Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Uzupełnij zapasy

Narzędzie Uzupełnij zapasy zawiera rekomendacje dotyczące zapasów produktów do uzupełnienia, sugerowane ilości uzupełnienia i daty Wysyłki do dnia. Rekomendacje dotyczące uzupełniania zapasów można dostosować, konfigurując dane wejściowe, takie jak czas realizacji i ilości w opakowaniu zbiorczym. Narzędzie do uzupełniania zapasów pomaga śledzić poziom zapasów, dzięki czemu można zmaksymalizować sprzedaż, realizując popyt na produkt, a jednocześnie unikając nadwyżek zapasów.

Jak Amazon generuje rekomendacje dotyczące uzupełniania zapasów?

Jedną z kluczowych zasad prawidłowego zarządzania zapasami jest utrzymywanie odpowiedniej ilości zapasów w magazynie. Może to być trudne, ponieważ „odpowiednia ilość” zmienia się w zależności od przyszłego popytu i kosztów obsługi zbyt dużej lub zbyt małej ilości zapasów.

Aby pomóc Ci przezwyciężyć te wyzwania, Amazon opracował zaawansowany model optymalizacji, który oblicza sugerowaną ilość uzupełnienia i datę wysyłki produktów. Zalecenia dotyczące ilości i dat uwzględniają koszty zmienne, oczekiwane przychody i szacowany przyszły popyt. Rekomendacje mają na celu dostarczenie informacji, które możesz wykorzystać do zrównoważenia kosztów braku zapasów (utraconej sprzedaży) z kosztami obsługi zbyt dużej ilości zapasów (kosztów kapitałowych i opłat za składowanie), aby pomóc Ci uzyskać najwyższy zwrot z inwestycji w zapasy.

Model opiera się na danych wejściowych i wykorzystuje oszacowanie przyszłego popytu w celu wygenerowania rekomendacji dotyczących uzupełniania zapasów.

Czy muszę postępować zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi uzupełniania zapasów Amazon?

Rekomendacje dotyczące uzupełniania zapasów są naszym najlepszym oszacowaniem ilości, które należy uzupełnić, aby uniknąć niskich poziomów zapasów lub braku produktów. Zawsze jednak do Ciebie należy decyzja, czy stosować się do naszych rekomendacji dotyczących uzupełniania zapasów.

Słowniczek

Dni dostawy

Szacowana liczba dni trwania aktualnej podaży zapasów w oparciu o przewidywany popyt na dany produkt.

Szacowana wartość przesyłki

Szacunkowa wartość zapasów uzupełnianego określonego produktu od dostawcy. Oblicza się ją poprzez pomnożenie zalecanej ilości uzupełnienia przez koszt zakupu.

Niski stan magazynowy

To powiadomienie określa produkty, dla których dni dostawy są krótsze niż czas realizacji, co wskazuje, że przesyłki z uzupełnienia mogą wymagać przyspieszenia, aby uniknąć wyczerpania się zapasów.

Brak w magazynie

To powiadomienie jest wyświetlane dla produktów, których nie ma już w magazynie.

Zalecana data wysyłki

Sugerowana data wysyłki produktu, pozwalająca uniknąć niskiego poziomu lub braku zapasów, w oparciu o szacowane dni dostawy i czas realizacji.

Zalecana ilość uzupełnienia

Zalecenie dotyczące liczby jednostek, których zapasy mają zostać uzupełnione w ramach FBA.

Dane wejściowe uzupełnienia

Wprowadź wartości w tych polach, aby dostosować rekomendacje dla Twojej firmy.

 • Koszt zakupu: Koszt jednostkowy, który płacisz za zamówienie określonego produktu od dostawcy.
 • Jednostkowe koszty zmienne: Dodatkowy koszt jednostkowy, który płacisz, nie wliczając opłat pobieranych przez Amazon (na przykład koszt wysyłki w przeliczeniu na jednostkę).
 • Ustawienie łańcucha dostaw: Wskazuje, w jaki sposób łańcuch dostaw jest skonfigurowany dla określonego produktu, tak aby model rekomendacji mógł obliczyć odpowiedni czas realizacji.
  1. Dostawca wysyła zapasy bezpośrednio do Amazon: Wskazuje, że produkt jest wysyłany od dostawcy bezpośrednio do Amazon. Wybranie tego typu łańcucha dostaw spowoduje, że podczas obliczania rekomendacji model będzie używać tylko czasu realizacji przez dostawcę. Wprowadź wartość: 1.
  2. Dostawca realizuje wysyłkę do Twojej siedziby, a następnie wysyłasz pełną przesyłkę do Amazon: Wskazuje, że pełne zamówienie na produkt jest wysyłane od dostawcy, a następnie zostaje przygotowane przed wysłaniem do Amazon. Wybranie tej opcji spowoduje, że podczas obliczania rekomendacji model będzie używać czasu realizacji przez dostawcę oraz czasu realizacji przez sprzedawcę. Wprowadź wartość: 2.
  3. Dostawca wysyła wiele przesyłek naraz do Twojej siedziby, a następnie uzupełniasz zapasy, wysyłając je do Amazon: Wskazuje, że zazwyczaj przechowujesz zapasy danego produktu w swojej siedzibie i uzupełniasz je, wysyłając je do Amazon bezpośrednio z tej siedziby. Wybranie tej opcji spowoduje, że podczas obliczania rekomendacji model będzie używać tylko czasu realizacji przez sprzedawcę. Wprowadź wartość: 3.
 • Czas realizacji przez sprzedawcę: Liczba tygodni potrzebnych do dostarczenia produktu z Twojej siedziby do Amazon.
 • Czas realizacji przez dostawcę: Czas potrzebny dostawcy na dostarczenie produktu do Twojej siedziby.
 • Częstotliwość uzupełniania: Częstotliwość, z jaką zwykle uzupełniasz zapasy określonego produktu.
 • Liczba sztuk w opakowaniu: Znana również jako zamówienie z wieloma produktami. Jest to liczba nadających się do sprzedaży, zamówionych u dostawcy jednostek przypadających na opakowanie lub karton.
 • Minimalna ilość uzupełnienia: Minimalna liczba jednostek wysyłanych podczas uzupełniania zapasów w ramach FBA.

Sprzedaż (ostatnie 30 dni)

Wartość całkowitej sprzedaży danego SKU w ciągu ostatnich 30 dni.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates