Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – opłata za ręczną obsługę przesyłek w centrach logistycznych Amazon

Jeśli nie podasz informacji o zawartości opakowania, firma Amazon będzie ręcznie przetwarzać Twoje opakowania w centrum logistycznym i zostanie nałożona opłata. Przesyłki przetwarzane ręcznie mogą być odbierane wolniej niż przesyłki z informacjami o zawartości opakowania.

Stawki opłat

Opłata FBA za ręczną obsługę przesyłek w centrach logistycznych Amazon wynosi 0,06 GBP za jednostkę w przypadku produktów wysyłanych do centrów logistycznych w Wielkiej Brytanii i 0,07 EUR za jednostkę w przypadku produktów odebranych w centrach logistycznych w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce lub Czechach. Jeżeli ma zastosowanie podatek VAT, zostanie on dodany do opłaty za ręczną obsługę przesyłek.

Opłata zostanie pobrana (i) po upływie 14 dni od otrzymania pierwszej jednostki przesyłki w centrum logistycznym lub (ii) na koniec miesiąca, w którym otrzymano pierwszą jednostkę przesyłki w centrum logistycznym, zależnie od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej. Opłata zostanie nałożona za liczbę jednostek otrzymanych do dnia naliczenia opłaty. Jeśli przesyłka zawiera jednostki, które zostały odebrane po częściowym naliczeniu opłaty FBA za ręczną obsługę przesyłek w centrach logistycznych Amazon dla danej przesyłki, opłata za te dodatkowo odebrane jednostki zostanie naliczona po następnym 14-dniowym odstępie czasu lub na koniec miesiąca.

Wybór zastosowania opłaty

Jeśli podczas tworzenia przesyłki do firmy Amazon zaznaczysz opcję Pomiń informacje o opakowaniu i zastosuj opłatę za ręczną obsługę przesyłek w kroku Przygotuj przesyłkę w procedurze tworzenia przesyłki, do przesyłki zostanie zastosowana opłata. Zobaczysz podgląd szacowanej kwoty opłaty, a opłata zostanie pobrana po otrzymaniu przesyłki w centrum logistycznym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates