Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Przyznawanie pełnego zwrotu pieniędzy

Możesz przyznać pełny zwrot pieniędzy na podstawie żądania zwrotu towaru, gdy otrzymasz produkt z powrotem lub pozwalasz zachować go kupującemu (nie wymagasz zwrotu towaru).

Opcje omówione na tej stronie:

 • Przyznanie pełnego zwrotu pieniędzy na podstawie żądania zwrotu towaru
 • Przyznanie pełnego zwrotu pieniędzy bez żądania zwrotu towaru

Przyznanie pełnego zwrotu pieniędzy na podstawie żądania zwrotu towaru

Aby odszukać żądanie zwrotu towaru i przyznać na jego podstawie pełny zwrot pieniędzy, wykonaj następujące czynności:

 1. W Seller Central wybierz kolejno Zamówienia i Zarządzaj zwrotami towarów. Następnie znajdź zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze.
 2. Po odnalezieniu zamówienia na stronie Zarządzaj zwrotami towarów kliknij Zwróć pieniądze.
 3. W kolumnie Kwota do zwrotu na stronie Zwróć pieniądze za zamówienie dla zwracanego produktu zostanie domyślnie wybrana opcja Zwróć pełną kwotę.
  • Wymagane: Wybierz odpowiednią przyczynę zwrotu pieniędzy. Domyślnie wybraną opcją jest „Zwrot towaru od klienta”.
  • Opcjonalne: Jeśli chcesz zwrócić kupującemu koszty pierwotnej wysyłki towaru, zaznacz dla tej pozycji pole Zwróć pieniądze.
  • Opcjonalne: Pobierz opłatę lub zwróć pieniądze za wysyłkę zwrotną.
  • Opcjonalne: Uznaj roszczenie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Uznawanie roszczenia.
  • Opcjonalne: Dodaj adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Uznając roszczenie lub zwracając pieniądze, możesz utworzyć na własny użytek adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Opisz w nim działania podjęte w sprawie danego żądania zwrotu towaru. Notatka może zawierać do 255 znaków. W razie potrzeby możesz edytować podane informacje.

Przyznanie pełnego zwrotu pieniędzy bez żądania zwrotu towaru

Aby odszukać zamówienie w celu przyznania zwrotu pieniędzy, wykonaj następujące czynności:

 1. W Seller Central wybierz kolejno Zamówienia i Zarządzaj zamówieniami. Następnie znajdź zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze. Więcej informacji na temat odszukiwania zamówienia znajdziesz na stronie Wyszukiwanie zamówienia.
 2. Po znalezieniu zamówienia na stronie Zarządzaj zamówieniami kliknij kolejno numer zamówienia i Zwróć pieniądze za zamówienie na stronie Szczegółowe informacje o zamówieniu. Przejdziesz wówczas na stronę Zwróć pieniądze za zamówienie. Przejdziesz wówczas na stronę Zwróć pieniądze za zamówienie.
  Uwaga: Przycisk Zwróć pieniądze za zamówienie jest dostępny tylko dla wysłanych zamówień.
 3. W kolumnie Kwota do zwrotu na stronie Zwróć pieniądze za zamówienie wybierz dla każdego ASIN z zamówienia liczbę jednostek, za które chcesz zwrócić pieniądze.
  • Wymagane: Wybierz odpowiednią przyczynę zwrotu pieniędzy. Domyślnie wybraną opcją jest Zwrot towaru od klienta.
  • Opcjonalne: Jeśli chcesz zwrócić kupującemu koszty pierwotnej wysyłki towaru, zaznacz pole Zwróć pieniądze dla pozycji Pierwotna wysyłka towaru.
  • Opcjonalne: Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Uznawanie roszczeń.
  • Opcjonalne: Dodaj adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Uznając roszczenie lub zwracając pieniądze, możesz utworzyć na własny użytek adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Opisz w nim działania podjęte w sprawie danego żądania zwrotu towaru. Notatka może zawierać do 255 znaków. W razie potrzeby możesz edytować podane informacje.

Aktualizacja danych może potrwać do 15 minut. Przyznanie zwrotu spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich powiązanych żądań zwrotu przesłanych przez kupującego. Możesz skontaktować się z kupującym z poziomu sekcji zamkniętych zamówień na stronie Zarządzaj zwrotami towarów. Pamiętaj, że kupujący może utworzyć nowe żądanie zwrotu dla pozostałej kwoty.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates