Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie planu działania w celu przywrócenia uprawnień do sprzedaży

Co to jest plan działania?

Plan działania powinien odpowiedzieć na następujące trzy pytania:

  • Jaka była pierwotna przyczyna problemu?
  • Jakie działania podejmiesz, aby rozwiązać problem?
  • Jakie kroki podejmiesz, aby zapobiec problemom w przyszłości?

Aby utworzyć swój plan działania, możesz skorzystać z poniższych wskazówek:

  • Wyrażaj się jasno i zwięźle. Plan działania powinien odnosić się do faktów i nie zawierać zawiłych sformułowań. Skoncentruj się na faktach i wydarzeniach, które doprowadziły do problemu. Nie skupiaj się natomiast na prezentacji swoich produktów, firmy ani klientów. Usuń wszelkie kwestie i odniesienia do aktualnych spraw zgłoszonych pomocy technicznej niezwiązane z danym problemem. Unikaj sformułowań nacechowanych emocjonalnie.
  • Przedstaw wyjaśnienie dla wszystkich problemów. W niektórych przypadkach dezaktywacja konta może być wynikiem skumulowania się kilku problemów (na przykład wysoki wskaźnik wadliwych zamówień może być skutkiem zarówno otrzymania pewnej liczby negatywnych opinii, jak i niedostarczenia pewnej liczby zamówień). W planie działania musisz przedstawić swoją propozycję rozwiązania dla każdej ze zidentyfikowanych pierwotnych przyczyn problemu z osobna.
  • Dołącz dowody potwierdzające słuszność wszystkich punktów proponowanego planu. Koniecznie zadbaj, aby przesłać takie dowody dla każdego weryfikowanego produktu lub identyfikatora ASIN. Listę produktów, które musisz uwzględnić, znajdziesz na końcu powiadomienia otrzymanego od Amazon. Koniecznie sprawdź wymagane ramy czasowe dla każdego z żądanych dokumentów. W niektórych przypadkach wymagane są faktury z ostatnich 365 dni.
  • W dokumentach uzupełniających wyróżnij fragmenty, na które chcesz zwrócić uwagę Amazon. Możesz zwiększyć trafność swojej odpowiedzi przez zakreślenie lub podkreślenie w swoich dokumentach najważniejszych fragmentów, takich jak identyfikatory ASIN, szczegóły dostawcy (na przykład jego nazwa i strona internetowa) lub odpowiednie klauzule w Regulaminie Twojego sklepu.

Możesz wyświetlić informacje o problemach, które doprowadziły do dezaktywacji Twojego konta i złożyć odwołanie na stronie Kondycja konta.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates