Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Przyznawanie częściowego zwrotu pieniędzy

Zwrotem częściowym nazywamy zwrot niepełnej ceny produktu, którą zapłacił kupujący. Możesz przyznać częściowy zwrot pieniędzy (zamiast pełnego) w określonych okolicznościach zwrotu towaru. Masz do wyboru kilka opcji wskazanych na stronie Zwrot pieniędzy za zamówienie.

Opcje omówione na tej stronie:

 • Przyznawanie częściowego zwrotu pieniędzy
 • Przyznawanie zwrotu pieniędzy za przyznany częściowy zwrot pieniędzy
 • Przyznawanie częściowego zwrotu pieniędzy za problemy z zamówieniem lub problemy związane z zakupem

Przyznawanie częściowego zwrotu pieniędzy


 1. W Seller Central wybierz kolejno Zamówienia i Zarządzaj zwrotami towarów. Następnie znajdź zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze.
 2. Po odnalezieniu zamówienia na stronie Zarządzaj zwrotami towarów kliknij Zwróć pieniądze.
 3. W kolumnie Kwota do zwrotu na stronie Zwróć pieniądze za zamówienie dla zwracanego produktu zostanie domyślnie wybrana opcja Zwróć pełną kwotę.
  • Wymagane: Wybierz odpowiednią przyczynę zwrotu pieniędzy. Domyślnie wybraną opcją jest „Zwrot towaru od klienta”.
  • Opcjonalne: Jeśli chcesz zwrócić kupującemu koszty pierwotnej wysyłki towaru, zaznacz dla tej pozycji pole Zwróć pieniądze.
  • Opcjonalne: W przypadku produktów, za które nie chcesz przyznać zwrotu pieniędzy, wyczyść pole Chcę zwrócić pieniądze za ten produkt na stronie Zastosuj pomniejszony zwrot pieniędzy.
  • Opcjonalne: Pobierz opłatę lub zwróć pieniądze za wysyłkę zwrotną.
  • Opcjonalne: Uznaj roszczenie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Uznawanie roszczeń.
  • Opcjonalne: Dodaj adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Uznając roszczenie lub zwracając pieniądze, możesz utworzyć na własny użytek adnotację w polu Notatka sprzedawcy. Opisz w nim działania podjęte w sprawie danego żądania zwrotu towaru. Notatka może zawierać do 255 znaków. W razie potrzeby możesz edytować podane informacje.
 4. Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy, kliknij link Zastosuj pomniejszony zwrot pieniędzy w kolumnie Kwota do zwrotu:
  • Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy, koniecznie oceń stan zwracanego produktu. W sekcji Oceń stan zwracanego produktu określ, jak oceniasz stan zwracanego produktu, akcesoriów i opakowania.
  • W przypadku zwrotów towaru przyjmowanych po terminie wybierz Towar wysłany po terminie.
  • W przypadku częściowego zwrotu pieniędzy koniecznie prześlij zdjęcie, na którym widać, że produkt jest uszkodzony, wadliwy lub zasadniczo się różni.
 5. Pobierz opłatę za wysyłkę zwrotną lub zwróć jej koszt. W sytuacji, gdy kupujący zwraca produkt, ponieważ zmienił zdanie, a koszty wysyłki zwrotnej zostały poniesione przez Ciebie, ponieważ Amazon z góry obciążył Twoje konto za wysyłkę zwrotną (dzieje się tak, gdy kupujący korzysta z oferowanej przez Amazon usługi opłaconego zwrotu dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę) lub kupujący otrzymał od Ciebie opłaconą etykietę zwrotną, możesz przerzucić koszty wysyłki zwrotnej na kupującego. Aby obciążyć kupującego za wysyłkę zwrotną, kliknij pole Pobierz opłatę w sekcji Dodatkowe zwroty pieniędzy/opłaty na stronie Zwróć pieniądze za zamówienie.

  Opcja pobrania opłaty jest dostępna tylko w przypadku zwrotów towaru z przyczyn leżących po stronie kupującego dokonanych przy użyciu opłaconej etykiety zwrotnej Amazon, którą klient otrzymał od Ciebie. Opcja zwrotu pieniędzy za wysyłkę zwrotną jest dostępna tylko dla zwrotów towarów z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy. Jeśli zdarzyło Ci się wysłać niewłaściwy lub uszkodzony produkt, nie możesz odliczyć od zwracanej kwoty kosztów wysyłki pierwotnej ani zwrotnej. Twoim obowiązkiem jest wówczas przyznanie kupującemu pełnego zwrotu pieniędzy. W niektórych przypadkach poza zwrotem podstawowych kosztów zamówienia lub zamiast takiego zwrotu możesz chcieć zrekompensować kupującemu problemy z zamówieniem. Dowiedz się, jak zwrócić pieniądze za wysyłkę zwrotną, na stronie Uznawanie roszczeń.

 6. Kliknij Przyznaj zwrot pieniędzy. Aktualizacja danych może potrwać do 15 minut. Przyznanie zwrotu spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich powiązanych żądań zwrotu przesłanych przez kupującego. Możesz skontaktować się z kupującym z poziomu sekcji zamkniętych zamówień na stronie Zarządzaj zwrotami towarów dostępnej w menu Zamówienia. Kupujący może otworzyć nowe żądanie zwrotu dla pozostałej kwoty.

Przyznawanie zwrotu pieniędzy poza przyznanym częściowym zwrotem pieniędzy

W niektórych przypadkach możesz chcieć zwrócić pieniądze poza częściowym zwrotem pieniędzy przyznanym wcześniej w związku z żądaniem zwrotu towaru. Może się tak na przykład zdarzyć, gdy częściowy zwrot pieniędzy został przyznany przez pomyłkę i chcesz zwrócić pieniądze kupującemu.

Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy w związku z żądaniem zwrotu towaru, wykonaj następujące czynności:

 • W Seller Central wybierz kolejno Zamówienia i Zarządzaj zwrotami towarów. Następnie na stronie Zarządzaj zwrotami towarów znajdź zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze.
 • Po odnalezieniu zamówienia kliknij Zwróć pieniądze.
 • W sekcji Dodatkowe zwroty pieniędzy/opłaty na stronie Zwróć pieniądze za zamówienie wpisz opłatę za uzupełnienie zapasów, którą chcesz zwrócić.
 • Kliknij Przyznaj zwrot pieniędzy.

Przyznawanie częściowego zwrotu pieniędzy za problemy z zamówieniem lub problemy związane z zakupem

W niektórych przypadkach poza zwrotem podstawowych kosztów zamówienia lub zamiast takiego zwrotu możesz zrekompensować kupującemu problemy z zamówieniem lub niedogodności podczas zakupu. Przyznanie częściowego zwrotu pieniędzy jest możliwe tylko w przypadku produktów, które nie zostały zwrócone. Na przykład, jeśli kupujący otrzyma produkt z brakującymi częściami lub akcesoriami i chciałby go zatrzymać, możesz udzielić mu rabatu lub przyznać częściowy zwrot pieniędzy za brakujące części lub akcesoria.

Możesz też przyznać częściowy zwrot pieniędzy za problemy z zamówieniem lub niedogodności podczas zakupu w następujących sytuacjach:

 • Otrzymany produkt zawiera uszkodzone jednostki lub brakuje części z nich (wielopak)
 • Otrzymany produkt nie jest zgodny z opisem lub oczekiwaniami
 • Otrzymany produkt jest niezgodny z opisem (błąd w katalogu)
 • Otrzymany produkt ma niewielką wadę lub uszkodzenie
 • Otrzymanemu produktowi brakuje akcesoriów lub części
 • Dopasowanie ceny
 • Zamówienie lub produkt nie dotarły na czas
 • Zamówienie lub produkt nie zostały odebrane
 • Zbyt niski stan magazynowy

Aby odszukać zamówienie i przyznać częściowy zwrot pieniędzy za problem z zamówieniem lub niedogodności podczas zakupów, wykonaj poniższe czynności:

 1. W Seller Central wybierz kolejno Zamówienia i Zarządzaj zamówieniami. Następnie na stronie Zarządzaj zwrotami towarów znajdź zamówienie, za które chcesz zwrócić pieniądze. Więcej informacji na temat odszukiwania zamówienia znajdziesz na stronie Wyszukiwanie zamówienia.
 2. Po odszukaniu zamówienia na stronie Zarządzaj zamówieniami kliknij kolejno Zwróć pieniądze i numer zamówienia, a następnie kliknij Zwróć pieniądze za zamówienie na stronie Szczegółowe informacje o zamówieniu. Przejdziesz wówczas do strony Zwróć pieniądze za zamówienie.
 3. Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy za problem związany z zamówieniem lub niedogodności podczas zakupów, kliknij link Przyznaj częściowy zwrot pieniędzy w kolumnie Kwota do zwrotu.
 4. Koniecznie wybierz przyczynę częściowego zwrotu pieniędzy z menu rozwijanego Przyczyna zwrotu pieniędzy.
 5. Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy za wszystkie jednostki produktu, wpisz kwotę w polu tekstowym w sekcji Przyznaj częściowy zwrot pieniędzy za wszystkie jednostki.
 6. Aby przyznać częściowy zwrot pieniędzy na poziomie jednostki, kliknij Zobacz lub zaktualizuj szczegółowe informacje na poziomie jednostki.
 7. Możesz dokonać pełnego zwrotu pieniędzy, wybierając pole Przyznaj pełną kwotę zwrotu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates