Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązkowe wycofanie zapasów FBA

Powiadomienie jest dostarczane z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z umową Amazon Services Business Solutions musisz wycofać z centrów logistycznych zapasy jednostek objętych usługą Realizacja przez Amazon (FBA), które nie nadają się do sprzedaży.

Może to obejmować zapasy w stanie, który nie pozwala na ich sprzedaż (np. nienadające się do sprzedaży lub nienadające się do realizacji) lub które nie mają aktywnej oferty produktu na Amazon. Nieodpowiednie jednostki to między innymi jednostki, które nie nadają się do sprzedaży, ponieważ klient zwrócił je w stanie uszkodzonym. Przejrzyj raport o zwrotach od klientów w ramach FBA pod kątem powiązanych zwrotów, aby sprawdzić, czy Twoje zapasy nie nadają się już do sprzedaży z tego właśnie powodu.

Jeśli nie utworzysz aktywnej oferty produktu dla tych jednostek lub nie wycofasz ich w ciągu 30 dni, Amazon może je usunąć. Aby zapobiec sytuacji, w której zapasy magazynowane w centrach logistycznych Amazon ulegają przeterminowaniu, w przypadku produktów z datą ważności obowiązuje krótszy, 7-dniowy okres powiadomienia.

Aby uniknąć usunięcia zapasów przez Amazon, możesz utworzyć zlecenie wycofania zapasów dla wskazanych jednostek w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o obowiązkowym wycofaniu. Zlecenia obowiązkowego wycofania zapasów, które utworzył Amazon, nie będzie można anulować.

Przejdź na stronę Raporty o wysyłkach zrealizowanych przez Amazon, aby zidentyfikować zapasy, które zalecamy wycofać. Więcej informacji na temat tworzenia zleceń wycofania zapasów znajdziesz na stronie Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego. Więcej informacji na temat automatyzacji wycofywania zapasów znajdziesz na stronie Automatyczne wycofywanie zapasów.

Ważne: Za wycofanie zapasów pobierana jest opłata jednostkowa. Więcej informacji znajdziesz na stronie Opłaty za wycofanie i usunięcie zapasów w ramach FBA.

Mogą obowiązywać opłaty za wycofanie zapasów

Zidentyfikuj i wystaw ponownie jednostki stanowiące część zapasów objętych usługą FBA, które nie mają ofert na Amazon, odwiedzając stronę Zarządzaj zapasami bez aktywnych ofert. Raport o zapasach bez aktywnych ofert można wyświetlić w dowolnym momencie w Seller Central (wymagane logowanie).

Często zadawane pytania

Gdzie mogę zobaczyć, które zapasy nie nadają się do realizacji?

Wszystkie zapasy nienadające się do realizacji możesz wyświetlić na karcie Wycofaj zapasy nienadające się do realizacji na stronie Zarządzaj zapasami.

Jak uniknąć automatycznego usunięcia zapasów nienadających się do realizacji?

Aby uniknąć automatycznego usunięcia zapasów nienadających się do realizacji, możesz:

  • Utworzyć zlecenie wycofania zapasów nienadających się do realizacji na karcie Wycofaj zapasy nienadające się do realizacji na stronie Zarządzaj zapasami. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego.
  • Włączyć automatyczne zwroty zapasów nienadających się do realizacji, przechodząc do menu Ustawienia na koncie sprzedawcy i wybierając opcję Realizacja przez Amazon. Na stronie tej wybierz Ustawienia automatycznego wycofywania produktów nienadających się do realizacji i kliknij Edytuj.

Więcej informacji na temat zwrotu zapasów na adres poza Europą znajdziesz na stronie Dostawcy międzynarodowych przesyłek zwrotnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólne informacje dotyczące wycofywania zapasów.

Czy w przypadku obowiązkowego wycofywania zostanie naliczona opłata za usuwanie?

Tak.

Co zrobić, jeśli moje zlecenie wycofania dotyczące zapasów nienadających się do realizacji zostało anulowane?

Zlecenie wycofania zapasów może zostać anulowane z następujących powodów:

  • Zleceń wycofania zapasów nie można tworzyć dla zapasów nienadających się do realizacji, które są oznaczone jako Uszkodzone w magazynie lub Uszkodzone przez przewoźnika. Aby wyświetlić kod przyczyny, z powodu której zapasy nie nadają się do realizacji, przejdź na stronę Wycofaj zapasy nienadające się do realizacji i wybierz Nie nadaje się do realizacji z listy rozwijanej w kolumnie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zasady zwrotu kosztów za zgubione lub uszkodzone zapasy FBA.
  • Przy zlecaniu zwrotu związanego z wycofaniem zapasów podano nieprawidłowy adres.

Jeśli zlecenie wycofania zapasów zostanie anulowane wielokrotnie z przyczyn innych niż opisane powyżej, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.

Sprzedawca utworzył zlecenie wycofania zapasów dla zapasów nienadających się do realizacji przed upływem 30-dniowego okresu. Czy jednostki zostaną usunięte, jeśli Amazon nie przetworzył jeszcze zlecenia wycofania zapasów?

Nie. Nie będziemy egzekwować obowiązkowego wycofania, jeśli sprzedawca utworzył już zlecenie wycofania zapasów.

Czy są jakieś okoliczności, które pozwalają przedłużyć 30-dniowy termin obowiązkowego wycofania zapasów nienadających się do realizacji?

Nie. Nie zezwalamy na przedłużenie tego 30-dniowego okresu.

Dlaczego nie mogę znaleźć opcji anulowania zlecenia, które Amazon utworzył automatycznie dla moich zapasów nienadających się do sprzedaży?

Od 1 maja 2022 r. sprzedawcom nie przysługuje już 7-dniowy okres na anulowanie zleceń utworzonych przez zautomatyzowany system. Zachęcamy do jak najszybszego zaktualizowania ustawień automatycznego wycofywania zapasów nienadających się do realizacji w Zjednoczonym Królestwie i Unii Europejskiej lub do tworzenia zleceń wycofania zapasów na stronie Wycofaj zapasy nienadające się do sprzedaży, zanim upłynie termin wskazany w powiadomieniu, co pozwoli uniknąć automatycznego wycofania zapasów nienadających się do sprzedaży.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates