Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Płatności dla kont globalnych

Otwierając nowe konto sprzedawcy Amazon w nowym serwisie, można ustawić kilka opcji otrzymywania wypłat. Możesz użyć jednej z następujących metod:

  • Użyj rachunku bankowego prowadzonego przez bank zlokalizowany na terenie serwisu Amazon, w którym sprzedajesz.
  • Użyj usługi Przelicznik walutowy Amazon dla sprzedawców
  • Użyj usługi przeliczania walut świadczonej przez podmiot zewnętrzny

Rachunek bankowy prowadzony przez bank zlokalizowany na terenie serwisu Amazon, w którym sprzedajesz

Jeśli wolisz utrzymywać ściślejszą kontrolę nad swoimi finansami, możesz otworzyć rachunek w banku zlokalizowanym w kraju, w którym chcesz prowadzić sprzedaż. Jest to zazwyczaj bardziej złożony proces, ponieważ konieczne może być zarejestrowanie działalności gospodarczej w danym kraju. Zanim podejmiesz taką decyzję, skonsultuj się więc z doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi.

Usługa Przelicznik walutowy Amazon dla sprzedawców

Jeśli nie chcesz otwierać rachunku bankowego w kraju, w którym działa dany serwis Amazon, możesz skorzystać z usługi Przelicznik walutowy Amazon. Dzięki usłudze Przelicznik walutowy Amazon dla sprzedawców możesz otrzymywać płatności bezpośrednio na własny, lokalny rachunek bankowy w swojej walucie lokalnej, pod warunkiem jednak, że posiadasz rachunek bankowy w kraju/regionie i w walucie obsługiwanej przez usługę Przelicznik walutowy Amazon.

Jak działa usługa Przelicznik walutowy Amazon

Po wprowadzeniu danych rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż waluta serwisu, na którym sprzedajesz, aby otrzymywać na niego płatności, konieczne jest zaakceptowanie regulaminu usługi Przelicznik walutowy Amazon. Każda wypłata środków będzie wówczas automatycznie przesyłana do Twojego lokalnego banku w Twojej walucie lokalnej. Jeśli wprowadzisz dane nowego rachunku bankowego, kontynuacja korzystania z usługi wymagać będzie ponownego zaakceptowania regulaminu usługi Przelicznik walutowy Amazon.

Jak zacząć korzystać z usługi Przelicznik walutowy Amazon

Aby rozpocząć korzystanie z usługi Przelicznik walutowy Amazon, po utworzeniu konta sprzedawcy podejmij następujące działania:


  1. W menu Ustawienia kliknij Informacje o koncie.
  2. Na stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij Rachunek bankowy w sekcji Informacje o płatnościach.
  3. Na stronie Konto do wypłat wybierz z listy rozwijanej istniejący rachunek bankowy lub kliknij przycisk Przypisz, aby zarejestrować nowy rachunek bankowy.
  4. Wybierz kraj swojego rachunku bankowego z zawierającego listę krajów menu rozwijanego Lokalizacja banku.
  5. Wprowadź informacje o rachunku bankowym, zaakceptuj regulamin i kliknij przycisk Prześlij. Usługa Przelicznik walutowy Amazon jest już aktywna na Twoim koncie.

Opłaty za usługę Przelicznik walutowy Amazon

Po aktywowaniu usługi Przelicznik walutowy Amazon, gdy tylko na koncie sprzedawcy pojawi się dodatnie saldo, sprzedawca może wyświetlić kurs wymiany obowiązujący tego dnia dla przelewów na posiadany rachunek bankowy, klikając przycisk Wyświetl kurs wymiany na stronie Podsumowanie płatności. Stosowany kurs wymiany zawiera wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez sprzedawcę z usługi Przelicznik walutowy Amazon.

Hyperwallet

Jeśli nie chcesz otwierać rachunku bankowego w kraju innego serwisu Amazon ani w kraju lub w regionie obsługiwanym przez usługę Przelicznik walutowy Amazon, możesz skorzystać z usług Hyperwallet, zewnętrznego dostawcy usług płatniczych świadczącego m.in. usługi wymiany walut. Hyperwallet oferuje sprzedawcom możliwość dokonywania wypłat w walucie lokalnej ich krajów lub regionów. Możesz więc otrzymywać wpływy ze sprzedaży Amazon na rachunek depozytowy Hyperwallet, a następnie przelewać je bezpośrednio do swojego banku w swojej walucie lokalnej.

Uwaga: Jeśli nie posiadasz rachunku bankowego w żadnym z krajów ani regionów obsługiwanych przez usługi Przelicznik walutowy Amazon ani Hyperwallet, Amazon może nie być w stanie dokonywać wypłat środków na Twój rachunek bankowy. Potrzebujesz otworzyć rachunek bankowy w jednym z krajów lub regionów obsługiwanych przez Amazon. Powinien to być albo rachunek bankowy w jednym z krajów lub regionów, w których działa jeden z serwisów Amazon, albo rachunek bankowy w kraju/regionie i walucie obsługiwanej przez usługę Przelicznik walutowy Amazon, albo konto Hyperwallet lub u innego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych oferującego usługi przeliczania walut. Korzystanie z usług firmy Hyperwallet podlega stosowanemu przez nią regulaminowi .
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates