Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wskaźnik niezadowolenia z obsługi zwrotów

Wskaźnik niezadowolenia z obsługi zwrotów (RDR) mierzy zadowolenie klientów ze sposobu realizacji zwrotów. Wrażenia ze zwrotu są negatywne, gdy żądanie zwrotu ma negatywną opinię klienta (wskaźnik negatywnych opinii dotyczących zwrotów), nie odpowiedziano na nie w ciągu 48 godzin (wskaźnik opóźnionych odpowiedzi) lub niepoprawnie je odrzucono (nieprawidłowy współczynnik odrzucenia). Wskaźnik niezadowolenia z obsługi zwrotów to negatywne żądania zwrotu jako procent wszystkich żądań zwrotu.

Zgodnie z naszą polityką Sprzedawcy powinni utrzymywać wskaźnik RDR poniżej 10%. W tej chwili nie ma kary za nieosiągnięcie celu jakości obsługi, lecz kupujący z nierozwiązanymi problemami częściej niż inni pozostawiają negatywne opinie i zgłaszają roszczenia w ramach gwarancji od A do Z.

Wskaźnik niezadowolenia z obsługi zwrotów (RDR) obejmuje trzy elementy:

 • Wskaźnik negatywnych opinii dotyczących zwrotów
 • Wskaźnik opóźnionych odpowiedzi
 • Nieprawidłowy współczynnik odrzucenia

Wskaźnik negatywnych opinii dotyczących zwrotów

Wskaźnik negatywnych opinii dotyczących zwrotów jest procentem poprawnych żądań zwrotu, które otrzymały negatywne opinie klientów. W przypadku każdego żądania zwrotu pytamy kupujących, czy ich problem ze zwrotem został rozwiązany. Jeśli odpowiadają, że problemu ze zwrotem nie rozwiązano, wówczas uznajemy, że żądanie zwrotu ma negatywną opinię.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo otrzymania negatywnej opinii, możesz wykonywać następujące czynności:

Automatycznie autoryzuj zwroty. Możesz automatycznie autoryzować wszystkie żądania zwrotów w ciągu określonej liczby dni lub tylko te żądania, które są zgodne z polityką zwrotów Amazon. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo otrzymania negatywnej opinii.

Sprawdzaj żądania zwrotu codziennie. Jeśli nie odpowiesz na żądanie zwrotu, jest bardziej prawdopodobne, że żądanie uzyska negatywną opinię.

Odpowiadaj szybko. Jeśli odpowiadasz kupującym w ciągu 2 dni, jest mniej prawdopodobne, że wystawią negatywną opinię.

Rozwiązuj problemy kupujących. Odrzucenie żądania bez rozwiązania problemu kupującego zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania negatywnej opinii.

Monitoruj negatywne opinie. Pamiętaj, aby sprawdzać swoje opinie: żądanie zwrotu, które otrzyma negatywną opinię, z większym prawdopodobieństwem będzie skutkować roszczeniem.

Wskaźnik opóźnionych odpowiedzi

Wskaźnik opóźnionych odpowiedzi jest procentem poprawnych żądań zwrotu, dla których nie autoryzowano zwrotu towaru, nie dokonano zwrotu kosztów lub nie zamknięto żądania w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.

Nieprawidłowy współczynnik odrzucenia

Nieprawidłowy współczynnik odrzucenia to procent żądań zwrotu zgodnych z zasadami, które niepoprawnie odrzucono. Jeśli zwrot jest zgodny z zasadami, kupujący powinien otrzymać pełny zwrot kosztów, uzyskać autoryzację żądania lub problem należy rozwiązać tak, aby kupujący zrezygnował ze zwrotu. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, uważamy, że zwrot nieprawidłowo odrzucono.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zwrotów.

Wybieraj kody zamknięcia, by rozwiązać problem bez zwrotu towaru

Jeśli kupujący zażąda zwrotu, lecz rozwiążesz problem bez przetwarzania zwrotu, wybierz jeden z następujących odpowiednich kodów zamknięcia:

 • Anulowane na żądanie kupującego
 • Wymiana bez zwrotu
 • Rozwiązano problem techniczny

Jeśli zdecydujesz się na zwrot kosztów kupującemu, nie żądając zwrotu towaru, wybierz jeden z następujących kodów zamknięcia:

 • Zwrot kosztów bez zwrotu towaru
 • Poprzednio zwrócony

Aby wyświetlić swój wskaźnik RDR i pobrać raport dotyczący RDR:

 1. Przejdź do strony Kondycja konta.
 2. W sekcji Jakość obsługi klienta kliknij Wyświetl szczegóły.
 3. Wybierz kartę Wskaźnik niezadowolenia z obsługi zwrotów. Przewiń w dół i kliknij przycisk Pobierz raport.

Zobacz także

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates