Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Scal konta

Scalając konta, możesz prowadzić sprzedaż towarów w międzynarodowych sklepach Amazon w ujednolicony sposób, a także łatwiej zarządzać swoim biznesem i rozwijać go, uzyskując korzyści skali. Zyskasz również dostęp do narzędzi wcześniej ograniczonych do jednego kraju i otrzymasz zniżkę na opłatę abonamentową za profesjonalny plan sprzedaży.

Sprawdzanie, czy konta są już scalone

Lista scalonych kont jest dostępna w Seller Central po kliknięciu przełącznika sklepu znajdującego się na górnym pasku nawigacyjnym. Jeśli masz konta, których nie ma na liście, możesz je scalić, korzystając z poniższych instrukcji.

Jeśli sprzedajesz już w wielu krajach lub regionach i chcesz scalić konta:


 1. Zaloguj się do Seller Central i wybierz Konta globalne z menu rozwijanego Ustawienia.
 2. Na stronie Konta globalne kliknij kartę Scal konta.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie i wybierz konta, które chcesz scalić.
 4. Gdy pojawi się monit o ponowne zalogowanie, wprowadź adres e-mail i hasło do konta, które chcesz scalić.
 5. Po zalogowaniu zobaczysz podgląd nowo scalonych kont.
 6. Kliknij przycisk Potwierdź i scal, zaakceptuj regulamin, a następnie kliknij ponownie przycisk Potwierdź i scal.

Rejestracja w celu sprzedaży w nowym regionie i scalenie konta

Jeśli chcesz sprzedawać w nowym kraju lub regionie:


 1. Zaloguj się do Seller Central w kraju lub regionie, w którym już sprzedajesz, i wybierz Sprzedawaj na całym świecie z menu rozwijanego Zapasy.
 2. Kliknij kartę kraju lub regionu, w którym chcesz się zarejestrować.
 3. Kliknij pozycję Zarejestruj dla kraju lub regionu, w którym chcesz sprzedawać.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się, użyj adresu e-mail i hasła dla regionu, w którym już sprzedajesz.
 5. Dokończ rejestrację, podając w razie potrzeby dodatkowe informacje. Nowe kraje, w których będziesz zarejestrowanym sprzedawcą, zostaną automatycznie scalone po zakończeniu procesu rejestracji.

Zasady scalania kont

Wszyscy sprzedawcy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad podczas scalania kont. Konta są scalane na stałe. Po ich scaleniu nie będzie można cofnąć tego procesu.

 • Możesz scalać tylko konta, które do Ciebie należą.
 • Jeśli jesteś dostawcą rozwiązań, agencją internetową lub integratorem zarządzającym kontem, nie scalaj kont. Zamiast tego skonsultuj się z właścicielem konta i poproś go, aby samodzielne wykonał tę czynność. Scalonych kont nie można rozłączyć.

Opłaty abonamentowe za profesjonalny plan sprzedaży dla scalonych kont

Aby pomóc Ci rozwijać Twój biznes, oferujemy możliwość tańszego prowadzenia sprzedaży towarów w wielu krajach. Jeśli scalisz konta, miesięczną opłatą będzie jedna z następujących wartości, w zależności od tego, która z nich jest niższa1:

 • suma opłat abonamentowych dla każdego kraju, w którym masz aktywne oferty lub
 • równowartość kwoty 39,99 USD miesięcznie.

Jeśli na przykład utrzymujesz scalone konta z profesjonalnym planem sprzedaży w Indiach (brak opłaty abonamentowej) i Meksyku (opłata abonamentowa wynosi 600 MXN/30,43 USD) i masz aktywne oferty w obu sklepach, zapłacisz opłatę abonamentową w wysokości 30,43 USD miesięcznie, przy czym obciążymy Twoje meksykańskie konto jej równowartością w wysokości 600 MXN. Jeśli utrzymujesz scalone konta z profesjonalnym planem sprzedaży w Stanach Zjednoczonych (opłata abonamentowa wynosi 39,99 USD), Europie (opłata abonamentowa wynosi 39 EUR/45,94 USD) i Japonii (opłata abonamentowa wynosi 4900 JPY/44,18 USD) i masz aktywne oferty we wszystkich 3 krajach, zapłacisz równowartość kwoty 39,99 USD rozliczoną na koncie w Stanach Zjednoczonych jako 12,09 USD, na koncie w Europie jako 11,79 EUR i na koncie w Japonii jako 1482 JPY.

Opłatę abonamentową podzielimy proporcjonalnie między kraje lub regiony, w których masz aktywne oferty, i naliczymy ją oddzielnie w poszczególnych walutach lokalnych2. Jeśli już prowadzisz sprzedaż towarów w wielu krajach, korzystając ze scalonych kont, opłata obniżona zostanie zastosowana automatycznie. Opłatę można sprawdzić w Raporcie o płatnościach, w sekcji ze szczegółami transakcji. Jeśli sprzedajesz w wielu krajach, ale nie korzystasz ze scalonych kont, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby spełnić warunki tej oferty.

Region/kraj Miesięczna opłata abonamentowa na kraj3 Opłata abonamentowa za scalone konto
Stany Zjednoczone 39,99 USD Nie więcej niż równowartość 39,99 USD
Kanada 29,99 CAD
Meksyk 600 MXN
Brazylia 19 BRL
Europa 25 GBP, 39 EUR, 410 SEK lub 165,91 PLN
Zjednoczone Królestwo
Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Holandia
Szwecja
Polska
Turcja Bez opłat
Indie Bez opłat
Japonia 4900 JPY
Australia 49,95 AUD
Zjednoczone Emiraty Arabskie Bez opłat
Arabia Saudyjska Bez opłat
Singapur Bez opłat
Łącznie Do 217,78 USD4

1 Prowizja od sprzedaży, opłata FBA, opłata za finalizację sprzedaży i inne opłaty będą nadal obowiązywać.

2 Kwota ta może się różnić w zależności od kursu wymiany walut obowiązującego w momencie obliczania opłaty miesięcznej, ale zawsze będzie wynosiła nie więcej niż równowartość 39,99 USD po obowiązującym kursie wymiany walut, bez podatku (z wyjątkiem Brazylii i Meksyku). Opłaty za transakcje zagraniczne mogą być pobierane przez bank lub wystawcę karty kredytowej i nie są uwzględniane w powyższych kwotach.

3 Może nie odzwierciedlać innych aktualnych promocji na opłaty.

4 Wartości orientacyjne oparte na kursach wymiany walut obowiązujących w dniu 17 maja 2021 r.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates