Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wstrzymywanie, wznawianie lub usuwanie reguły cenowej

Możesz zatrzymać regułę cenową, wstrzymując lub usuwając ją.

Wstrzymaj regułę cenową

Po wstrzymaniu reguły cenowej automatyczna korekta cen dla tych jednostek SKU zostanie zatrzymana, a ceny pozostaną zgodne z wartością ostatniej zmiany ceny. Wstrzymywanie i wznawianie reguły może potrwać do jednej godziny, aby objąć wszystkie jednostki SKU skojarzone z tą regułą, w zależności od liczby jednostek SKU przypisanych do reguły.

Aby wstrzymać regułę cenową:

  • Przejdź do strony głównej Automatycznej korekty cen, wybierz opcję Podejmij działanie, a następnie Wstrzymaj regułę.
  • Regułę wstrzymaną można wznowić w dowolnym momencie, wybierając opcję Podejmij działanie, a następnie Wznów regułę.

Usuwanie reguły cenowej

Po usunięciu reguły cenowej automatyczna korekta cen jednostek SKU przypisanych do reguły zostanie zatrzymana. Usuwane są wszystkie zapisy w regule.

Aby trwale usunąć regułę cenową, przejdź do strony głównej Automatycznej korekty cen, kliknij Podejmij działanie, a następnie Usuń regułę.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates