Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Płatności dla kont międzynarodowych

Otwierając nowe konto Sprzedawcy Amazon na nowym rynku regionalnym, można je skonfigurować do otrzymywania wypłat na kilka sposobów. Możesz użyć jednej z następujących metod:

  • Użyj rachunku bankowego w banku zlokalizowanym na rynku, na którym sprzedajesz.
  • Użyj usługi Amazon Currency Converter dla Sprzedawców
  • Użyj usługi przeliczania walut świadczonej przez firmę zewnętrzną

Rachunek w banku na rynku, na którym sprzedajesz

Jeśli wolisz utrzymywać ściślejszą kontrolę nad swoimi finansami, możesz otworzyć rachunek w banku zlokalizowanym w kraju, w którym chcesz prowadzić sprzedaż. Jest to zazwyczaj bardziej złożony proces, ponieważ konieczne może być zarejestrowanie działalności gospodarczej w danym kraju. Zanim podejmiesz taką decyzję, skonsultuj się więc z doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi.

Usługa Amazon Currency Converter

Jeśli nie chcesz otwierać rachunku bankowego w kraju, w którym działa dany rynek Amazon, możesz skorzystać z usługi Amazon Currency Converter. Dzięki usłudze Amazon Currency Converter możesz otrzymywać płatności bezpośrednio na własny, lokalny rachunek bankowy w swojej walucie lokalnej, pod warunkiem jednak, że posiadasz rachunek bankowy w kraju/regionie i w walucie obsługiwanej przez usługę Amazon Currency Converter.

Jak działa usługa Amazon Currency Converter

Po wprowadzeniu danych rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż waluta rynku, na którym sprzedajesz, aby otrzymywać na ten rachunek płatności, musisz zaakceptować regulamin usługi Amazon Currency Converter. Każda wypłata będzie wówczas automatycznie przesyłana do Twojego lokalnego banku w Twojej walucie lokalnej. Jeśli wprowadzisz dane nowego rachunku bankowego, konieczne będzie ponowne zaakceptowanie regulaminu usługi Amazon Currency Converter.

Jak zacząć korzystać z usługi Amazon Currency Converter

Aby rozpocząć korzystanie z usługi Amazon Currency Converter, po utworzeniu konta Sprzedawcy wykonaj następujące kroki:


  1. W menu Ustawienia kliknij Informacje o koncie.
  2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy kliknij przycisk Informacje o rachunku bankowym znajdujący się w sekcji Informacje o płatnościach.
  3. Na stronie Metody wypłaty wybierz z listy rozwijanej istniejący rachunek bankowy lub kliknij przycisk Przypisz, aby zarejestrować nowy rachunek bankowy.
  4. Wybierz kraj swojego rachunku bankowego z zawierającego listę krajów menu rozwijanego Lokalizacja banku.
  5. Wprowadź informacje o rachunku bankowym, zaakceptuj regulamin i kliknij przycisk Prześlij. Usługa Amazon Currency Converter jest już aktywna na Twoim koncie.

Opłaty za usługę Amazon Currency Converter

Po aktywowaniu programu Amazon Currency Converter, gdy tylko na koncie Sprzedawcy pojawi się dodatnie saldo, Sprzedawca może wyświetlić kurs wymiany obowiązujący tego dnia dla przelewów na posiadany rachunek bankowy, klikając przycisk Wyświetl kurs wymiany na stronie Podsumowanie płatności. Stosowany kurs wymiany zawiera wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez Sprzedawcę z usługi Amazon Currency Converter.

Hyperwallet

Jeśli nie chcesz otwierać rachunku bankowego w kraju innego rynku Amazon ani w kraju lub w regionie obsługiwanym przez usługę Amazon Currency Converter, możesz skorzystać z usług Hyperwallet, zewnętrznego dostawcy usług płatniczych świadczącego m.in. usługi wymiany walut. Hyperwallet oferuje Sprzedawcom możliwość dokonywania wypłat w walucie lokalnej ich krajów lub regionów. Możesz więc otrzymywać wpływy ze sprzedaży Amazon na rachunek depozytowy Hyperwallet, a następnie przelewać je bezpośrednio do swojego banku w swojej walucie lokalnej.

Uwaga: Jeśli nie posiadasz rachunku bankowego w żadnym z krajów ani regionów obsługiwanych przez usługi Amazon Currency Converter ani Hyperwallet, firma Amazon może nie być w stanie dokonywać wypłat na Twój rachunek bankowy. Potrzebujesz otworzyć rachunek bankowy w jednym z krajów lub regionów obsługiwanych przez Amazon. Powinien to być albo rachunek bankowy w jednym z krajów lub regionów, w których działa jeden z rynków Amazon, albo rachunek bankowy w kraju/regionie i walucie obsługiwanych przez usługę Amazon Currency Converter, albo konto Hyperwallet lub u innego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych oferującego usługi przeliczania walut. Korzystanie z usług firmy Hyperwallet podlega stosowanemu przez nią regulaminowi .
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates