Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warunki usługi wiadomości SMS dla sprzedawców Amazon

Jeśli podasz nam swój numer telefonu komórkowego, możemy wysyłać Ci wiadomości SMS związane z Twoim kontem sprzedawcy Amazon.

Podmiot lub osoba (Ty) korzystająca z usługi wiadomości SMS Amazon (Usługa) przejmuje odpowiedzialność finansową za konto telefonu komórkowego, za pośrednictwem którego usługa jest dostępna. Firma Amazon nie ponosi odpowiedzialności za podmioty lub osoby fizyczne, które twierdzą, że nie zezwoliły na korzystanie z telefonu komórkowego w ramach Usługi.

Standardowe stawki operatora sieci komórkowej za przesyłanie wiadomości i przesyłanie danych mogą mieć zastosowanie do wiadomości tekstowych, które wysyłamy do Ciebie, i wiadomości tekstowych, które do nas wysyłasz. Firma Amazon nie pobiera opłat za otrzymywanie lub wysyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem Usługi. Firma Amazon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty za przesyłanie wiadomości, opłaty za dane lub inne opłaty pobierane przez dostawcę usług telefonii komórkowej za korzystanie z Usługi przez Ciebie lub za jakiekolwiek inne straty lub szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z Usługi.

Amazon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub awarie w otrzymywaniu jakichkolwiek wiadomości tekstowych wysłanych do lub od Ciebie w związku z Usługą. Dostawa zależy od skutecznej transmisji przez operatora komórkowego. Świadczymy Usługę na zasadzie „tak, jak jest”, bez żadnych oświadczeń lub gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Kontynuuj korzystanie z Seller Central jako podstawowego sposobu zarządzania zamówieniami i kontem sprzedawcy.

Możemy zmienić dowolne z niniejszych Warunków świadczenia usługi w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą obowiązywać po opublikowaniu w Seller Central, a Ty odpowiadasz za zapoznanie się z pojawiającymi się tam informacjami, aby być na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zmianami.

Informacje na temat ustawień powiadomień dotyczących Usługi znajdują się w sekcji Preferencje powiadomień.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates