Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – usługa przygotowania w centrach logistycznych Amazon

Dowiedz się więcej o różnych usługach przygotowania dostępnych dla zapasów wysyłanych do centrów logistycznych Amazon i związanych z nimi opłat.

Możesz skorzystać z FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon, aby Amazon poprawnie zapakował i przygotował Twoje produkty do realizacji.

Realizacja przez Amazon (FBA) wiąże się z wymaganiami dotyczącymi pakowania i przygotowania produktów wysyłanych i przechowywanych w centrach logistycznych Amazon. Prawidłowe pakowanie i przygotowanie jednostek pomaga zmniejszyć opóźnienia w odbiorze, chronić produkty w naszych centrach logistycznych Amazon i zadbać o lepsze doświadczenie klienta.

Ważne: Planowane przygotowanie lub etykietowanie, jako część FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon lub FBA – usługi etykietowania, może opóźnić kompletny odbiór Twojej przesyłki. Jednak nieplanowane przygotowanie albo przygotowanie, które nie jest częścią przygotowania FBA ani usługi etykietowania, może dodatkowo opóźnić kompletny odbiór dostaw nawet o 48 godzin.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon, Amazon przygotuje kwalifikujące się produkty za opłatą jednostkową. Po uruchomieniu usługi będziesz mógł wybrać, czy Ty lub Amazon będziecie przygotowywać produkty wysyłane do centrów logistycznych. Kiedy tworzysz swój plan wysyłki, dostarczymy szacunkowe opłaty za usługi przygotowania na podstawie oczekiwanych usług dla wybranych produktów.

Uwaga: Jeśli korzystasz z usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon dla produktów z kategorii szkło oraz ostre, produkty te muszą być pakowane tak, aby mogły wytrzymać tranzyt i być bezpiecznie obsługiwane przez naszych współpracowników.

Minimalne kwalifikacje

 • Stan: dowolny (nowy, używany, kolekcjonerski, odnowiony).
 • Rodzaj produktu: dowolny (multimedia i inny niż multimedia).
 • ASIN: każda jednostka musi posiadać skanowalny kod kreskowy (ISBN, UPC, EAN lub JAN). Kod kreskowy jednostki nie może być wykrawany, zamazany, zakryty lub zamaskowany w inny sposób.
 • Będziesz mieć możliwość wyboru, czy Amazon czy Ty przygotowujesz każdy kwalifikujący się produkt w swoim planie wysyłki.
 • W przypadku produktów przygotowywanych przez Amazon naliczane są odpowiednie opłaty za FBA – usługę przygotowania w centrach logistycznych Amazon na podstawie usług przygotowania Amazon, zgodnie z ustaleniami Amazon.
 • Istnieją oddzielne opłaty za produkty o wymiarach standardowych i produkty wielkogabarytowe.
 • Twoje kwalifikujące się jednostki mogą zostać podzielone na kilka dodatkowych przesyłek.
 • Jeśli zdecydujesz się, by Amazon przygotował Twoje produkty, dla wybranego produktu FBA – usługa etykietowania może być automatycznie uwzględniona w działaniach przygotowawczych na tych produktach, a także zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za FBA – usługi etykietowania.
 • Ustalimy według własnego uznania, które usługi przygotowania wykonujemy w odniesieniu do Twoich produktów.
 • Możemy zaprzestać świadczenia FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon w dowolnym momencie.

Włącz FBA – usługę przygotowania w centrach logistycznych Amazon

Aby włączyć FBA – usługę przygotowania w centrach logistycznych Amazon, podczas tworzenia planu wysyłki wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz produkt, który ma przygotować Amazon.
 2. Na stronie Przygotuj produkty wybierz Amazon w polu Kto przygotowuje?.
 3. W wyskakującym oknie „Czy na pewno chcesz zapisać ustawienia realizowane przez Amazon?” kliknij Tak.

Wybierz, kto przygotowuje produkty

Po włączeniu FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon możesz wybrać na stronie planu wysyłki Przygotuj produkty, czy Amazon czy Ty przygotujesz każdy kwalifikujący się produkt, wykonując poniższe czynności.

Możesz także wybrać, kto domyślnie przygotowuje Twoje produkty na stronie FBA – ustawienia. Zmiana domyślnej wartości nie wpływa na wcześniej utworzone wysyłki ani żadne preferencje przygotowania zdefiniowane dla określonych produktów.

Dla produktów z przewodnikiem dotyczącym przygotowania
Dla każdego kwalifikującego się produktu wymienionego na stronie Przygotuj produkty w procesie wysyłki, w Kto przygotowuje? wybierz Amazon, jeśli chcesz, aby Amazon przygotował produkt lub Sprzedawca, jeśli chcesz samodzielnie przygotować produkt. Amazon będzie domyślnym wyborem dla produktów z przewodnikiem dotyczącym przygotowania.
Dla produktów bez przewodnika dotyczącego przygotowania
Produkty bez przewodnika dotyczącego przygotowania mogą nadal mieć wymagania dotyczące pakowania i przygotowania. W przypadku produktów bez przewodnika dotyczącego przygotowania Wybierz kategorię pojawi się w kolumnie Przewodnik dotyczący przygotowaniana stroniePrzygotuj produkty . Jeśli chcesz, aby Amazon przygotował te produkty, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij Wybierz kategorię w kolumnie Przewodnik dotyczący przygotowania.
 2. W wyskakującym oknie wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do Twojego produktu z listy rozwijanej Kategoria przygotowania lub wybierz opcję Bez przygotowania, jeśli uważasz, że przygotowanie nie jest wymagane.*
 3. Wybierz Amazon w kolumnie Kto przygotowuje?.
Jeśli nie wykonasz tych kroków lub wybierzesz Sprzedawcę w kolumnie Kto przygotowuje?, będziesz odpowiedzialny za przygotowanie tych produktów.

* Zobacz Macierz przygotowań, gdzie znajdziesz opisy kategorii przygotowania i związane z nimi działania przygotowawcze. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź sekcję Wymagania dotyczące pakowania i przygotowania.

Wybierz, kto etykietuje produkty

Po ustaleniu, kto będzie przygotowywać produkty, możesz wybrać na stronie Etykieta produktu w Twoim planie wysyłki, czy Amazon czy Ty nakleisz etykiety na każdą jednostkę.

Na stronie FBA – ustawienia możesz również wybrać, kto domyślnie będzie etykietował Twoje produkty. Zmiana wartości domyślnej nie wpływa na wcześniej utworzone przesyłki ani żadne preferencje dotyczące etykiet zdefiniowane dla określonych towarów.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź FBA – usługę etykietowania.

Opłaty za usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon (FBA)

Opłata za jednostkę Wymiary standardowe Wielkogabarytowe
Kategoria przygotowania Przygotowywanie Etykietowanie Suma Przygotowywanie Etykietowanie Suma

Szkło

 • Folia bąbelkowa
 • Etykietowanie
0,70 EUR 0,15 EUR 0,85 EUR 1,40 EUR 0,15 EUR 1,55 EUR

Płyny

 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
0,45 EUR 0,15* EUR od 0,45 EUR do 0,60 EUR 0,90 EUR 0,15* EUR od 0,90 EUR do 1,05 EUR

Odzież, tkaniny, pluszowe i tekstylia

 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
0,45 EUR 0,15* EUR od 0,45 EUR do 0,60 EUR 0,90 EUR 0,15* EUR od 0,90 EUR do 1,05 EUR

Produkty dla niemowląt

 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
0,45 EUR 0,15* EUR od 0,45 EUR do 0,60 EUR 0,90 EUR 0,15* EUR od 0,90 EUR do 1,05 EUR

Małe części

 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie
0,45 EUR 0,15 EUR 0,60 EUR nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

* Usługa etykietowania jest opcjonalna. Wszystkie produkty muszą mieć skanowalną etykietę, która będzie widoczna po zakończeniu przygotowania.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates