Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Regulamin sprzedaży produktów wykonanych ręcznie Amazon

Amazon Handmade to sklep z produktami ręcznej roboty, wykonanymi przez Sprzedawców rękodzielników („Rękodzielnicy”). Amazon wykorzystuje proces aplikacji, aby dodać nowych Rękodzielników do kategorii Rękodzieło, aby zapewnić klientom możliwość zakupu z pewnością autentyczności.

Poniższe warunki uzupełniają Umowę dotyczącą Amazon Services Business Solutions i regulują uczestnictwo użytkownika w programie Amazon Handmade.

Amazon zastrzega sobie prawo do cofnięcia uprawnienia do sprzedaży w dowolnym momencie i według własnego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do aktualizacji niniejszych warunków.

Kwalifikacja do programu Amazon

Twój udział w serwisie Amazon Handmade podlega zatwierdzeniu przez firmę Amazon. Aby złożyć wniosek, przejdź tutaj.

Członkowie grup współpracujących muszą podać link do każdej dokumentacji online zawierającej szczegółowe informacje dotyczące ich organizacji.

Kwalifikacja produktów do opcji Amazon Handmade

W sklepie z ręcznie robionymi produktami (Handmade) możesz wystawiać wyłącznie produkty, które spełniają wymagania kwalifikacji opisane w sekcji Kwalifikacja produktów do opcji Amazon Handmade w sekcji Witamy w Handmade.

Opłaty

Rejestracja i zezwolenie na sprzedaż w sklepie Amazon Handmade wiąże się z odstąpieniem od opłaty za sprzedaż (25 GBP) dla Rękodzielników, którzy są zatwierdzonymi Sprzedawcami w kategorii Handmade.

Rękodzielnicy uiszczają prowizję od sprzedaży za każdy sprzedany produkt. Zobacz Amazon Handmade: prowizja od sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji na jej temat

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne powiązane zasady

Musisz przestrzegać wszystkich przepisów federalnych, stanowych i lokalnych oraz zasad Amazon mających zastosowanie do Twoich produktów i ofert produktów. Nie możesz naruszać prawa własności intelektualnej marek lub właścicieli innych praw.

Więcej informacji na temat zasad Amazon dotyczących własności intelektualnej można znaleźć w Zasadach dotyczących Własności intelektualnej dla Sprzedawców.

Zalecamy zarejestrowanie się w Amazon Brand Registry.

Amazon Brand Registry pomaga Rękodzielnikom chronić zarejestrowane znaki towarowe w serwisie Amazon oraz zapewnić precyzyjną i rzetelną obsługę klientów. Aby kwalifikować się do tego programu, marki muszą mieć zarejestrowany znak towarowy.

Zapewnienie autentyczności ręcznie wykonywanych produktów

Amazon zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeprowadzenia weryfikacji produktów i Rękodzielników wystawiających je w kategorii Handmade. W ramach tej weryfikacji zastrzegamy sobie prawo do usuwania ofert i/lub Rękodzielników, którzy nie spełniają konkretnych wytycznych i zasad Amazon lub Handmade. Każdy Rękodzielnik, którego dotyczy usunięcie z Amazon, zostanie powiadomiony i w większości przypadków będzie miał możliwość odwołania się od tej decyzji.

Rękodzielnicy otrzymają powiadomienia o egzekwowaniu przepisów poprzez Powiadomienie o jakości obsługi w serwisie Seller Central ze szczegółowymi informacjami na temat tego, co jest potrzebne do przeprowadzenia audytu przez Amazon, a także ramy czasowe, w których Rękodzielnik będzie musiał dostarczyć te informacje Amazon.

Rękodzielnicy, którzy wielokrotnie próbują obchodzić decyzje lub działania podejmowane przez Amazon Handmade, mogą w konsekwencji utracić na stałe możliwość sprzedaży w sklepie Handmade.

Wymagania dotyczące ofert

Oferty muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami dotyczącymi ofert Amazon i wymaganiami dotyczących ofert produktów ręcznie wykonywanych, zgodnie z dokumentacją zawartą w serwisie Amazon Handmade: Zasady i wymagania dotyczące kategorii ofert.

Dane dotyczące personalizacji

Producenci sprzedający towary spersonalizowane podlegają Warunkom programu personalizacji dla Sprzedawców.

Zwroty produktów ręcznie robionych, zwroty kosztów, uzupełnienia i anulowanie zamówienia

Sprzedawcy produktów ręcznie robionych muszą przestrzegać wszystkich Zasad Amazon Handmade dotyczących zwrotów, zwrotu kosztów i anulowania, a także Amazon Handmade: Realizacja zamówień.

Udostępnianie informacji

Oprócz wszelkich umów o udostępnianiu informacji w ramach Umowy dotyczącej Amazon Services Business Solution, zgadzasz się, że tworząc stronę profilu Rękodzielnika wszelkie informacje o Tobie lub Twoich produktach (w tym obrazy Twoje lub Twoich produktów) mogą być udostępniane klientom Amazon za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych punktów online.

Ogłoszenia i komunikaty prasowe

Twórcy prowadzący własne działania PR, niezależnie lub za pośrednictwem zakontraktowanej agencji, które obejmują wszelkie wzmianki o Amazon lub Amazon Handmade, powinni zaangażować Zespół PR Amazon Handmade do przeglądu treści na dwa tygodnie przed pojawieniem się ogłoszenia lub komunikatu prasowego. Skontaktuj się z Działem obsługi programu Handmade za pośrednictwem funkcji Skontaktuj się z nami, a oni połączą Cię z kimś z zespołu Handmade PR.

Wyślij wersję roboczą publikacji jako dokument programu Word, który może być skierowany do wewnętrznych zainteresowanych stron Amazon i przez nie sprawdzony.

Przedstawiciel zespołu Handmade PR skontaktuje się z Tobą, gdy tylko będzie to możliwe.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates