Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

FBA – opłata za ręczną obsługę przesyłek w centrach logistycznych Amazon

Jeśli nie podasz informacji o zawartości opakowania, Amazon będzie ręcznie przetwarzać Twoje opakowania w centrum logistycznym i zostanie nałożona opłata. Przesyłki przetwarzane ręcznie mogą być odbierane wolniej niż przesyłki z informacjami o zawartości opakowania.

Stawki opłat

Opłata FBA za przetwarzanie ręczne wynosi 0,12 GBP za jednostkę w przypadku produktów wysyłanych do centrów logistycznych w Zjednoczonym Królestwie i 0,14 EUR za jednostkę w przypadku produktów odebranych w centrach logistycznych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Czechach lub we Włoszech. Jeżeli ma zastosowanie podatek VAT, zostanie on dodany do opłaty za przetwarzanie ręczne.

Opłata zostanie pobrana (i) po upływie 14 dni od otrzymania pierwszej jednostki przesyłki w centrum logistycznym lub (ii) na koniec miesiąca, w którym otrzymano pierwszą jednostkę przesyłki w centrum logistycznym, zależnie od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej. Opłata zostanie nałożona za liczbę jednostek odebranych do dnia naliczenia opłaty. Jeśli przesyłka zawiera jednostki, które zostały odebrane po częściowym naliczeniu opłaty FBA za przetwarzanie ręczne dla danej przesyłki, opłata za te dodatkowo odebrane jednostki zostanie naliczona po następnych 14 dniach lub na koniec miesiąca.

Wybór zastosowania opłaty

Jeśli podczas tworzenia przesyłki do Amazon zaznaczysz opcję Pomiń informacje o opakowaniu i zastosuj opłatę za przetwarzanie ręczne w kroku Przygotuj przesyłkę w procedurze tworzenia przesyłki, do przesyłki zostanie zastosowana opłata. Zobaczysz podgląd szacowanej kwoty opłaty, a opłata zostanie pobrana po odebraniu przesyłki w centrum logistycznym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates