Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Raporty firmowe dotyczące FBA (realizacji przez Amazon)

Na tej stronie znajdziesz informacje o dostępnych w Seller Central raportach sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem usług FBA (Realizowane przez Amazon).

Raporty firmowe FBA dostarczają danych umożliwiających śledzenie bieżących wyników swojej działalności.

O których raportach chcesz uzyskać informacje? Użyj tych linków, aby zawęzić wyszukiwanie:

Raporty sprzedaży Śledź zamówienia klientów, przesyłki, promocje i nie tylko.
Raporty stanu zapasów Monitoruj stan i ilość zapasów w centrach logistycznych Amazon.
Raporty płatności Monitoruj otrzymywane płatności i naliczane opłaty.
Raporty o uznanych roszczeniach klientów Śledź dokonywane przez klientów zwroty i wymiany produktów oraz inne problemy związane z Twoimi zamówieniami.
Raporty dotyczące wycofywania produktów Podejmuj decyzje o wycofaniu produktów i śledź zlecenia wycofania zapasów i związane z nimi wysyłki.

Raporty sprzedaży

 • Wysyłki realizowane przez Amazon

  Szczegółowe informacje o zrealizowanych zamówieniach klientów na poziomie poszczególnych produktów, obejmujące cenę zakupu, ilość, śledzenie i dane wysyłki.

 • Wszystkie zamówienia

  Informacje na temat zamówień zarówno zrealizowanych przez FBA, jak i przez Sprzedawcę. Informacje te obejmują stan poszczególnych zamówień, dane o ich realizacji i kanale sprzedaży oraz szczegóły zamówionych produktów.

 • Wysyłka zamówień do klientów

  Dane na poziomie produktów dotyczące złożonych przez klientów zamówień zrealizowanych przez FBA, w tym ceny, ilości i lokalizacje docelowe.

 • FBA – wzrost sprzedaży

  Narzędzie „FBA – wzrost sprzedaży” można znaleźć na stronie „Raporty firmowe” pod warunkiem, że Amazon otrzymuje dane umożliwiające porównywanie sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem FBA ze sprzedażą przez inne używane kanały realizacji.

Raporty stanu zapasów

 • Zapasy produktów bez aktywnych ofert

  Podział znajdujących się w zapasach jednostek bez aktywnych ofert.

 • Zapasy zarezerwowane

  Podział znajdujących się w zapasach jednostek w stanie zarezerwowanym.

 • Produkty zalecane do wycofania

  Zapasy znajdujące się w centrach logistycznych Amazon, stwarzające ryzyko naliczenia opłat za składowanie długoterminowe przy następnej kontroli zapasów składowanych przez długi okres.

 • Zapasy realizowane przez Amazon

  Generuje migawkę stanu zapasów w centrach logistycznych Amazon w czasie zbliżonym do rzeczywistego w momencie generowania raportu.

 • Dzienny stan zapasów

  Stan zapasów w centrach logistycznych Amazon w ujęciu dziennym, w tym informacje obejmujące ilości, lokalizację i rozmieszczenie.

 • Miesięczny stan zapasów

  Stan zapasów w centrach logistycznych Amazon w ujęciu miesięcznym, w tym informacje obejmujące ilości, lokalizację i rozmieszczenie.

 • Odebrane produkty

  Zapasy, które przeszły proces odbioru w centrach logistycznych Amazon.

 • Szczegóły zdarzeń dotyczących zapasów

  Szczegółowe informacje na temat odbiorów zapasów, wysyłek, korekt i inne, wyświetlane według jednostek SKU i centrów logistycznych.

 • Korekty stanu zapasów

  Szczegółowe informacje na temat dokonywanych na koncie korekt związanych z odszkodowaniami, stratami, rozbieżnościami odbiorów, przesunięciami magazynowymi zapasów itp.

 • Stan zapasów

  Ocena sprzedaży, aktualne zapasy nadające i nienadające się do sprzedaży, okres przechowywania zapasów, pozostałe tygodnie pokrycia popytu i porównania z innymi ofertami tych samych produktów.

 • Zarządzaj zapasami FBA

  Aktualne szczegóły ofert, w tym stan, rozmieszczenie i ilości na stanie.

 • Zarządzaj zapasami FBA – oferty zarchiwizowane

  Aktualne szczegóły ofert, w tym stan, rozmieszczenie i ilości na stanie.

 • Transgraniczny przepływ zapasów

  Informacje na temat wysyłek przekraczających granice państw.

 • Problemy z przesyłkami przychodzącymi

  Informacje o zapasach wysłanych przez Ciebie do centrów logistycznych Amazon (zapasy przychodzące).

 • Zmiana stanu materiałów niebezpiecznych

  Szczegółowe informacje o tym, które z Twoich produktów zostały sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne, są aktualnie w weryfikacji jako materiały niebezpieczne lub zmieniły ostatnio swój stan.

Raporty płatności

 • Opłaty za składowanie długoterminowe

  Szczegółowe informacje na temat najnowszej opłaty za składowanie długoterminowe, obejmujące m.in.: produkty, w przypadku których opłata ta została naliczona, stan, liczba produktów w magazynie, wymiary i łączna kwota opłat dla poszczególnych jednostek SKU.

 • Zwroty kosztów

  Zawiera szczegółowe informacje o zwrotach kosztów za zapasy, zarówno zainicjowanych przez Ciebie, jak i wygenerowanych automatycznie. Kliknięcie numeru sprawy dotyczącej zwrotu kosztów zawnioskowanego przez Ciebie spowoduje wyświetlenie jej szczegółów.

 • Widok wyciągu

  Podsumowanie opłat i sprzedaży dla określonego zakresu dat.

 • Widok transakcji

  Podsumowanie transakcji odnotowanych na koncie od daty ostatniego rozliczenia do zamknięcia poprzedniego dnia.

 • Szacunkowe opłaty

  Oszacowanie opłat za sprzedaż na Amazon i za realizację dla bieżących zapasów FBA (realizacja przez Amazon).

Raporty o uznanych roszczeniach klientów

 • Zwroty produktów

  Zwroty produktów dokonane przez klientów i otrzymane w centrach logistycznych Amazon, z wyszczególnieniem przyczyny zwrotu i stanu zwróconego produktu.

Raporty o wycofywanych produktach

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates