Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dokonywanie płatności

Uwaga: Strona Spłaty salda jest obecnie niedostępna. Aby upewnić się, że każde saldo należne na Twoim koncie może być automatycznie obciążone, zaktualizuj szczegółowe informacje karty kredytowej na stronie Metody płatności.

Możesz użyć opcji Dokonaj płatności, aby zapłacić saldo na koncie, które przypada Ci do zapłaty. Możesz mieć takie saldo, jeśli sprzedaż w okresie rozliczeniowym była niższa od opłat i należności, a Amazon Payments nie może obciążyć karty kredytowej zapisanej w danych Twojego konta. Opłaty i należności mogą obejmować miesięczne opłaty abonamentowe i zwroty kosztów zamówień.

Jeśli masz saldo ujemne, przycisk Saldo spłaty pojawi się w sekcji Saldo zamknięcia w Podsumowaniu płatności. Kliknij ten przycisk, aby dokonać płatności. Aby wyświetlić uznania i obciążenia na Twoim koncie w konkretnych okresach, wybierz zakres dat na stronie Widok wyciągu lub pobierz wyciąg za ten okres.

Płatność kartą kredytową

Opcja Dokonaj płatności spowoduje obciążenie płatnością Twojej karty kredytowej, którą wskazano na Twoim koncie. Możesz również wybrać inną kartę z listy rozwijanej przed dokonaniem płatności. Aby użyć karty, której jeszcze nie masz zapisanej na koncie, wykonaj poniższe kroki, aby ją dodać. Następnie wróć do strony Dokonaj płatności i wybierz nową kartę.


  1. W menu rozwijanym Ustawienia konta sprzedawcy wybierz Informacje o koncie.
  2. W sekcji Informacje o płatności kliknij Metody płatności.
  3. W polu Metoda płatności kliknij Edytuj po prawej stronie.
  4. Wybierz lub dodaj nową kartę i upewnij się, że wpisujesz wymagane informacje dokładnie tak, jak widnieją na wyciągu z karty kredytowej.
Uwaga: W przypadku kwot należnych nam z Twojej strony Amazon Payments może obciążyć dowolny instrument płatniczy, który udostępnisz.

Dokonywanie płatności częściowych

Aby dokonać płatności częściowej, wybierz opcję Inna kwota i wpisz kwotę, którą chcesz zapłacić. Płatności częściowe są stosowane do Twojego salda w kolejności, w jakiej obciążenia zostały poniesione, w pierwszej kolejności od najstarszej opłaty.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates