Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dodawanie jednostek SKU do reguły cenowej

Po utworzeniu reguły cenowej wybierz jednostki SKU, aby zastosować regułę cenową. Automatyczna korekta cen nie zmienia cen w Twoim imieniu, dopóki nie klikniesz Rozpocznij zmianę cen dla jednostki SKU.

Aby dodać jednostki SKU do reguły cenowej, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz jednostkę SKU, którą chcesz dodać do reguły cenowej. Automatyczna korekta cen pokazuje aktywne jednostki SKU w Twoim katalogu. Można wyszukiwać jednostki SKU według nazwy produktu, numeru ASIN, jednostki SKU lub identyfikatora produktu (UPC, EAN lub JAN).
  2. Po znalezieniu jednostki SKU, której cenę chcesz zmienić zgodnie z regułą, dodaj swoją cenę minimalną i cenę maksymalną (opcjonalnie). Jeśli nie ustawisz ceny maksymalnej, automatyczna korekta cen ochroni zaufanie klientów w Twoim imieniu, zapewniając, że ceny Twoich ofert nie są znacznie wyższe od aktualnych cen, tak aby Twoje oferty mogły stać się Proponowaną ofertą (Buy Box).
    Uwaga: Cena minimalna i cena maksymalna (opcjonalnie) to limity automatycznej korekty cen, więc upewnij się, że ustalasz ceny, po których spokojnie sprzedajesz.
  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Podejmij działanie i wybierz regułę, do której chcesz przypisać jednostkę SKU.
  4. Wybierz Rozpocznij zmianę cen. Po kliknięciu przycisku Rozpocznij zmianę cen dla jednostki SKU, cena jednostki SKU zostanie automatycznie zmieniona w oparciu o wybraną regułę. Cena jest zgodna ze zdefiniowanymi kryteriami, w ramach ustalonych cen minimalnych i maksymalnych.
  5. Powtórz czynność z wszystkimi jednostkami SKU, których cenę w katalogu chcesz zmienić.
    Uwaga: Możesz kontynuować lub wstrzymać zmianę cen, jeśli dokonasz ręcznej aktualizacji ceny w Seller Central przy użyciu kanałów, Zarządzaj cenami lub Zarządzaj zapasami. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Kontynuuj lub wstrzymaj zmiany cen po ręcznej aktualizacji ceny.

Ewentualnie można skorzystać z pliku Regionalnej automatycznej korekty cen, aby dodać jednostki SKU do reguł.

Aby dowiedzieć się więcej o pliku Regionalnej automatycznej korekty cen, kliknij tutaj.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates