Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dostosuj Amazon Selling Coach

Amazon Selling Coach zbiera spersonalizowane możliwości, które pomogą Ci zwiększyć sprzedaż i prezentuje różne sposoby interakcji z niestandardowymi rekomendacjami biznesowymi.

Dzięki usłudze Amazon Selling Coach możesz zdefiniować preferencje rekomendacji, przeglądać wszystkie wiadomości e-mail w jednym miejscu, wyszukiwać konkretne rekomendacje i aktualizować ustawienia poczty e-mail.

Możesz uzyskać dostęp do usługi Amazon Selling Coach, przechodząc do menu rozwijanego Raporty w obszarze Seller Central i wybierając Amazon Selling Coach.

Raporty usługi Selling Coach

StronaRaporty usługi Selling Coach umożliwia przeglądanie odkrytych możliwości w Amazon Selling Coach. Możesz przeglądać nasze przygotowane dla Ciebie wstępnie wypełnione raporty lub wygenerować własne raporty w oparciu o własne kryteria.

Wyszukaj możliwości i utwórz własny raport

Możesz utworzyć własny raport, wyszukując możliwości produktu według nazwy produktu, marki lub kategorii. W zależności od filtrów, których zdecydujesz się użyć, możesz wyszukiwać produkty z możliwościami właściwymi dla Ciebie lub dla każdego, kto sprzedaje w serwisie Amazon. Możesz zaznaczyć, które kolumny mają być wyświetlane dla każdego z raportów, przechodząc do zakładki Preferencje i zmieniając ustawienia.

Aby wyszukać produkty lub utworzyć raport z możliwościami właściwymi dla Ciebie, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:


 1. Wybierz zakładkę Szukaj rekomendacji.
 2. Wprowadź tytuł produktu, markę, kategorię lub ASIN na pasku wyszukiwania i kliknij przycisk Szukaj.
  Uwaga: W wyszukiwaniach rozróżnia się wielkość liter.

  Domyślne ustawienie filtra automatycznie filtruje produkty z możliwościami właściwymi dla Ciebie. Jeśli szukany produkt nie ma wygenerowanej dla Ciebie możliwości, nie pojawi się on w wynikach.

  Uwaga: Aby zmodyfikować wygenerowane dla Ciebie możliwości, wybierz zakładkę Preferencje. W sekcji Ustawienia możliwości w zakresie produktów wprowadź określoną markę lub kategorię w odpowiednim polu, a następnie kliknij opcję Uwzględnij markę lub Wyklucz markę.

Aby zmienić filtry lub wyszukać produkty z możliwościami dla każdego w Amazon, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:


 1. Wybierz zakładkę Szukaj rekomendacji.
 2. Kliknij Filtry (obok opcji Wyszukaj).
 3. W wierszu Filtry kliknij jedną lub więcej z następujących opcji:
  • Preferencje wyszukiwania aby zdefiniować wyszukiwanie słów kluczowych według Marek lub Kategorii.
  • Przeszukaj zakres aby wyświetlić Wszystkie rekomendacje produktów lub Tylko moje rekomendacje.
 4. Wprowadź tytuł produktu, markę, kategorię lub ASIN na polu wyszukiwania i kliknij przycisk Szukaj.

Po utworzeniu raportu spełniającego Twoje potrzeby, możesz kliknąć przycisk Pobierz aby wyeksportować bieżące wyniki lub Subskrybuj aby zapisać filtry. Można również ustawić harmonogram otrzymywania wiadomości e-mail z rekomendacjami spełniającymi te kryteria. Po kliknięciu przycisku Subskrybuj, możesz nazwać swój raport, wyznaczyć adres e-mail i ustawić częstotliwość otrzymywania wiadomości (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie). Subskrypcje możesz edytować w dowolnym momencie w Ustawieniach poczty e-mail.

Przeglądaj Raporty usługi Selling Coach

Możliwości Amazon Selling Coach są pogrupowane według możliwości w zakresie produktów, zapasów, realizacji zamówień, możliwości zmiany cen na niższe, promocji na opłaty, możliwości w zakresie reklamy, raportów operacyjnych i możliwości w zakresie polecanych ofert na lewym panelu. Każda opcja możliwości sprzedaży po jej kliknięciu spowoduje rozwinięcie i wyświetlenie kilku raportów możliwości sprzedaży wraz z rekomendacjami stworzonymi specjalnie dla Ciebie. Z poziomu każdego raportu możesz głosować na rekomendacje dotyczące produktu i możliwości, które są dla Ciebie istotne, aby ulepszyć przyszłe rekomendacje. Oferty Amazon Selling Coach są generowane codziennie.

Jeśli zagłosujesz na Tak w przypadku jakichkolwiek możliwości, Twoje zainteresowanie produktem zostanie zarejestrowane, aby lepiej doprecyzować Twoje przyszłe spersonalizowane rekomendacje.

Jeśli zagłosujesz na Nie w przypadku jakichkolwiek możliwości, nie będziesz już widzieć produktu w żadnym raporcie związanym z możliwością, w odniesieniu do której zaznaczono „nie”. Nadal możesz otrzymywać spersonalizowane rekomendacje dotyczące produktu w ramach innych możliwości.

Możesz skonfigurować harmonogram otrzymywania powiadomień e-mail w odniesieniu do wszelkich możliwości, klikając przyciskSubskrybuj. Po kliknięciu przycisku Subskrybuj, możesz nazwać swój raport, wyznaczyć adres e-mail i ustawić częstotliwość otrzymywania wiadomości (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie). Subskrypcje możesz edytować w dowolnym momencie w ustawieniach poczty e-mail

Uwaga: Informacje o zapasach i cenach mogą nie odzwierciedlać najnowszych zgłoszonych zapasów i cen.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Amazon Selling Coach.

Preferencje

W Preferencjach Amazon Selling Coach możesz wybrać określone marki lub kategorie, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone z Twoich rekomendacji dotyczących możliwości w zakresie produktów i realizacji.

Aby zmodyfikować preferencje dotyczące możliwości w zakresie produktów, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:


 1. Kliknij zakładkę Preferencje.
 2. W sekcji Ustawienia możliwości w zakresie produktów wprowadź określoną markę lub kategorię w odpowiednim polu, a następnie kliknij opcję Uwzględnij markę lub Wyklucz markę. Zmiany pojawiają się po prawej stronie.

Preferencje dotyczące Możliwości w zakresie produktów można zmienić w dowolnym momencie.

Aby zmodyfikować preferencje dotyczące Możliwości w zakresie realizacji, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:

Aby zmodyfikować preferencje dotyczące Możliwości w zakresie realizacji, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:


 1. Kliknij zakładkę Preferencje.
 2. W sekcji Ustawienia możliwości w zakresie realizacji zamówień wprowadź określoną markę lub kategorię w odpowiednim polu, a następnie kliknij opcję Uwzględnij markę lub Wyklucz markę. Zmiany pojawiają się po prawej stronie.

Preferencje dotyczące Możliwości w zakresie realizacji można zmienić w dowolnym momencie.

Komunikacja

Zakładka Komunikacja wyświetla wszystkie wiadomości e-mail od Amazon Selling Coach. W tej zakładce możesz przeglądać wszystkie ostatnie rekomendacje e-mail lub wyszukiwać według daty i typu rekomendacji.

Aby wyszukać rekomendacje e-mail, wykonaj następujące kroki na stronie Amazon Selling Coach:


 1. Kliknij zakładkę Komunikacja.
 2. W polu Pokaż wybierz typ komunikacji, którą chcesz znaleźć z rozwijanego menu:
 3. W polach Od i Do wybierz żądany przedział czasowy za pomocą menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates