sprzedawcy, oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby to poprawić:

 • Regularnie aktualizuj zwoje zapasy Amazon, aby uniknąć otrzymywania zamówień na produkty, których nie możesz wysłać przed oczekiwanym terminem (zapasy wyczerpane). Możesz chcieć aktualizować swoje zapasy wiele razy dziennie, jeśli sprzedajesz je za pośrednictwem innych kanałów.
 • Sprawdzaj i ponownie sprawdzaj przesłane ceny. Błędy w przesyłanych cenach mogą prowadzić do zwiększenia anulowania zamówień. Jeśli korzystasz z integratora zewnętrznego do aktualizacji ofert, podejmij odpowiednie środki, aby zapobiec popełnianiu błędów przez integratora.
 • Jeśli uważasz, że Twoja oferta może kwalifikować się do Buy Box, upewnij się, że masz wystarczająco dużo zapasów, aby sprostać potencjalnym wzrostom ilości zamówień.
 • Jeśli musisz anulować zamówienie, zrób to natychmiast po stwierdzeniu, że nie możesz go zrealizować. Kupujący może być bardziej wyrozumiały, jeśli anulujesz zamówienie natychmiast, a nie po oczekiwanej dacie wysyłki. Zawsze śledź anulowanie z przeprosinami dla kupującego.

Opóźnione wysyłki

Ważne jest, aby potwierdzić wysyłkę zamówień według oczekiwanej daty wysyłki, aby kupujący mogli zobaczyć stan wysyłanych zamówień online. Zamówienie uważa się za wysłane z opóźnieniem, gdy potwierdzenie nastąpi po oczekiwanej dacie wysyłki.

Jeśli opóźnione wysyłki wpływają na ogólne wyniki sprzedawcy, oto kilka kroków, które możesz wykonać, aby pomóc w terminowych wysyłkach:

 • Wystawiaj tylko te produkty, które będziesz mógł(mogła) wysłać w oczekiwanej dacie wysyłki lub przed nią.
 • Wysyłaj zamówienia i potwierdzaj w serwisie Amazon przed oczekiwaną datą wysyłki podaną w szczegółach zamówienia.
 • Potwierdzaj wysyłkę niezwłocznie, aby powiadomić Amazon i kupującego o wysyłce. Im dłużej opóźniasz potwierdzenie wysyłki, tym większe ryzyko, że o tym zapomnisz. Niepotwierdzone wysyłki zostaną anulowane, a nawet jeśli wysłałeś(-aś) zamówienie, nie otrzymasz zapłaty. Dowiedz się, jak potwierdzić wysyłkę.
 • Przejrzyj procesy realizacji zamówień, aby zidentyfikować i usunąć wszelkie niedociągnięcia, które mogą spowodować opóźnienie wysyłek.
 • Dostosuj czas obsługi, gdy jest to konieczne, aby zapewnić kupującym realistyczne czasy dostawy.
 • Przygotuj się na zwiększenie wolumenu zamówienia w kluczowych okresach sprzedaży, takich jak okres poprzedzający święta. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zamówieniami.
 • Jeśli uważasz, że Twoja oferta może kwalifikować się do Buy Box, upewnij się, że masz wystarczająco dużo zapasów, aby sprostać potencjalnym wzrostom ilości zamówień.

Odpowiadanie na wiadomości

Odpowiadaj na wiadomości kupujących w ciągu 24 godzin, w tym w weekendy i święta. Automatyczne odpowiedzi nie są uważane za prawidłową odpowiedź.

Jeśli czas odpowiedzi na wiadomość wpływa na ogólne wyniki sprzedawcy, poniższe sugestie mogą pomóc w zapewnianiu odpowiedzi na wiadomości kupującego w ciągu 24 godzin:

 • Upewnij się, że wiadomości kupujących nie są blokowane przez filtr spamu programu pocztowego.
 • Nawet jeśli nie możesz natychmiast rozwiązać problemu kupującego, nadal musisz odpowiedzieć na jego e-mail w ciągu 24 godzin, aby poinformować go, że badasz jego prośbę. Podaj datę, do której może oczekiwać rozwiązania.
 • Jeśli wiadomość nie wymaga odpowiedzi (na przykład wiadomość „dziękuję”), upewnij się, że oznaczasz ją jako „Odpowiedź nie jest wymagana”.

Dowiedz się więcej o usłudze przesyłania wiadomości między kupującym a sprzedawcą.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates