Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Usługa przygotowania w ramach FBA

Dowiedz się więcej o różnych usługach przygotowania dostępnych dla zapasów wysyłanych do centrów logistycznych Amazon i związanych z nimi opłat.

Możesz skorzystać z FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon, aby Amazon poprawnie zapakował i przygotował Twoje produkty do realizacji.

Realizacja przez Amazon (FBA) wiąże się z wymaganiami dotyczącymi pakowania i przygotowania produktów wysyłanych i przechowywanych w centrach logistycznych Amazon. Prawidłowe pakowanie i przygotowanie jednostek pomaga zmniejszyć opóźnienia w odbiorze, chronić produkty w naszych centrach logistycznych Amazon i zadbać o lepsze doświadczenie klienta.

Ważne: Planowane przygotowanie lub etykietowanie, jako część FBA – usługi przygotowania w centrach logistycznych Amazon lub FBA – usługi etykietowania, może opóźnić kompletny odbiór Twojej przesyłki. Jednak nieplanowane przygotowanie albo przygotowanie, które nie jest częścią przygotowania FBA ani usługi etykietowania, może dodatkowo opóźnić kompletny odbiór dostaw nawet o 48 godzin.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi przygotowania do FBA, Amazon przygotuje kwalifikujące się produkty za opłatą jednostkową. Po uruchomieniu usługi będziesz mógł wybrać, czy Ty lub Amazon będziecie przygotowywać produkty wysyłane do centrów logistycznych. Kiedy tworzysz swój plan wysyłki, dostarczymy szacunkowe opłaty za usługi przygotowania na podstawie oczekiwanych usług dla wybranych produktów.

Uwaga: Jeśli korzystasz z jednej z naszych usług przygotowania dla produktów z kategorii szkło oraz ostre, produkty te muszą być pakowane tak, aby mogły wytrzymać transport i być bezpiecznie obsługiwane przez naszych pracowników.

Minimalne kwalifikacje

 • Stan: dowolny (nowy, używany, kolekcjonerski, odnowiony).
 • Rodzaj produktu: dowolny (multimedia i inny niż multimedia).
 • ASIN: każda jednostka musi posiadać skanowalny kod kreskowy (ISBN, UPC, EAN lub JAN). Kod kreskowy jednostki nie może być wykrawany, zamazany, zakryty lub zamaskowany w inny sposób.
 • Będziesz mieć możliwość wyboru, czy Amazon czy Ty przygotowujesz każdy kwalifikujący się produkt w swoim planie wysyłki.
 • W przypadku produktów przygotowywanych przez Amazon naliczane są odpowiednie opłaty za FBA – usługę przygotowania w centrach logistycznych Amazon na podstawie usług przygotowania Amazon, zgodnie z ustaleniami Amazon.
 • Istnieją oddzielne opłaty za produkty o wymiarach standardowych i produkty wielkogabarytowe.
 • Twoje kwalifikujące się jednostki mogą zostać podzielone na kilka dodatkowych przesyłek.
 • Jeśli zdecydujesz się, by Amazon przygotował Twoje produkty, dla wybranego produktu FBA – usługa etykietowania może być automatycznie uwzględniona w działaniach przygotowawczych na tych produktach, a także zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za FBA – usługi etykietowania.
 • Ustalimy według własnego uznania, które usługi przygotowania wykonujemy w odniesieniu do Twoich produktów.
 • Możemy zaprzestać świadczenia usługi przygotowania do FBA w dowolnym momencie.

Włącz usługę przygotowania do FBA

Aby włączyć FBA – usługę przygotowania w centrach logistycznych Amazon, podczas tworzenia planu wysyłki wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz produkt, który ma przygotować Amazon.
 2. Na stronie Przygotuj produkty wybierz Amazon w polu Kto przygotowuje?.
 3. W wyskakującym oknie „Czy na pewno chcesz zapisać ustawienia Realizacji przez Amazon?” kliknij Tak.

Wybierz, kto przygotowuje produkty

Po włączeniu usługi przygotowania do FBA możesz wybrać na stronie planu wysyłki Przygotowanie produktów, kto przygotuje każdy kwalifikujący się produkt (Amazon czy Ty), wykonując poniższe czynności.

Możesz także wybrać, kto domyślnie przygotowuje Twoje produkty na stronie FBA – ustawienia. Zmiana domyślnej wartości nie wpływa na wcześniej utworzone wysyłki ani żadne preferencje przygotowania zdefiniowane dla określonych produktów.

Dla produktów z przewodnikiem dotyczącym przygotowania

Dla każdego kwalifikującego się produktu wymienionego na stronie Przygotuj produkty w procesie wysyłki, w Kto przygotowuje? wybierz Amazon, jeśli chcesz, aby Amazon przygotował produkt lub Sprzedawca, jeśli chcesz samodzielnie przygotować produkt. Amazon będzie domyślnym wyborem dla produktów z przewodnikiem dotyczącym przygotowania.

Dla produktów bez przewodnika dotyczącego przygotowania

Produkty bez przewodnika dotyczącego przygotowania mogą nadal mieć wymagania dotyczące pakowania i przygotowania. W przypadku produktów bez przewodnika dotyczącego przygotowania Wybierz kategorię pojawi się w kolumnie Przewodnik dotyczący przygotowaniana stroniePrzygotuj produkty . Jeśli chcesz, aby Amazon przygotował te produkty, wykonaj następujące kroki:


 1. Kliknij Wybierz kategorię w kolumnie Przewodnik dotyczący przygotowania.
 2. W wyskakującym oknie z listy rozwijanej Kategoria przygotowania wybierz kategorię, która najlepiej pasuje do Twojego produktu lub wybierz opcję Bez przygotowania, jeśli uważasz, że przygotowanie nie jest wymagane.1
 3. Wybierz Amazon w kolumnie Kto przygotowuje?.

Jeśli nie wykonasz tych kroków lub wybierzesz Sprzedawcę w kolumnie Kto przygotowuje?, będziesz odpowiadać za przygotowanie tych produktów.

1 W sekcji Macierz przygotowań znajdziesz opisy kategorii przygotowania i związane z nimi działania przygotowawcze. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź sekcję Wymagania dotyczące pakowania i przygotowania.

Wybierz, kto etykietuje produkty

Po ustaleniu, kto będzie przygotowywać produkty, możesz wybrać na stronie Etykieta produktu, czy Amazon czy Ty nakleisz etykiety na każdą jednostkę.

Na stronie FBA – ustawienia możesz również wybrać, kto domyślnie będzie etykietował Twoje produkty. Zmiana wartości domyślnej nie wpływa na wcześniej utworzone przesyłki ani żadne preferencje dotyczące etykiet zdefiniowane dla określonych towarów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Usługa etykietowania w ramach FBA.

Opłaty za usługi przygotowania do FBA

Opłata za jednostkę Małe i lekkie3 Rozmiar koperty3 Rozmiar paczki3 Wielkogabarytowe3
Kategoria przygotowania Przygotowywanie Etykieta Suma Przygotowywanie Etykieta Suma Przygotowywanie Etykieta Suma Przygotowywanie Etykieta Suma
Szkło 0,45 EUR 0,00 EUR 0,45 EUR 0,45 EUR 0,15 EUR 0,60 EUR 0,75 EUR 0,25 EUR 1,00 EUR 1,20 EUR 0,35 EUR 1,55 EUR
 • Folia bąbelkowa
 • Etykietowanie
 • Pakowanie do pudełek2
Płyny 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR 0,80 EUR 0,35 EUR 0,80–1,15 EUR
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
 • Pakowanie do pudełek2
Odzież, tkaniny, plusz i tekstylia 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR 0,80 EUR 0,35 EUR 0,80–1,15 EUR
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
Produkty dla niemowląt 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR 0,80 EUR 0,35 EUR 0,80–1,15 EUR
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
Ostre 0,45 EUR 0,00 EUR 0,45 EUR 0,45 EUR 0,15 EUR 0,60 EUR 0,75 EUR 0,25 EUR 1,00 EUR 1,20 EUR 0,35 EUR 1,55 EUR
 • Folia bąbelkowa
 • Etykietowanie
 • Pakowanie do pudełek2
Małe 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
Dla dorosłych 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,25 EUR 0,65 EUR 0,50 EUR 0,35 EUR 0,85 EUR
 • Pakowanie (czarne lub nieprzezroczyste)
 • Etykietowanie
Proszki, peletki i granulki 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR 0,80 EUR 0,35 EUR 0,80–1,15 EUR
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)
Opakowania perforowane 0,35 EUR 0,00 EUR 0,35 EUR 0,35 EUR 0,15 EUR 0,35–0,50 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR 0,50–0,75 EUR 0,80 EUR 0,35 EUR 0,80–1,15 EUR
 • Pakowanie w worki
 • Etykietowanie (opcjonalnie)

1 Usługa etykietowania jest opcjonalna. Wszystkie produkty muszą mieć możliwą do zeskanowania etykietę, która będzie widoczna po zakończeniu przygotowania. Amazon może zweryfikować wagę i wymiary produktu za pomocą reprezentatywnych próbek. W przypadku różnicy między informacjami Amazon a informacjami Sprzedawcy do obliczenia należnych opłat zostaną użyte informacje Amazon na temat wagi i wymiarów produktu. Amazon może niekiedy zmieniać informacje o wadze i wymiarach produktu, aby odzwierciedlić zaktualizowane pomiary. Opłaty oparte na wadze i wymiarach produktu są obliczane na podstawie informacji Amazon o wadze i wymiarach tego produktu w momencie obliczania opłaty.

2 Amazon zacznie pobierać opłaty za te usługi przygotowania w przyszłości.

3 Maksymalne wymiary klas rozmiaru produktów:

Maksymalne masy i wymiary pakowanych produktów
Klasa rozmiaru produktu Waga Najdłuższy bok Środkowy bok Najkrótszy bok
Małe i lekkie 225 g 33 cm 23 cm 5 cm
Rozmiar koperty 960 g 33 cm 23 cm 5 cm
Rozmiar paczki 11,9 kg 45 cm 34 cm 26 cm
Wielkogabarytowe 31,5 kg Najdłuższy bok ≤175 cm i obwód ≤360 cm
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates