Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Weryfikacja ceny minimalnej i maksymalnej

Po rozpoczęciu zmiany cen jednostki SKU funkcja automatycznej korekty cen stosuje podstawowe reguły weryfikacji ceny minimalnej i maksymalnej (opcjonalnie), aby sprawdzić, czy cena nie jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Nasze reguły weryfikacji obejmują następujące elementy:

  • Weryfikacja ceny minimalnej: Minimalna cena produktu musi być wyższa niż minimalne prowizje od sprzedaży dla danej kategorii produktów. Dowiedz się więcej o opłatach pobieranych przez Amazon
  • Weryfikacja ceny maksymalnej: Maksymalna cena produktu musi być niższa niż 6-krotność ceny sprzedaży danego ASIN w ostatnim czasie lub 1000 PLN, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Na przykład, jeśli ostatnia cena sprzedaży danego ASIN wynosi 50 PLN, Twoja maksymalna cena musi być niższa niż 200 PLN. Jeśli ostatnia cena sprzedaży danego ASIN wynosi 250 PLN, Twoja maksymalna cena musi być niższa niż 1500 PLN (250 PLN x 6). Jeśli Twoja maksymalna cena wykracza poza regułę weryfikacji ceny maksymalnej, zostanie wyświetlona maksymalna dopuszczalna cena dla danej jednostki SKU.

    W większości przypadków, jeśli maksymalna cena jest mniejsza niż dwukrotność bieżącej ceny, nie wystąpi błąd ceny maksymalnej. Na przykład, jeśli Twoja cena wynosi 500 PLN, a maksymalna cena to 2754,95 PLN, błąd ceny maksymalnej nie powinien zostać wyświetlony.

Aby wystawić daną jednostkę SKU za cenę większą lub mniejszą niż dozwolona przez reguły weryfikacji automatycznej korekty cen, należy ustawić cenę ręcznie za pomocą funkcji Zarządzaj cenami lub źródeł danych. Jeśli ustawisz cenę minimalną i maksymalną ręcznie na jeden z tych dwóch sposobów, reguły automatycznej korekty cen nie będą stosowane.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates