Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Artykuły spożywcze i napoje

Poniższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny. Amazon zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty (ang. listing), co do której uzna, że sprzedaż oferowanego artykułu byłaby z jakiegokolwiek powodu nieodpowiednia.

Przykłady dozwolonych ofert

Przypomnienie: Wszystkie oferty i produkty muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

 • Artykuły spożywcze są dozwolone pod warunkiem, że są prawidłowo zapakowane, opatrzone etykietą i należycie dostarczone oraz są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie oferty muszą być zgodne z Rozporządzeniem unijnym w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Wszystkie składniki muszą być zgodne z prawem i nie mogą przekraczać dozwolonych ilości lub stężeń granicznych.
 • Wszystkie artykuły spożywcze oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Amazon muszą być opatrzone etykietami sporządzonymi w języku tej strony (warunek minimalny). Na przykład, wszystkie artykuły spożywcze oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Amazon.pl muszą być opatrzone etykietami sporządzonymi w języku polskim (warunek minimalny).
 • Wszystkie artykuły spożywcze oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Amazon muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi i lokalnymi, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi informacji o żywności i etykietowania (takimi jak rozporządzenie 1169/2011/WE).

Przykłady zabronionych ofert

 • Zakazane produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty zawierające składniki z rekinów, delfinów, wielorybów lub morświnów.
 • Produkty, które zostały zafałszowane lub są niewłaściwie oznakowane.
 • Produkty, których opakowania zostały zmienione w sposób powodujący usunięcie lub zasłonięcie jakichkolwiek kodów identyfikacyjnych umieszczonych na opakowaniu przez producenta lub dystrybutora, takich jak numery partii lub numery serii.
 • Produkty, które urzędnik lub instytucja rządowa, na poziomie krajowym lub innym, określiła jako stwarzające nieuzasadnione ryzyko urazu lub choroby, lub które nie są bezpieczne dla spożycia przez ludzi, np.:
  • Dodatek aromatyczny 3-acetylo-2, 5-dimetylotiofen
  • Bentonit wapienny
  • Kava kava (pieprz metystynowy)
 • Produkty, których data ważności lub przydatności do użycia minęła.
 • Niezarejestrowane nowe artykuły spożywcze zgodnie z Katalogiem Nowej Żywności (ang. Novel Food Catalogue) Komisji Europejskiej, np.:
  • Synsepal słodki (tzw. Cudowny Owoc, ang. Miracle berry)
  • Wiecznik kulisty
  • Pueraria Mirifica
  • Epimedium
 • Inne produkty, takie jak:
  • Foie gras.
  • Żelki typu „mini-cup”.
  • Żabie udka.
 • Żywność zawierająca jakikolwiek niedozwolony narkotyk.
 • Żywność zawierająca jakiekolwiek informacje o działaniu prozdrowotnym, które nie są dozwolone na mocy rozporządzenia unijnego w sprawie oświadczeń zdrowotnych.
 • Dodatki do żywności, które są zakazane we wszystkich lub niektórych artykułach spożywczych, np.:
  • Butan (E943a)
  • Izobutan (E943b)
  • Propan (E944)
  • Konjac (E425)
  • Bromowany olej roślinny (BVO)
 • Żelki konopne i inne podobne produkty z konopi przemysłowych

Uwaga: Sprzedawcy, którzy oferują przedmioty zakazane, mogą zostać tymczasowo lub na stałe pozbawieni uprawnień do sprzedaży.

Powiązane Strony Pomocy Amazon

Dalsze przydatne informacje

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates