Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie reguły cenowej

Reguła cenowa jest ustalana, gdy nastąpi automatyczna zmiana ceny. Na przykład możesz utworzyć regułę, która pozostaje o 0,50 zł poniżej ceny Buy Box, lub inną regułę, aby Twoja cena pozostała o 5 zł powyżej najniższej ceny rynkowej, która korzysta z tego samego kanału realizacji.

Aby utworzyć regułę cenową, wykonaj następujące kroki:

 1. Na stronie głównej Automatyczna korekta cen kliknij przycisk Rozpocznij. Jeśli już utworzono regułę cenową i chcesz utworzyć drugą regułę, kliknij opcję Utwórz nową regułę cenową na stronie głównej.
 2. Z listy rozwijanej wybierz typ reguły, którą chcesz utworzyć. W swojej regule możesz porównać jednostki SKU z ceną Buy Box, z najniższą ceną lub na podstawie jednostek sprzedaży.
 3. Wprowadź nazwę reguły. Nazwa ta powinna być krótka, ale wystarczająco opisowa, aby zapamiętać ją na później; na przykład: „Dopasuj do ceny Buy Box” lub „Reguła niskiej ceny świątecznej”. Kliknij Przejdź do wyboru rynku(-ów).
 4. Zaznacz pole wyboru dla jednego lub więcej rynków, dla których ma być stosowana reguła. Kliknij Zapisz i kontynuuj, aby wybrać parametry reguły.
  Uwaga: Należy powtórzyć następujące kroki od 5 do 9 dla każdego rynku wybranego w kroku 4.
 5. Określ działanie cenowe, które chcesz by podjęła Automatyczna korekta cen. Jeśli w kroku 2 wybrano konkurencyjną cenę Buy Box lub konkurencyjną najniższą cenę, możesz dopasować, przebić lub pozostać powyżej ceny Buy Box lub Najniższej ceny.
 6. Zdefiniuj kwotę, przy jakiej ma uruchamiać się automatyczna korekta cen, jako kwotę lub procent.
  Uwaga: Należy wprowadzić minimalną wartość wynoszącą co najmniej 1% lub 0,50 zł, a maksymalny procent, który można wprowadzić to 90%.
 7. Wybierz filtry dla swojej reguły, zaznaczając pola wyboru obok każdej opcji filtru. Filtry umożliwiają identyfikację typów ofert, które chcesz porównać. Wszystkie zasady automatycznej korekty cen mają zastosowanie do ofert w tym samym stanie i na tym samym poziomie ASIN. Dodatkowe przykłady filtrów mogą obejmować porównywanie tylko z ofertami FBA lub porównywanie tylko z ofertami sprzedawców o ocenie sprzedawcy w granicach 5% od Twojej lub lepszych.
 8. Aby potwierdzić działanie reguł zgodnie z oczekiwaniami, przeczytaj Podsumowanie reguł, aby uzyskać ostateczne potwierdzenie. Zostanie to wyświetlone pod filtrami i określi, jak działa twoja reguła.
 9. Po zakończeniu czynności na jednym rynku kliknij Zapisz tę regułę, a reguła zostanie zapisana.
  Uwaga: Jeśli wybrano opcję utworzenia tej reguły na więcej niż jednym rynku, rozwiń okno dla następnego rynku i powtórz kroki od 5 do 9 aż do wybrania parametrów reguły dla każdego rynku wybranego w kroku 4.

Po zakończeniu kliknij Przejdź do wyboru jednostki SKU, aby przejść do następnego kroku. Dopóki nie przypiszesz jednostek SKU do swojej reguły, Automatyczna korekta cen nie zmieni żadnych cen w Twoich jednostkach SKU.

Następnie: Dodawanie jednostek SKU do reguły cenowej

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates