Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Co się stanie z ceną, jeśli...

Ceny zmieniają się automatycznie w zakresie wyznaczonym przez (opcjonalnie) ustawione ceny minimalne i maksymalne. Jeśli nie ustawisz ceny maksymalnej, funkcja Automatyczne dopasowanie cen pozwoli Ci utrzymać zaufanie klientów, gwarantując, że Twoje ceny nie będą znacznie wyższe niż ostatnie ceny oraz że Twoje oferty produktów będą mogły stać się proponowaną opcją zakupu. Aby pomóc Ci zrozumieć, jak działa automatyczne dopasowanie cen, w tej tabeli opisano, co się dzieje z regułą lub ceną w określonych okolicznościach.

Zdarzenie Wynik
Ustalam regułę „cena wyższa/niższa niż proponowana opcja zakupu”, po czym moja oferta produktu staje się proponowaną opcją zakupu. Użyta reguła spowoduje zatrzymanie dopasowywania cen w momencie, gdy Twoja oferta produktu stanie się proponowaną opcją zakupu.
Ustalam regułę „cena wyższa/niższa niż najniższa cena”, po czym to moja oferta produktu ma najniższą cenę.

Użyta reguła zagwarantuje, że cena pozostanie niższa od drugiej najniższej ceny o wstępnie zdefiniowaną wartość.

Jeśli na przykład druga najniższa cena wzrośnie ze 100 PLN do 110 PLN, a ustawiona reguła powoduje przebicie najniższej ceny o 2,50 PLN, wówczas Twoja cena zmieni się na 107,50 PLN.

Cena proponowanej opcji zakupu / najniższa cena spada znacznie poniżej Twojej ceny minimalnej.

(Na przykład ustawiona reguła powoduje przebicie ceny proponowanej opcji zakupu o 0,50 PLN, a cena minimalna to 100 PLN. Cena proponowanej opcji zakupu to 95 PLN).

Twoja cena osiągnie minimalny poziom.

Jeśli na przykład ustawiona reguła powoduje przebicie ceny proponowanej opcji zakupu o 0,50 PLN, a cena minimalna to 100 PLN, gdy cena proponowanej opcji zakupu zmieni się na 95 PLN, Twoja cena pozostanie na poziomie 100 PLN.

Ja i inny sprzedawca korzystający z automatycznego dopasowania cen ustaliliśmy reguły cenowe dotyczące tego samego ASIN. Twoja cena zostanie ostatecznie ustalona na poziomie podyktowanym przez Twoją regułę i regułę drugiego sprzedawcy.

Jeśli na przykład Ty i drugi sprzedawca ustawiliście regułę „utrzymaj cenę niższą od najniższej ceny o 0,50 PLN”, Twoja cena minimalna to 50 PLN, a cena minimalna drugiego sprzedawcy to 52,5 PLN, Twoja cena od razu zmieni się na 52 PLN, a cena drugiego sprzedawcy na 52,50 PLN, co pozwoli uniknąć wielu drobnych zmian cen.

Jestem jedynym sprzedawcą wystawiającym ASIN i ustawiam regułę „proponowana opcja zakupu / najniższa cena”. Twoja cena nie ulegnie zmianie, dopóki nie pojawi się odpowiednia oferta produktu powiązana z danym ASIN.
Usuwam cenę minimalną lub maksymalną za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie feedu, funkcja Zarządzaj cenami lub Zarządzaj zapasami, albo aktualizuję cenę minimalną lub maksymalną, podając niepoprawną kwotę. W przypadku danego SKU wstrzymuje się stosowanie reguły cenowej. Cena pozostaje w wysokości sprzed wstrzymania reguły. Aby ponownie uruchomić regułę dla danego SKU, przejdź na stronę Automatyczne dopasowanie cen, wybierz regułę i opcję Wznów.
Zatrzymuję dopasowywanie ceny SKU. Cena pozostaje w wysokości ostatnio dopasowanej automatycznie do czasu wznowienia działania reguły cenowej lub zmiany ceny za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie feedu, funkcja Zarządzaj cenami lub funkcja Zarządzaj zapasami.
Usuwam regułę cenową. Ceny pozostają w wysokości ostatnio dopasowanej automatycznie do czasu zmiany cen za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie feedu, funkcja Zarządzaj cenami lub funkcja Zarządzaj zapasami.
Zmieniam regułę i ją zapisuję. Ceny wszystkich kodów SKU powiązanych z tą regułą zmieniają się zgodnie z nową logiką. Proces ten może potrwać do 1 godziny.
Przypisuję używaną jednostkę SKU do reguły „proponowana opcja zakupu”.

Cena SKU się nie zmieni. W tej chwili automatyczne dopasowanie cen nie obsługuje proponowanej opcji zakupu w przypadku produktów używanych.

Używam funkcji tworzenia ofert międzynarodowych do synchronizacji cen w różnych sklepach Amazon i korzystam z automatycznego dopasowania cen w sklepie źródłowym.

Ceny w sklepach docelowych zostaną zsynchronizowane z automatycznie dopasowaną ceną ze sklepu źródłowego. Wyobraź sobie na przykład, że konfigurujesz tworzenie ofert międzynarodowych tak, aby synchronizować cenę w sklepie docelowym we Francji z ceną w sklepie źródłowym w Niemczech, oraz ustawiasz regułę „dopasuj do proponowanej opcji zakupu” dotyczącą SKU w Niemczech. Jeśli w wyniku zadziałania automatycznej reguły cena w Niemczech zmieni się z 18,99 EUR na 17,99 EUR, cena we Francji również zmieni się z 18,99 EUR na 17,99 EUR.

Używam funkcji tworzenia ofert międzynarodowych do synchronizacji cen w różnych sklepach Amazon i korzystam z automatycznego dopasowania cen w sklepie docelowym. Automatyczna zmiana ceny w sklepie docelowym spowoduje usunięcie powiązania w ramach narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych w przypadku danego SKU w tym sklepie docelowym, tak samo jak w przypadku zmiany ceny w sklepie docelowym za pośrednictwem strony Zarządzaj zapasami. Wyobraź sobie na przykład, że konfigurujesz tworzenie ofert międzynarodowych tak, aby synchronizować cenę w sklepie docelowym we Francji z ceną w sklepie źródłowym w Niemczech, oraz ustawiasz regułę „dopasuj do proponowanej opcji zakupu” dotyczącą SKU we Francji. Gdy dojdzie do zmiany ceny we Francji, synchronizacja ze zmianą ceny tego SKU w Niemczech nie będzie już przeprowadzana. Ceny możesz ponownie zsynchronizować, usuwając SKU z automatycznego dopasowania cen, a następnie usuwając go z listy wykluczeń narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych.
Wybierasz regułę polegającą na dopasowaniu do ceny proponowanej opcji zakupu oraz ustawiasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu jest proponowaną opcją zakupu. Inny sprzedawca wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 18 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 15 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen ustawi Twoją cenę na 15 PLN, aby dopasować ją do konkurencyjnej ceny.
Wybierasz regułę polegającą na dopasowaniu do ceny proponowanej opcji zakupu oraz ustawiasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu nie jest proponowaną opcją zakupu. Sprzedawca A ma proponowaną opcję zakupu w cenie 13 PLN, a sprzedawca B wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 15 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 17 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen utrzyma Twoją cenę na poziomie 13 PLN, aby dopasować ją do ceny proponowanej opcji zakupu.
Wybierasz regułę polegającą na dopasowaniu do ceny proponowanej opcji zakupu oraz ustawiasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu jest proponowaną opcją zakupu. Inny sprzedawca wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 15 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 17 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen ustawi Twoją cenę na 15 PLN w oparciu o kolejną najlepszą ofertę produktu.
Ustawiasz regułę polegającą na utrzymywaniu ceny na poziomie 1 PLN poniżej ceny proponowanej opcji zakupu oraz wybierasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu jest proponowaną opcją zakupu. Inny sprzedawca wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 15 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 17 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen ustawi Twoją cenę na 14 PLN w oparciu o kolejną najlepszą ofertę produktu.
Ustawiasz regułę polegającą na utrzymywaniu ceny na poziomie 3 PLN poniżej ceny proponowanej opcji zakupu oraz wybierasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu jest proponowaną opcją zakupu. Inny sprzedawca wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 15 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 17 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen utrzyma Twoją cenę na poziomie 13 PLN. Ponieważ cena kolejnej najlepszej oferty to 15 PLN, zastosowanie reguły spowodowałoby ustawienie Twojej ceny na poziomie 12 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen utrzyma Twoją cenę na bieżącym poziomie 13 PLN.
Ustawiasz regułę polegającą na utrzymywaniu ceny na poziomie 4 PLN powyżej ceny proponowanej opcji zakupu oraz wybierasz porównanie z cenami spoza Amazon. Twoja cena minimalna jest ustawiona na 10 PLN, a cena maksymalna – na 20 PLN. Twoja cena to 13 PLN, a Twoja oferta produktu jest proponowaną opcją zakupu. Inny sprzedawca wystawia ten sam produkt na Amazon z ceną 15 PLN. Konkurencyjna cena zwiększa się z 13 PLN do 17 PLN. Funkcja Automatyczne dopasowanie cen ustawi Twoją cenę na 17 PLN w oparciu o kolejną najlepszą ofertę produktu.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates