Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Etykietowanie produktów

Systemy Amazon oparte są na kodach kreskowych. Każdy produkt wysyłany do centrum logistycznego Amazon musi posiadać kod kreskowy, dzięki któremu można go śledzić w trakcie procesu realizacji.

Etykietowanie produktów jest trzecim krokiem w sześcioetapowym procesie tworzenia przesyłki:


 1. Ustaw ilość dla przesyłki do Amazon
 2. Przygotuj swoje produkty do wysyłki FBA
 3. Etykietuj produkty
 4. Przejrzyj/wyświetl przesyłki do Amazon
 5. Przygotuj przesyłkę do Amazon
 6. Podsumowanie procesu wysyłki

Są trzy opcje etykietowania produktów:

 • Użyj istniejących kodów kreskowych UPC lub EAN dla kwalifikujących się produktów
 • Umieszczaj kody kreskowe Amazon bezpośrednio na produkcie lub opakowaniu
 • Skorzystaj z usługi etykietowania FBA, aby umieścić kody kreskowe na produktach z prowizją za każdy sprzedany produkt

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Etykietowanie produktów FBA.

Etykietuj produkty

Produkty, które nie mogą być sprzedawane bez etykiet i we wspólnych zapasach muszą posiadać etykiety FBA, aby mogły być odbierane w centrach logistycznych Amazon. Po wybraniu filtra Wymagane etykietowanie na stronie Etykietowania Produktów wyświetlają się produkty w planie wysyłki, które wymagają etykiet. W przypadku produktów, które wymagają etykiet, należy umieścić etykietę na każdej jednostce, a etykieta musi przykrywać wszystkie inne kody kreskowe. Nie należy jednak zakrywać danych wymaganych przez rozporządzenie w sprawie informacji na temat żywności (1169/2011).

Obejmuje to następujące dane:

 1. Nazwa prawna (opisowa)
 2. Lista składników
 3. QUID (informacja o ilościowej zawartości składników)
 4. Wartość netto
 5. Najlepiej spożyć do lub należy zużyć do
 6. Warunki przechowywania
 7. Nazwa firmy w UE i adres
 8. Kraj pochodzenia
 9. Instrukcja użytkowania
 10. Zawartość alkoholu (gdy przekracza 1,2%)
 11. Informacja o wartości odżywczej
 12. Alergeny (artykuł 21)

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Wymagane etykietowanie

Karta Wymagane etykietowanie pokazuje listę wszystkich produktów w planie wysyłki, które wymagają umieszczenia na nich kodów kreskowych Amazon. Kliknij Wszystkie produkty, aby wyświetlić listę wszystkich produktów przeznaczonych do wysyłki.

Ważne: Produkty z wymaganymi kodami kreskowymi UPC lub EAN, które mogą również wymagać umieszczenia kodu kreskowego Amazon, nie pojawią się na tej liście. Na przykład, jeśli etykieta UPC lub EAN będzie zasłonięta przez folię bąbelkową, nadal wymagane będzie umieszczenie kodu kreskowego Amazon, ale dany produkt nie pojawi się na tej liście.

Kolumna Kto etykietuje pokazuje informacje o tym, kto będzie umieszczał kody kreskowe Amazon na produktach w planie wysyłki.

Jeśli w kolumnie Kto etykietuje pojawi się Amazon, będzie to oznaczało, że musisz skorzystać z usługi etykietowania FBA, ponieważ zdecydowałeś się na korzystanie z usługi etykietowania FBA lub wybrałeś Amazon w kolumnie Kto przygotowuje na stroniePrzygotuj produkty . Opłata za etykietę produktu widoczna jest w kolumnie Koszt etykiety .

Wskazówka: Aby zmienić dane w kolumnie Kto przygotowuje, wróć do strony Przygotuj produkty i wybierz Sprzedawca dla produktów, które chcesz przygotować i oznaczyć.

Jeśli w kolumnie Kto etykietuje pojawi się Sprzedawca, będzie to oznaczało, że musisz samodzielnie umieścić etykiety na swoich produktach. Jeśli chcesz,by to Amazon umieszczał etykiety na Twoich produktach, wybierz Amazon z listy rozwijanej Kto przygotowuje .

Wskazówka: Nie możesz zmienić swojego wyboru po zatwierdzeniu planu wysyłki. Aby zmienić wybór zatwierdzonych przesyłek, należy usunąć bieżący plan wysyłki i zacząć od nowa. Aby szybko stworzyć nowy plan wysyłki, przejdź do Przesyłek oczekujących w kolejce i wybierz opcję Usunięte/anulowane. Następnie kliknij plan wysyłki, który chcesz stworzyć ponownie, kliknij przycisk Powiel w lewym dolnym rogu na stronie Wyślij/uzupełnij zapasy .

Wydrukuj etykiety

Po przejrzeniu informacji na stronie Etykietowanie produktów i potwierdzeniu, że są one poprawne, utwórz kody kreskowe, klikając Drukuj etykiety dla tej strony.

 • masz wystarczający zapas etykiet do drukarki;
 • używasz drukarki o rozdzielczości 300 DPI lub większej;
 • raz na jakiś czas sprawdzasz, czyścisz i wymieniasz głowice drukarek;
 • co jakiś czas testujesz możliwość skanowania wydrukowanych kodów kreskowych.

Aby utworzyć kody kreskowe:


 1. Z listy rozwijanej wybierz etykiety, których chcesz użyć.
 2. Potwierdź liczbę etykiet z kodem kreskowym, które chcesz wydrukować dla każdego produktu, lub zmień numer wskazany w kolumnie liczba etykiet do wydrukowania .
 3. Kliknij Drukuj etykiety dla tej strony. Zostanie wygenerowany plik PDF, który można otworzyć w celu natychmiastowego wydrukowania etykiet lub który można zapisać, aby wydrukować etykiety później.
Wskazówka: Kody kreskowe Amazon można również wydrukować na stronie Zarządzania zapasami, wybierając odpowiednie produkty w lewej kolumnie, a następnie opcję Drukuj etykiety produktów z menu rozwijanego Wykonaj dla wybranych produktów .

Umieszczenie etykiety

Gdy będziesz gotowy do umieszczania kodów kreskowych na swoich produktach, upewnij się, że:

 • Umieszczasz prawidłowy kod kreskowy na każdym produkcie
 • Wszystkie inne widoczne kody kreskowe są zakryte, z wyjątkiem kodów kreskowych z numerami seryjnymi lub transparentnych kodów uwierzytelniania
 • Umieszczasz kod kreskowy na zewnątrz materiałów przygotowawczych
 • Kod kreskowy nie znajduje się na zgięciu lub rogu opakowania
 • Każdy produkt w opakowaniu zbiorczym ma kod kreskowy Amazon, a wszystkie kody zostały usunięte z opakowania

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Etykietowanie produktów FBA.

Obejrzyj wideo

Jak etykietować produkty do FBA (tylko w języku angielskim)

Wskazówka: Przed wysyłką produktów do centrum logistycznego Amazon, upewnij się, że kody kreskowe produktu są zgodne z identyfikatorami ASIN wymienionymi w planie wysyłki. Centra logistyczne Amazon nie będą przyjmować produktów z kodami kreskowymi, które nie pokrywają się z identyfikatorami ASIN wymienionymi w planie wysyłki. Jeśli często prowadzisz wysyłkę na wielu rynkach, upewnij się, że kody kreskowe na Twoich produktach spełniają wymagania rynków, na których prowadzisz wysyłkę.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates