Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Modyfikowanie reguły cenowej

  1. Na stronie głównej Automatyczna korekta cen przejdź do reguły, którą chcesz zmienić.
  2. W kolumnie Podejmij działanie kliknij przycisk Edytuj parametry reguły. Tutaj możesz edytować parametry reguły podobnie jak w momencie jej ustalania.
Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zapisz tę regułę na Amazon parametry reguły zmiany cen zostaną zastosowane do wszystkich jednostek SKU ujętych w regule. Proces ten może potrwać około godziny.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates