Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ograniczenia dotyczące kategorii, produktów i treści

Produkty objęte ograniczeniami

Poniższe zasady dotyczą strony Amazon.pl. Jeżeli prowadzisz sprzedaż w innych Sklepach Internetowych Amazon, powinieneś zapoznać się z odpowiednimi stronami zawierającymi zasady dotyczące tych Sklepów Internetowych, ponieważ ograniczenia mogą się różnić.

Klienci ufają, że na stronie Amazon mogą dokonywać z zakupów z poczuciem pewności. Produkty oferowane do sprzedaży na stronie Amazon muszą być zgodne ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami oraz z zasadami Amazon. Przed opublikowaniem oferty na stronie Amazon, powinieneś dokładnie zapoznać się ze wskazanymi poniżej stronami zawierającymi zasady dotyczące produktów objętych ograniczeniami.

Przykłady podane na tych stronach nie są wyczerpujące i nie stanowią porady prawnej. W przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i regulacji odnoszących się do Twoich produktów, zachęcamy Cię do skonsultowania się z Twoim doradcą prawnym. Nawet jeśli dany produkt jest objęty „Przykładami dozwolonych ofert”, wszystkie produkty i oferty muszą być również zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, wszelkie podane linki służą wyłącznie celom informacyjnym, przy czym Amazon nie gwarantuje prawdziwości jakichkolwiek podanych w nich informacji. Ponadto, powinieneś regularnie przeglądać zasady Amazon, ponieważ mogą one ulegać zmianom, tj. możemy wprowadzać ograniczenia lub zakazy w zakresie sprzedaży produktów, które są dozwolone przez prawo.

Jeśli dostarczysz produkt z naruszeniem przepisów prawa lub zasad Amazon, w tym zasad znajdujących się na stronach dotyczących produktów objętych ograniczeniami, podejmiemy odpowiednie działania naprawcze, w tym między innymi dokonamy usunięcia oferty, natychmiastowego zawieszenia lub wypowiedzenia uprawnień sprzedawcy, zniszczenia zapasów w naszych centrach logistycznych bez zwrotu kosztów, zwrotu zapasów i rozwiązania naszych stosunków biznesowych. Sprzedaż produktów nielegalnych lub niebezpiecznych może również prowadzić do podjęcia kroków prawnych, w tym nałożenia sankcji cywilnych i karnych. Ponieważ sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje działania i transakcje, muszą znać przepisy prawne dotyczące każdego produktu oferowanego przez nich na stronie Amazon.pl. Obejmuje to sprzedaż produktów przez sprzedawców poza granicami Polski.

Nieustannie wprowadzamy innowacje w imieniu naszych klientów i współpracujemy z organami regulacyjnymi, zewnętrznymi ekspertami, dostawcami i sprzedawcami, aby doskonalić sposoby wykrywania i zapobiegania przedostawaniu się do naszego Sklepu Internetowego produktów nielegalnych i niebezpiecznych. Amazon zachęca do zgłaszania ofert, które naruszają zasady Amazon lub obowiązujące przepisy prawa poprzez kontakt z nami . Prosimy o zawarcie wszystkich istotnych informacji, abyśmy mogli dokładnie zbadać daną sprawę i podjąć odpowiednie działania.

Dodatkowe powiązane zasady

  • Przed opublikowaniem oferty w niektórych kategoriach będziesz musiał uzyskać uprzednią zgodę od Amazon. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Kategorie i produkty wymagające zatwierdzenia.
  • Przed opublikowaniem oferty w niektórych kategoriach będziesz musiał dostarczyć dodatkowe informacje i/lub dodatkowe gwarancje.
  • Sprzedawcy uczestniczący w programie FBA (Fulfilment by Amazon) powinni również zapoznać się ze stroną zawierającą Ograniczenia dotyczące produktów w programie FBA, na której zostały wymienione produkty, które nie kwalifikują się do programu FBA.
  • Jeśli planujesz oferować artykuły przeznaczone do zakupu za granicą, jesteś odpowiedzialny za zdobycie odpowiedniej wiedzy w celu zapewnienia, by oferowane artykuły były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ważne informacje dla sprzedawców międzynarodowych.
  • Produkty muszą spełniać wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i zgodności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo i zgodność produktów.
  • Produkty naruszające prawa autorskie, patentowe lub dotyczące znaków towarowych lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej są zabronione. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zasady dotyczące własności intelektualnej.
  • Produkty z krajów i regionów objętych ograniczeniami: Aktualnie obowiązująca na całym świecie polityka biznesowa Amazon przewiduje zakaz sprzedaży produktów pochodzących lub wyprodukowanych w następujących krajach lub regionach: Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna), Kuba, Syria, Iran, region Krymu i Doniecka Republika Ludowa, a także bawełny pochodzącej z Turkmenistanu i Uzbekistanu. Należy pamiętać, że lista ta może ulec zmianie w związku ze zmianami w zakresie polityki handlowej. W przypadku naruszenia tych zasad, usunięcie wszelkich identyfikatorów ASIN, które są ofertami w ramach programu FBA, może nie być możliwe. W takim przypadku do produktów zastosowanie będą miały nasze zasady dotyczące programu FBA.
  • Strony, których dotyczy zakaz: Aktualnie obowiązująca na całym świecie polityka biznesowa Amazon zabrania zawierania transakcji ze stronami (tj. osobami fizycznymi, podmiotami, systemami rządowymi) zidentyfikowanymi przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub inne kraje jako zaangażowane w terroryzm, handel narkotykami, rozprzestrzenianie broni i inne działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, polityce zagranicznej lub gospodarkom tych krajów, w tym z osobami lub podmiotami podlegającymi sankcjom lub innym mającym zastosowanie ograniczeniom w zakresie kontroli handlu („Strony, których dotyczy zakaz”). Wykazy takich stron są publikowane przez różne agencje rządowe. Powyższe obejmuje, między innymi, podmioty wymienione w: wykazie specjalnie wyznaczonych obywateli (ang. Specially Designated Nationals - SDN) i wykazie osób uchylających się od sankcji zagranicznych (ang. Foreign Sanctions Evaders - FSE) prowadzonych przez Departament Skarbu USA; wykazie podmiotów, wykazie osób niezweryfikowanych i wykazie osób, których dotyczy zakaz, prowadzonych przez Departament Handlu USA; skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających unijnym sankcjom finansowym prowadzonym przez Unię Europejską; skonsolidowanym wykazie celów sankcji finansowych prowadzonym przez Skarb Jej Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie; oraz skonsolidowanym wykazie nazwisk prowadzonym przez kanadyjski Główny Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (ang. Office of the Superintendent of Financial Institutions, OFSI). W przypadku naruszenia tych zasad, usunięcie wszelkich identyfikatorów ASIN, które są ofertami w ramach programu FBA, może nie być możliwe. W takim przypadku do produktów zastosowanie będą miały nasze zasady dotyczące programu FBA.

Odwołania dotyczące produktów objętych ograniczeniami

Sporadycznie może dojść do sytuacji, w której nasze systemy usuną produkty, które są dopuszczone do sprzedaży na naszej stronie. Może to mieć miejsce, gdy podasz nam niepełne lub nieprawdziwe informacje o produkcie lub gdy nasze systemy nieprawidłowo zidentyfikują dany produkt jako objęty ograniczeniami. Na przykład, jeśli dany produkt istnieje zarówno w wersji przeznaczonej do ogólnej sprzedaży, jak i na receptę, możemy nałożyć na niego ograniczenie, jeśli nie będziemy w stanie określić, która wersja produktu jest przedmiotem danej oferty. Należy również zauważyć, że niektóre produkty, które są dozwolone na mocy prawa, są zakazane zgodnie z zasadami Amazon.

Sprzedawcy, którzy uważają, że ich produkt został usunięty w wyniku pomyłki, powinni skontaktować się z Obsługą Sprzedawcy (ang. Seller Support) w celu zweryfikowania nałożonego ograniczenia. Jeśli produkt zostanie uznany za dopuszczony do sprzedaży, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w naszych systemach, jak również w statusie konta sprzedawcy.

Należy pamiętać, że zmiana statusu oferty na „brak produktu w magazynie” (ang. OOS, Out of Stock) nie oznacza, że dana oferta jest zgodna z zasadami. Brak prawidłowego zamknięcia lub usunięcia wszystkich ofert dotyczących produktów objętych ograniczeniami z Twojego asortymentu może skutkować odebraniem uprawnień sprzedawcy. Jeśli uważasz, że Twój produkt został nieprawidłowo zidentyfikowany jako produkt objęty ograniczeniami na stronie Amazon, natychmiast zamknij ofertę, aby zapewnić zgodność z zasadami, i złóż odwołanie do Obsługi Sprzedawcy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie obowiązków Sprzedawcy w przypadku prowadzenia sprzedaży w serwisie Amazon, zapoznaj się z Dodatkowymi Informacjami i Materiałami dla Sprzedawców o naszej Polityce Produktów Objętych Ograniczeniami. Zapoznaj się również z naszym dokumentem poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ) w kwestii produktów objętych ograniczeniami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates