Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Automatyczne dopasowanie cen

Automatyczna korekta cen umożliwia automatyczne dostosowywanie cen jednostek SKU w katalogu w odpowiedzi na zdarzenia, takie jak cena Polecana oferta (Buy Box), bez konieczności powrotu do jednostki SKU za każdym razem, gdy chcesz zmienić cenę.

Obejrzyj poniższe filmy wideo, aby dowiedzieć się więcej o automatycznej korekcie cen:

Utwórz regułę cenową, ustaw parametry reguły, a następnie wybierz jednostki SKU, do których ma zastosowanie reguła. Wynika to z faktu, że automatyczna korekta cen jest stosowana tylko do wyznaczonych przez Ciebie jednostek SKU, a nie do całego katalogu. W dowolnym momencie możesz uruchomić i zatrzymać automatyczne reguły cenowe, a także zmienić reguły lub jednostki SKU, do których mają zastosowanie Twoje reguły. Ceny można kontrolować definiując parametry reguły, ustawiając granice ceny minimalnej i maksymalnej (opcjonalnie) i wybierając jednostki SKU, dla których ma być zastosowana automatyczna korekta cen.

Jeśli ustawisz aukcje jako Nieaktywne, wszystkie reguły cenowe mające zastosowanie do tych ofert zostaną wstrzymane, dopóki Twoje oferty nie zostaną ponownie ustawione jako Aktywne. Dowiedz się więcej na temat ustawiania ofert jako Aktywne lub Nieaktywne.


Automatyczne dopasowanie cen


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates