Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Program Subskrybuj i oszczędzaj FBA

Program Subskrybuj i oszczędzaj FBA umożliwia klientom Amazon zamawianie odnawianych zgodnie z harmonogramem dostaw produktów, których często używają.

Subskrybenci otrzymują zniżkę podstawową na zamówione dostawy, która jest finansowana przez Ciebie jako Sprzedawcę. Klienci, którzy w ramach jednej dostawy otrzymają co najmniej 5 subskrybowanych zamówień, osiągają status poziomowy, który uprawnia ich do dodatkowych zniżek na wszystkie produkty z danej dostawy. (Zobacz Zasady zniżek podstawowych i statusu poziomowego poniżej).

Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z programu, zapoznaj się z programem Subskrybuj i oszczędzaj .

Ważne: Sprzedawcy FBA uczestniczący w programie Subskrybuj i oszczędzaj muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne, opisane w dalszej części tego artykułu. Uczestnictwo w programie Subskrybuj i oszczędzaj oznacza zaakceptowanie regulaminu programu. Amazon zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu Subskrybuj i oszczędzaj, w tym wymagań kwalifikacyjnych i zniżek.

Wymogi kwalifikacji

Aby móc wziąć udział w programie, niezbędne jest posiadanie konta FBA o dobrej kondycji. Od 15 czerwca 2020 r. , jedynie właściciele marek mogą rejestrować nowe produkty. Każdy produkt zarejestrowany przed 15 czerwca nadal kwalifikuje się do programu Subskrybuj i oszczędzaj. Informacje na temat rejestracji marek znajdziesz tu: Amazon Brand Registry .

Jeśli opcja aktywacji programu Subskrybuj i oszczędzaj nie jest widoczna w Twoich ustawieniach, a uważasz, że posiadasz kwalifikujące się produkty, które można uzupełniać, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Amazon stosuje następujące kryteria w celu określenia, czy produkty kwalifikują się do programu:

 • Historia realizacji i wskaźnik czasu w magazynie
 • Jakość sprzedaży
 • Kategoria produktu
 • Średnia cena sprzedaży

Wymogi dotyczące finansowania przez sprzedawcę

Należy wybrać jedną z trzech podstawowych opcji finansowania: 0%, 5% lub 10%. Subskrybenci, którzy otrzymają co najmniej pięć subskrypcji w ramach jednej dostawy, osiągają status poziomowy, w związku z czym Amazon będzie finansować dodatkowe 5% zniżki. Możesz aktualizować opcje finansowania i zarządzać asortymentem na stronie Zarządzanie produktami.

Nowa struktura finansowania ma zastosowanie do wszystkich produktów w ramach programu Subskrybuj i oszczędzaj, w tym już zarejestrowanych i nowych asortymentów. Wszystkie subskrypcje utworzone przed 15 czerwca 2020 r. będą nadal finansowane zgodnie z poprzednią strukturą opłat dla poszczególnych kategorii.

Uwaga: Od 15 czerwca 2020 r. kwalifikujące się produkty, które można uzupełniać, będą automatycznie rejestrowane ze zniżką podstawową w wysokości 0%, a Amazon sfinansuje zniżkę na poziomie 5%. Dzięki tej zmianie nie poniesiesz żadnych kosztów i nie będzie konieczne ręczne rejestrowanie produktów w programie Subskrybuj i oszczędzaj, aby skorzystać z programu. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznej rejestracji, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając opcję „Rezygnacja z automatycznej rejestracji” na stronie Zarządzanie produktami.

Jak działają rabaty podstawowe i status poziomowy

Poniższe informacje dotyczące rabatu podstawowego i finansowania dotyczą wszystkich subskrypcji utworzonych po 15 czerwca 2020 r. . Pięć lub więcej subskrypcji w ramach jednej dostawy odblokowuje status poziomowy, co oznacza dodatkowe oszczędności dla klientów.

Finansowane przez sprzedawcę na poziomie 0%

Cztery subskrypcje z tą samą datą dostawy nie uprawniają klienta do zniżki. Pięć lub więcej subskrypcji z tą samą datą dostawy uprawniają do 5% zniżki (finansowanej przez Amazon) .

Finansowane przez sprzedawcę na poziomie 5%

Cztery subskrypcje z tą samą datą dostawy uprawniają klienta do 5% zniżki. Pięć lub więcej subskrypcji z tą samą datą dostawy uprawnia klientów do 5% zniżki (finansowanej przez Ciebie) oraz dodatkowej zniżki w wysokości 5% (finansowanej przez Amazon) – łącznie dając klientom oszczędności w wysokości 10%.

Finansowane przez sprzedawcę na poziomie 10%

Cztery subskrypcje z tą samą datą dostawy uprawniają klienta do 10% zniżki. Pięć lub więcej subskrypcji z tą samą datą dostawy uprawniają klientów do 10% zniżki (finansowanej przez Ciebie) oraz dodatkowej zniżki w wysokości 5% (finansowanej przez Amazon) – łącznie dając klientom oszczędności w wysokości 15%.

W przypadku wszystkich subskrypcji aktywowanych przed 15 czerwca 2020 r. obowiązuje następująca struktura opłat za kategorie produktów:

Kategoria produktu Zniżka dla klientów odbierających 1–4 subskrybowanych produktów z tą samą datą dostawy w tym samym miesiącu* Zniżka dla klientów odbierających 5 lub więcej subskrybowanych produktów z tą samą datą dostawy w tym samym miesiącu*
Uroda 5% 15%
Artykuły spożywcze 5% 15%
Produkty dla niemowląt 5% 15%
Produkty dla zwierząt domowych 5% 15%
Zdrowie i higiena osobista 5% 15%
Elektronika 5% 15%
Majsterkowanie i narzędzia 5% 15%
Kuchnia 5% 15%
Ogród 5% 15%
Komputery 5% 15%
Sport 5% 15%
Dom 5% 15%
Artykuły biurowe 5% 15%
Motoryzacja i sporty motorowe 5% 15%
Instrumenty muzyczne 5% 15%
BISS 5% 15%
Aparaty 5% 15%
Zabawki i gry 5% 15%

* Aby otrzymać zniżkę, klienci mogą subskrybować dowolną ofertę dostępną w programie, nie ograniczając się tylko do Twoich dostępnych zapasów.

Kupony sprzedawcy i zniżki promocyjne łączą się ze zniżkami z programu Subskrybuj i oszczędzaj. Jeśli na przykład wystawiasz Ofertę błyskawiczną na produkt w programie Subskrybuj i oszczędzaj, poza promocyjną ceną produktu musisz zapewnić zniżkę w ramach tego programu.

Zamówienia w programie Subskrybuj i oszczędzaj

Istnieją dwa rodzaje zamówień w programie Subskrybuj i oszczędzaj: zamówienia początkowe i zamówienia uzupełniające.

 • Zamówienie początkowe to początkowe zamówienie klienta, inicjujące subskrybuję produktu w programie Subskrybuj i oszczędzaj. Aby Twoja oferta danego produktu pojawiła się w programie Subskrybuj i oszczędzaj, musi być ona ofertą polecaną (Buy Box). Więcej informacji znajdziesz tutaj: Jak działa Buy Box.
 • Zamówienia uzupełniające są tworzone automatycznie zgodnie z częstotliwością ustaloną przez klienta. Klienci decydujący się na program Subskrybuj i oszczędzaj mogą ustalać dostawy w odstępach od jednego do sześciu miesięcy.

Zamówienia w ramach programu Subskrybuj i oszczędzaj możesz wyświetlić w sekcji Widok transakcji na stronie raportu Płatności .

Wskaźniki wyników sprzedawcy

Nieustannie prowadzimy przegląd wyników Sprzedawcy, aby utrzymać zadowolenie klientów Amazon na wysokim poziomie. Oceniając jakość obsługi, bierzemy pod uwagę takie rzeczy, jak utrzymywanie poziomu zapasów wystarczającego do zaspokojenia potrzeb klientów, opinie klientów oraz liczba anulowanych zamówień w programie „Subskrybuj i oszczędzaj”. Niskie wskaźniki jakości obsługi mogą wpływać na możliwość uczestnictwa w programie.

Aby uzyskać dostęp do panelu ze wskaźnikami i móc przeglądać je w przedziałach czasowych, jak tydzień, miesiąc, kwartał i rok, przejdź do funkcji „Zarządzaj produktami” w programie „Subskrybuj i oszczędzaj”:

 • Jednostki wysłane: Liczba jednostek odnośnie wysłanych zamówień z subskrypcji w danym przedziale czasowym.
 • Przychody z wysłanych produktów: Suma przychodów z wysłanych zamówień z subskrypcji w danym przedziale czasowym.
 • Liczba subskrypcji: Liczba aktywnych subskrypcji na koniec danego przedziału czasowego.
 • Nie dostarczone ze względu na brak w magazynie: Procent jednostek, które nie zostały dostarczone, ponieważ produkty o danych kodach ASIN były niedostępne.
 • Średni przychód na klienta: Porównanie średnich przychodów od subskrybentów w porównaniu z klientami nie będącymi subskrybentami.
 • Planowany przychód: Łączna kwota przychodu z zamówień, które mają zostać wysłane w ramach aktywnych subskrypcji w ciągu najbliższych 30, 60 lub 90 dni.
 • Planowane jednostki: Liczba jednostek dla zamówień, które mają zostać wysłane w ramach aktywnych subskrypcji w ciągu najbliższych 30, 60 lub 90 dni.
Uwaga: Planowany przychód i planowane jednostki są szacunkowymi prognozami, a nie gwarancją przyszłej sprzedaży.

Te wskaźniki jakości obsługi możesz przeglądać, wpisując dany ASIN w polu wyszukiwania w panelu. Możesz wyszukiwać maksymalnie 20 kodów ASIN jednocześnie.

Wskazówki dotyczące zarządzania ofertami w programie Subskrybuj i oszczędzaj znajdziesz w sekcji Dodawanie lub usuwanie produktów w ramach programu Subskrybuj i oszczędzaj .


Program Subskrybuj i oszczędzaj FBA


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates